Open Procurement Albania

Blerje dhe Rimbushtje fikse Zjarri, Sensor tymi

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Shkodër
Procuring Authority / Buyer Bashkia Shkoder
Tender object Blerje dhe Rimbushtje fikse Zjarri, Sensor tymi.
Burimi i Financimit:Buxheti i Bashkise viti 2018.
Reference No. REF-99607-12-17-2018
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 3 498 816,00
Type of Contract
Procurement Method Request for Proposal
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 18-12-2018
Last date of Submitted Documents 28-12-2018
Tender Held Date 28-12-2018
No. of Bidders 3
Bidders VICTORIA – AL SHPK
Geam SHPK
PAERA SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • VICTORIA - AL
 • The winning bid ALL without vat 3,368,400
  Bidder Announcement date 24-01-2019
  Award and Contract Amount ALL with VAT 4042080
  Contract date 15-02-2019
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 45 ditë
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Ka ofertues te skualifikuar:

  1-U skualifikua operatori ekonomik“Geam” sh.p.k :
  • Ka paraqitur vetem bilancin e vitit 2017 i cili nuk eshte i certifikuar nga autoritetet perkatese,Dega e Tatim Taksave.
  • Vertetimi leshuar nga OSHEE nuk perfshin muajin Nentor i cili eshte muaji i fundit i maturuar.
  • Nuk ka paraqitur furnizime te ngjashme pasi nuk plotesoni vleren e kerkuar,nuk ka paraqitur kontraten dhe vertetimin per realizimin me sukses te saj me Bashkine Vore.
  • Nuk ka plotesuar shtojcen nr.4 per plotesimin e kritereve te pergjithshme.
  • Nuk ka paraqitur dy auto laboratorë profesionalë të tipit kombinat.
  • Nuk ka paraqesë skedën teknike te makinerive.
  • Nuk ploteson numrin mesatar prej 8 punonjesish

  2-U skualifikua operatori ekonomik“PAERA” sh.p.k per keto arsye:
  • Vertetimi leshuar nga OSHEE nuk perfshin muajin Nentor i cili eshte muaji i fundit i maturuar.
  • Nuk ka paraqitur furnizime te ngjashme pasi nuk plotesoni vleren e kerkuar,nuk ka paraqitur kontraten dhe vertetimin per realizimin me sukses te saj me Bashkine Vore.
  • Nuk plotesoni asnje prej kritwereve te kapacitetit teknik.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor Transactions / Actual Spendings for this Contractor
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Nr.08 - Dt.25-02-2019

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data