Open Procurement Albania

Blerje teste diagnostike antigenike të shpejta për SARS-COVID-2 për nevoja të NJVKSH-ve” për një periudhë 12 mujore, sipas listës së miratuar nga OBSH.

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit
 • Autoriteti Prokurues ka skualifikuar te gjithe operatoret pjesemarres ne gare me oferte me te ulet se oferta fituese

Autoritet Prokurues Ministria e Shëndetësisë
Institucion Kontraktues Ministria e Shëndetësisë
Objekti i Tenderit Blerje teste diagnostike antigenike të shpejta për SARS-COVID-2 për nevoja të NJVKSH-ve” për një periudhë 12 mujore, sipas listës së miratuar nga OBSH
Nr. Reference REF-80581-12-01-2020
Vlera / Fondi Limit 496 000 000,00
Lloji i Kontrates Publike Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures E hapur, mbi kufirin e lartë monetar
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 02-12-2020
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 18-01-2021
Data e mbajtjes se tenderit 18-01-2021
Nr. i Operatoreve Konkurues 4
Operatore Konkurues 1. CONSFRU SRL
2. EVITA shpk
3. SWISSMED shpk
4. KRIJON shpk
Operator Ekonomik Kontraktues
 • EVITA SHPK
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 492 000 000,00
  Data e shpalljes se fituesit 09-02-2021
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates 12 mujore
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Ka pasur ankesa.
  - Në datën 09.12.2020 operatori ekonomik “NOA Energy Trade” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor, duke ngritur pretendime mbi hartimin e dokumentave të tenderit, të procedurës objekt ankimi.
  - Autoriteti kontraktor ne datë 22.12.2020 i ka kthyer përgjigje ankesës së ankimuesit duke e refuzuar ankesën.
  - Në datën 06.01.2021 ankimuesi ka dorëzuar ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik i cili ne date 08-01-2021 me vendim nr.05/2021 vendosi Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “NOA Energy Trade” sh.p.k.

  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. KRIJON shpk-
  nuk ka paraqitur dokumentacionin e kërkuar në kriteret e përgjithshme dhe të vecanta për kualifikim. Gjithashtu kjo shoqëri nuk kanë dorëzuar ofertë ekonomike. Rrjedhimisht oferta e kësaj shoqërie rezulton si jo e plotë dhe e parregullt.

  2. CONSFRU SRL :
  Nuk ploteson kriteret e vendosura ne DST.
  Në lidhje me pikën 2 Kriteret e Veçanta të Kualifikimit të DST pika 2.1.a Formularin e Ofertës, sipas Shtojcës 1 ose Shtojcës 2 (në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje); Operatori ekonomik nuk e ka plotësuar formularin sipas Shtojcës 1 të DST, ku oferta e paraqitur rezulton në Euro dhe gjithashtu nuk është pasqyruar fakti nëse oferta e ka të përfshirë TVSH-në në çmimin e ofertuar apo jo.
  Dokumentacioni i paraqitur për plotësimin e kritereve të vecanta për kualifikim (KVK) rezulton jo i plotë dhe nuk është në përputhje me të gjitha kërkesat e përcaktuar në DST, kokretisht me Kreun II, seksioni I të dokumentave të tenderit “Udhëzime për operatorët ekonomikë” .
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime Sipas Shtojces per Modifikim ne DST eshte bere shtyrja e afatit per kete procedure, per ne date 21-01-2021.
  Ky modifikim bëhet për shkak se procedura ka qenë e pezulluar në SPE sipas pasojë e ankesësës një OE në KPP.
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per EVITA SHPK viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per EVITA SHPK viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per EVITA SHPK viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per EVITA SHPK viti 2019-2020
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Ministria e Shëndetësisë REF-80581-12-01-2020
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Vendim KPP
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates
  Modifikim Nr.1 në DST

  MBESHTETES


  Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk perfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Donatorëve.