Open Procurement Albania

Loti I "Blerje goma për automjete”

Autoritet Prokurues Agjencia E Blerjeve Të Përqendruara
Institucion Kontraktues
Objekti i Tenderit Loti I "Blerje goma për automjete”
Nr. Reference REF-75114-10-13-2020
Vlera / Fondi Limit 62 458 286,00
Lloji i Kontrates Publike Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 14-10-2020
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 06-11-2020
Data e mbajtjes se tenderit 06-11-2020
Nr. i Operatoreve Konkurues 4
Operatore Konkurues 1. “GAJD Company" SHPK
2. KLOSI-R COMPANY" SHPK
3. R&R GROUP” SHPK
4. VARVARA" SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues
 • KLOSI-R COMPANY
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 35 246 332,00
  Data e shpalljes se fituesit 30-12-2020
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates Duke filluar nga data e lidhjes së kontratës/kontratave me përfundim deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor, sipas marrëveshjes kuadër, për secilin lot.
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Ka pasur ankesa.
  Ka marrë përgjigje nga Organi Qendror Blerës në datë: 02.12.2020.
  Ka marrë përgjigje nga Komisioni i Prokurimit Publik me Vendim nr. 598/ 2020, datë 24.12.2020.

  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

  1. “GAJD Company” SHPK
  • Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në seksionin 2.3 të kapacitetit teknik, pika 3, gërma, e.

  2. “VARVARA” SHPK
  • Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në seksionin 2.3 të kapacitetit teknik, pika 6, pasi nuk arriti të paraqesë autorizim nga prodhuesi ose nga distributorët e autorizuar nga prodhuesit. Në SPE si pjesë të ofertës së tij janë paraqitur, Autorizime të lëshuar distributorët e autorizuar nga prodhuesit ku rezultojnë të jenë të pa përkthyer dhe noterizuar në gjuhën shqipe.
  • Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në seksionin 2.3 të kapacitetit teknik, pika 7, pasi nuk arriti të paraqesë katalogë/ broshurë të gomave të përkëthyer në gjuhën shqipe dhe të noterizuar. Në SPE si pjesë të ofertës së tij janë paraqitur, katalogët/ broshurat ku rezultojnë të jenë të pa përkthyer dhe noterizuar në gjuhën shqipe.
  • Nuk plotëson gërmën b (Deklarate për paraqitje oferte të pavaruar sipas Shtojcës 2/1), pika 2, “ Kriteret e veçanta të kualifikimit”, pasi nuk ka përcaktuar asnjë nga alternativat a dhe b, të pikës 6, të kësaj deklarate.
  • Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në seksionin 2.3 të kapacitetit teknik, pika 1, pasi nuk arriti të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme të realizuara gjatë 3 (tre) viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës në vlerën, jo më të vogël se 40 % e vlerës së fondit limit të këtij Loti. Në SPE si pjesë të ofertës së tij janë paraqitur, dëshmi për furnizimet e ngjashme në vlerën 20,155,962 lekë pa TVSH, vlerë e cila rezulton të jetë më e vogël se 40 % e vlerës së fondit limit të këtij Loti.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime Autoriteti kontraktor/Autoritetet kontraktore të cilat do të lidhin marrëveshjen kuadër:

  1. Drejtoria e Përgjithshme Doganave, fondi limit në bazë të marrëveshjes kuadër: 4,124,043 Lekë (pa TVSH).
  2. Komanda Mbështetëse, fondi limit në bazë të marrëveshjes kuadër: 52,530,889 Lekë (pa TVSH).
  3. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, fondi limit në bazë të marrëveshjes kuadër: 2,494,112 Lekë (pa TVSH)
  4. Drejtoria Vendore e Policisë Kukës, fondi limit në bazë të marrëveshjes kuadër: 1,980,888 Lekë (pa TVSH).
  5. Drejtoria Vendore e Policisë Berat, fondi limit në bazë të marrëveshjes kuadër: 1,328,358 Lekë (pa TVSH).
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Agjencia E Blerjeve Të Përqendruara REF-75114-10-13-2020
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Vendim KPP
  Shpallja e Fituesit

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data