Open Procurement Albania

Loti II "Blerje bateri për automjete"

Autoritet Prokurues Agjencia E Blerjeve Të Përqendruara
Institucion Kontraktues
Objekti i Tenderit Loti II "Blerje bateri për automjete"
Nr. Reference REF-21332-05-09-2019
Vlera / Fondi Limit 22 543 765,00
Lloji i Kontrates Publike Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 10-05-2019
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 03-06-2019
Data e mbajtjes se tenderit 03-06-2019
Nr. i Operatoreve Konkurues 4
Operatore Konkurues ALSTEZO
ALKED KOPAÇI
KADIU
KAPPA-OIL
Operator Ekonomik Kontraktues
 • Alked Kopaçi
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 218 600 leke (shumatorja e çmimeve për njësi).
  Data e shpalljes se fituesit 14-11-2019
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates 24 muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Ka pasur ankesa.
  Ka marrë përgjigje nga Organi Qendror Blerës në datë 01.07.2019; 02.07.2019;15.07.2019; 30.09.2019.
  Kanë marrë përgjigje nga KPP në datë 03.09.2019.

  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

  1. Arsyet e skualifikimit të ofertuesit “KAPPA - OIL” SHA
  Ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 7 të seksionit 2.3 “Kapaciteti teknik” të shtojcën 9 të DT-së, pasi nuk arriti të paraqesë katalogë/ broshurë të baterive, ku të përfshihen specifikimet teknike të tyre të përkthyer në gjuhën shqipe dhe të noterizuara. Të gjithë dokumentat e hedhura, si pjesë të ofertës dhe të emërtuara “HEAVY DUTTY SHQIP”, “Nato bateri shqip 2019”, “Passenger cars shqip 2019 marked” nuk janë të lëshura nga kompanitë prodhuese, të deklaruara ne tabelën e përgjithshme të ofertës teknike. Po ashtu, ky dokumentacion nuk është i përkthyer nga përkthyes zyrtarë dhe nuk është i vërtetuar me origjinalin nga noteri publik.

  2. Arsyet e skualifikimit të ofertuesit “KADIU” SHA:
  Ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 7 të seksionit 2.3 “Kapaciteti teknik” të shtojcën 9 të DT-së, pasi nuk arriti të paraqesë katalogë/ broshurë të baterive, ku të përfshihen specifikimet teknike të tyre të përkthyer në gjuhën shqipe dhe të noterizuara. Dokumenti i hedhur, si pjesë të ofertës dhe i emërtuar “KATALOG FAAM Bateri përkthim ¬erizim” nuk rezulton të ketë të përkthyera në gjuhën shqipe specifikimet teknike të kërkuara në shtojcën 10 (specifikimet teknike) të DT-së.

  3. Arsyet e skualifikimit të ofertuesit ALSTEZO” SHA
  Në zbatim të vendimit të Komisionit të Shqyrtimit të Ankesave nr. 1645/2 prot., datë 30.09.2019 ku janë konstatuar:
  Në disa nga bateritë e ofruara ka mospërputhje me specifikimet teknike të përcaktuara në shtojcën nr 10 “Specifikimet teknike”, në dokumentet standarte të tenderit. Gjithashtu, për disa nga bateritë, ofertuesi ka ofruar për dy lloje kapacitetesh (AH) të kërkuar në dokumentet e tenderit, një lloj baterie, pra vetëm një nga kapacitetet (AH) të kërkuara në specifikimet teknike, më konkretisht:
  Për baterinë me nr rendor 1, me kapacitet 55 (AH), në katalogët teknik dhe në listën e baterive që shoqërojnë katalogët teknik të dorëzuar në sistemin e prokurimit elektronik, ofertuesi ka ofertuar bateri me kapacitet 56 (AH).
  Për baterinë me nr rendor 3, me kapacitet (65 AH), në katalogët teknik dhe në listën e baterive që shoqërojnë katalogët teknik të dorëzuar në sistemin e prokurimit elektronik, ofertuesi ka ofertuar bateri të njëjtë me baterinë që i korrespondon nr rendor 4, me kapacitet (66 AH).
  Për baterinë me nr rendor 5, me kapacitet 75 (AH), në katalogët teknik dhe në listën e baterive që shoqërojnë katalogët teknik të dorëzuar në sistemin e prokurimit elektronik, ofertuesi ka ofertuar bateri me kapacitet 80 (AH).
  Për baterinë me nr rendor 7, me kapacitet 88 (AH), në katalogët teknik dhe në listën e baterive që shoqërojnë katalogët teknik të dorëzuar në sistemin e prokurimit elektronik, ofertuesi ka ofertuar bateri me kapacitet 90 (AH).
  Për baterinë me nr rendor 10, me kapacitet 105 (AH), në katalogët teknik dhe në listën e baterive që shoqërojnë katalogët teknik të dorëzuar në sistemin e prokurimit elektronik, ofertuesi ka ofertuar bateri të njëjtë me baterinë që i korrespondon nr rendor 11, me kapacitet 110 (AH).
  Për baterinë me nr rendor 13, me kapacitet 120 (AH), në katalogët teknik dhe në listën e baterive që shoqërojnë katalogët teknik të dorëzuar në sistemin e prokurimit elektronik, ofertuesi ka ofertuar bateri të njëjtë me baterinë që i korrespondon nr rendor 14, me kapacitet 125(AH).
  Gjithashtu për artikujt (bateritë) më nr rendor 16 me kapacitet 135(AH) dhe me nr rendor 17 me kapacitet 165 (AH), në katalogët teknik dhe në listën e baterive që shoqërojnë katalogët teknik të dorëzuar në sistemin e prokurimit elektronik nga ofertuesi “Alstezo” SHA konstatohen mospërputhje më specifikimet teknike të kërkuara në dokumentet standarte të tenderit dhe specifikimet teknike të ofruar nga ana e ofertuesit. Më konkretisht për artikullin më nr rendor 16, kapaciteti i ofruar nga ofertuesi është 143 (AH), për artikullit nr 17 kemi mospërputhje si në kapacitet ashtu dhe në vendosjen e poleve. Në specifikimet tekniketë dokumentave të tenderit ky artikull është kërkuar më kapacitet 165 (AH) dhe vendosje te poleve 0 (zero) ndërsa ofertuesi e ka ofertuar atë me kapacitet 170 (AH) dhe në vendosje të poleve 3 (tre).
  Për baterinë me nr rendor 18, me vendosje të poleve 0(zero), në katalogët teknik dhe në listën e baterive që shoqërojnë katalogët teknik të dorëzuar në sistemin e prokurimit elektronik, ofertuesi ka ofertuar bateri me vendosje të poleve 3(tre).
  Për baterinë me nr rendor 19, kapacitet 185 (AH), në katalogët teknik dhe në listën e baterive që shoqërojnë katalogët teknik të dorëzuar në sistemin e prokurimit elektronik, ofertuesi ka ofertuar bateri të njëjtë me baterinë që i korrespondon nr rendor 20, me kapacitet 200 (AH). Gjithashtu për këto bateri vendosja e poleve nuk është 0 (zero) siç është kërkuar në shtojcën 10 specifikimet teknike të dokumentave te tenderit, por është 3 (tre).
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Agjencia E Blerjeve Të Përqendruara REF-21332-05-09-2019
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Vendim KPP
  Shpallja e Fituesit

  MBESHTETES
  Embassy of USA

  Ky portal është pjesë e projektit të mbështetur financiarisht nga Programi i Granteve të Vogla i Komisionit për Demokraci i Ambasadës së SH.B.A.-së në Tiranë.
  Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk përfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Departamentit të Shtetit.

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data