Open Procurement Albania

Rikonstruksion rrjet ujësjellësi të rrjetit të vjetër në rrugët që lidhen me Rrugën e Kavajës, Mihal Duri , Kont Urani

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane
Tender object Rikonstruksion rrjet ujësjellësi të rrjetit të vjetër në rrugët që lidhen me Rrugën e Kavajës, Mihal Duri , Kont Urani
Reference No. REF-23003-05-21-2019
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 23 997 834,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 22-05-2019
Last date of Submitted Documents 24-06-2019
Tender Held Date 22-05-2019
No. of Bidders 7
Bidders MF Invest Group & “MANE/S SHPK
Kupa SHPK
Pepa Group SHPK
Leon Konstruksion SHPK
AGI KONS SHPK
ARB TRANS SHPK
L.T.E Construksion SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • L.T.E CONSTRUCTION
 • The winning bid ALL without vat 22 277 966,00
  Bidder Announcement date 05-07-2019
  Award and Contract Amount ALL with VAT 26733559.2
  Contract date 15-08-2019
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 2 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. Bashkimi i Operatoreve Ekonomik JV “MF Invest Group” shpk & “MANE/S” shpk:
  • Nuk zotëron kapacitet të mjaftueshëm teknik për sa i përket Përvojës së suksesshme në realizimin e Kontratave pune të ngjashme për të realizuar kontratën për këtë objekt prokurimi duke mos përmbushur Kriteret e veçanta për kualifikim.
  • Kriteri i vendosur nga autoriteti kontraktor në pikën 14 të shtojcës 12, “Kapaciteti teknik”, në dokumentat standarte të tenderit, nuk mund të konsiderohet i përmbushur, në lidhje me kamionat me kapacitet mbajtës min 3,5 dhe max 5 si dhe kamionat vetshkarkues me kapacitet mbajtës min 12 dhe max 17 ton me eskavatorin me goma , autobotin e ujit si dhe me autobetonierën.

  2. Operatori Ekonomik “Kupa” shpk:
  Operatori ekonomik nuk ka arritur të paraqesë shtojcën 10 .
  Në kushtet kur operatori ekonomik nuk ka paraqitur deklaratën mbi disponimin e makinerive (shtojcën 10) tregon qartazi se operatori ekonomik Kupa sh.p.k nuk i disponon dhe nuk zotëron këto mjete për të realizuar kontratën objekt prokurimi.
  Si rrjedhojë ky OE nuk zotëron kapacitet të mjaftueshëm teknik për sa i përket kapacitetit teknik (disponimin e makinerive) për të realizuar kontratën për këtë objekt prokurimi.

  3. Operatori Ekonomik ” Pepa Group” shpk:
  • Nuk zotëron kapacitet të mjaftueshëm teknik për sa i përket Përvojës së suksesshme në realizimin e Kontratave pune të ngjashme për të realizuar kontratën për këtë objekt prokurimi duke mos përmbushur Kriteret e veçanta për kualifikim.
  Dokumentacioni i paraqitur nga Operatori Ekonomik “është i paplotë pasi nuk ka përmbushur kriteret e Veçanta të Kualifikimit/ Kapaciteti Teknik nuk zotëron kapacitet të mjaftueshem teknik për sa i përket mjeteve për të realizuar kontratën për këtë objekt prokurimi.

  4. Operatori Ekonomik ” Leon Konstruksion” shpk:
  Operatori Ekonomik nuk ka përmbushur kriteret e Veçanta të Kualifikimit/ Kapaciteti Teknik nuk zotëron kapacitet të mjaftueshem teknik për sa i përket mjeteve për të realizuar kontratën për këtë objekt prokurimi duke mos përmbushur Kriteret e veçanta për kualifikim.

  5. Operatori Ekonomik “AGI KONS” shpk:
  Operatori Ekonomik nuk ka përmbushur kriteret e Veçanta të Kualifikimit/ Kapaciteti Teknik nuk zotëron kapacitet të mjaftueshem teknik për sa i përket mjeteve për të realizuar kontratën për këtë objekt prokurimi duke mos përmbushur Kriteret e veçanta për kualifikim.

  6. Oferta e paraqitur nga Operatori Ekonomik “ARB TRANS” shpk:
  Nuk ka paraqitur oferte ekonomike.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Nr.34 - Dt.26-08-2019

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data