Open Procurement Albania

Blerje Uniforma per personelin e sherbimit te urgjences mjekesore

Autoritet Prokurues Agjencia E Blerjeve Të Përqendruara
Institucion Kontraktues Shërbimi Kombëtar i Urgjencës
Objekti i Tenderit Blerje Uniforma per personelin e sherbimit te urgjences mjekesore
Nr. Reference REF-43442-11-14-2019
Vlera / Fondi Limit 57 900 605,00
Lloji i Kontrates Publike Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 15-11-2019
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 09-12-2019
Data e mbajtjes se tenderit 09-12-2019
Nr. i Operatoreve Konkurues 7
Operatore Konkurues Blerina Sadiku SHPK
D&E SHPK
ELEKTROSEK SHPK
LA-trend SHPK
MALBERTEX SHPK
MARSI & AL SHPK
UNIVERS PROMOTIONS SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues
 • MARSI & AL
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 65,150 leke per njesi.
  Data e shpalljes se fituesit 10-06-2020
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates 45 (dyzet e pesë) ditë nga lidhja e kontratës deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor, në bazë të marrëveshjes kuadër 12 muaj.
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Ka pasur ankesa.
  Ka marrë përgjigje nga KSHA në organin qendror blerës ABP me vendimin nr.254/2 datë 19.02.2020.
  Ka marrë përgjigje nga Komisioni i Prokurimit Publik me vendimin nr.190/2020 datë 05.06.2020.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

  1) Arsyet e skualifikimit të “MALBERTEX” SHPK:
  • Ofertuesi skualifikohet pasi nuk përmbush pikën 4 të nenit 66 të VKM-së Nr. 914, datë 29.12.2014, sipas së cilit: “Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute të të gjitha korrigjimeve janë më shumë se ± 2% e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar”. Oferta e ekonomike e ofertuar është (shumatorja e çmimeve për njësi) 58,500 lekë. Bazuar në shkresën me nr. 2009 prot datë 13.12.2019 mbi sqarimin për ofertën ekonomike rezulton se shumatorja e çmimeve për njësi është 56,580 lekë.

  2) Arsyet e skualifikimit të “Elektrosek” SHPK:
  • Operatori ekonomik nuk përmbush nënpikën 1 të pikës 2.3 Kapaciteti Teknik pasi nuk arriti të paraqesë dëshmi për kontratat e mëparshme të ngjashme të kryera gjatë tri viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës, të paktën në vlerën 40 % të fondit të marrëveshjes kuadër.
  • Operatori ekonomik nuk përmbush nënpikën 3 të pikës 2.3 Kapaciteti Teknik, pasi nuk arriti të paraqesë mostrat e kërkuara në tabelën e DST, dëshmi për rezultatet e testimeve zyrtare, (fletë-analizë) të lëshuara nga laboratorë, të cilët duhet të jetë të akredituar, që vërtetojnë pajtueshmërinë e produkteve me specifikimet teknike. (Copa e përdorur për artikullin mostër, lëndës së parë që shoqëron atë dhe ajo që i bashkëngjitet fletë -analizës duhet të jenë detyrimisht të njëjta).

  3) Arsyet e skualifikimit të “D&E” SHPK:
  • Ofertuesi nuk paraqiti dokumentacion provues për elementet e veçanta të ofertës ekonomike anomalisht të ulët sipas nenit 56 të LPP-së.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Agjencia E Blerjeve Të Përqendruara REF-43442-11-14-2019
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Vendim KPP
  Shpallja e Fituesit
  NJOFTIM (Tiranë, më 02.12.2019).

  MBESHTETES
  Embassy of USA

  Ky portal është pjesë e projektit të mbështetur financiarisht nga Programi i Granteve të Vogla i Komisionit për Demokraci i Ambasadës së SH.B.A.-së në Tiranë.
  Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk përfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Departamentit të Shtetit.

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data