Open Procurement Albania

Numri i Rezultateve 210

Shenimi me flamur te kuq (red flag) i nje procedure prokurimi tregon nje ekspozim apo rrezik te mundshem per sjellje te papajtueshme me ligjin ose jo-etike te biznesit, kryesisht ne lidhje me mos-respektimin e ligjeve anti-korrupsion. Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar.

Tendera me redflags

id Titulli Autoritet Prokurues Vlera / Fondi Limit Nipt i Kompanise Data e Shpalljes Nr. Reference
23177 Loti 26 Soya bean oil, refined Ministria e Shëndetësisë 3 966 067.00 J91419001U 06-02-2020 REF-49104-02-05-2020
23178 Loti 27 Soya-bean oil, Refined + Glucose anhydrous(as Glucose monohydrate) + Alanine + Arginine + Aspartic acid + Calcium chloride anhydrous (as Calcium chloride dihydrate) + Glutamic acid + Glycine + Histidine + Isoleucine + Leucine + Lysine (as Lysine hydrochloride) + Magnesium sulphate anhydrous (as Magnesium sulphate heptahydrate) + Methionine + Phenylalanine + Potassium chloride + Proline + Serine + Sodium acetate anhydrous (as Sodium acetate trihydrate) + Sodium glycerophosphate, Hydrated + Threonine + Tryptophan + Tyrosine + Valine Ministria e Shëndetësisë 84 440 565.00 J91419001U 06-02-2020 REF-49106-02-05-2020
23194 Loti 43 Insulin Aspart Ministria e Shëndetësisë 1 391 847.00 J91419001U 06-02-2020 REF-49138-02-05-2020
23195 Loti 44 Insulin Detemir Ministria e Shëndetësisë 1 442 433.00 J91419001U 06-02-2020 REF-49140-02-05-2020
23198 Loti 47 Insulin Human (25/75) Ministria e Shëndetësisë 994 303.00 J91419001U 06-02-2020 REF-49146-02-05-2020
23199 Loti 48 Insulin Human (neutral) Ministria e Shëndetësisë 6 779 743.00 J91419001U 06-02-2020 REF-49148-02-05-2020
23200 Loti 49 Insulin Isophane Ministria e Shëndetësisë 1 211 709.00 J91419001U 06-02-2020 REF-49150-02-05-2020
23233 Loti 82 Porcine Brain derived peptide Ministria e Shëndetësisë 2 438 464.00 J91419001U 06-02-2020 REF-49217-02-05-2020
23270 Loti 119 Propofol Ministria e Shëndetësisë 7 012 557.00 J91419001U 06-02-2020 REF-49293-02-05-2020
23122 Loti 92 Alanine + Arginine + Glycine + Histidine + Isoleucine + Leucine + Lysine acetate + Methionine + Phenylalanine + Proline + Serine + Taurine + Threonine + Tryptophan + Tyrosine + Valine Ministria e Shëndetësisë 10 074 423.00 J91419001U 06-02-2020 REF-49526-02-05-2020
23121 Loti 91 Poly (O-2-Hydroxyethyl) starch (Ph.Eur.) (Molar substitution 0.38-0.45, mean molecular weight = 130.000 Da) + Sodium acetate trihydrate + Sodium chloride + Potassium chloride + Magnesium chloride hexahydrate Ministria e Shëndetësisë 4 633 477.00 J91419001U 06-02-2020 REF-49524-02-05-2020
23131 Loti 101 Eptacog Alfa (Activated) (1mg/ml after reconstitution) Ministria e Shëndetësisë 128 050 859.00 J91419001U 06-02-2020 REF-49544-02-05-2020
23076 Loti 46 Bevacizumab Ministria e Shëndetësisë 198 320 409.00 J91419001U 06-02-2020 REF-49433-02-05-2020
23019 Loti 29 Sistemi kardiovaskular Amiodarone 150 mg/3 ml - 3 ml Ampule Drejtoria e Shërbimit Spitalor Korçë 22 744.00 J91419001U 08-04-2020 REF-55776-04-07-2020
19510 Loti 5 - Piperacilline Tazobactam. Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë 2 122 300.00 J91419001U REF-40002-10-17-2019
19350 Lot 6- Amidotrizoic acid, Meglumine salt Sodium amidotizoate Spitali Rajonal Durrës 87 900.00 J91419001U 21-10-2019 REF-40180-10-18-2019
20636 Kontrate ne baze te nje Marreveshje kuader: Lot 21 Sistemi kardiovaskular Amiodarone 150 mg/3 ml Ampule Spitali Sarandë 0.00 J91419001U 05-08-2019 REF-32527-08-02-2019
20356 Lot 21 Sistemi kardiovaskular Amiodarone 150 mg/3 ml Ampule Spitali Sarandë 15 326.00 J91419001U 05-08-2019 REF-32527-08-02-2019
19712 Loti 5 Oseltamivir 75 mg Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë 1 036 000.00 J91419001U 20-06-2019 REF-27452-06-19-2019
19615 Loti 19 Amidotrizoic acid, Meglumine salt + Sodium amidotrizoate Drejtoria e Shërbimit Spitalor Korçë 263 692.00 J91419001U 10-06-2019 REF-25496-06-06-2019
19619 Loti 23 Insulin Aspart Drejtoria e Shërbimit Spitalor Korçë 102 881.00 J91419001U 10-06-2019 REF-25504-06-06-2019
19620 Loti 24 Insulin Aspart biphazic (Soluble Insulin Aspart (30%) and Protamine crystallised Insulin Aspart Drejtoria e Shërbimit Spitalor Korçë 43 255.00 J91419001U 10-06-2019 REF-25506-06-06-2019
18595 “B15- Blerje bari antineoplastik dhe immunomodulator” Ministria e Shëndetësisë 327 051 315.00 J91419001U 04-03-2019 REF-11818-03-02-2019
18796 Lot 2 - Blerje medikamente, Propofol Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik "Mbretëresha Geraldinë", Tiranë 827 483.00 J91419001U 17-04-2019 REF-18290-04-16-2019
18073 Loti 9 Domperidone Ministria e Shëndetësisë 3 404.00 J91419001U 18-02-2019 REF-08491-02-16-2019
18079 Loti 15 Insulin Detemir Ministria e Shëndetësisë 878 412.00 J91419001U 18-02-2019 REF-08503-02-16-2019
18210 Loti 4 Eptacog Alfa (Activated) (1mg/ml after reconstitution) Ministria e Shëndetësisë 47 456 067.00 J91419001U 19-02-2019 REF-08886-02-18-2019
18221 Loti 15 Levodopa + Benserazide Ministria e Shëndetësisë 11 156.00 J91419001U 19-02-2019 REF-08915-02-18-2019
18347 Loti 12 Porcine Brain derived peptide Ministria e Shëndetësisë 845 925.00 J91419001U 21-02-2019 REF-09569-02-20-2019
17641 Loti 2 Ciprofloxacine 200mg/100ml Drejtoria e Shërbimit Spitalor Kurbin 97 198.00 J91419001U 10-01-2019 REF-03311-01-08-2019
17657 Loti 19 Insulin Aspart 100UI/ML Drejtoria e Shërbimit Spitalor Kurbin 8 651.00 J91419001U 10-01-2019 REF-03346-01-08-2019
17658 Loti 20 Insulin Detemir 100UI/ML Drejtoria e Shërbimit Spitalor Kurbin 81 975.00 J91419001U 10-01-2019 REF-03348-01-08-2019
17549 Loti 5 Anti-infektive te pergjithshem Piperacillin + Tazobactam 4 gr + 500 mg Flakon/ Ampule Qendra Spitalore "Xhafer Kongoli" Elbasan 52 688.00 J91419001U 04-01-2019 REF-02952-01-03-2019
17578 Loti 34 Metabolizmi dhe trakti tretes Insulin Aspart 100UI/ML Shiringe e para pergatitur Qendra Spitalore "Xhafer Kongoli" Elbasan 12 110.00 J91419001U 04-01-2019 REF-03011-01-03-2019
17584 Loti 40 Organet e shqisave Tobramycin + Dexamethasone (3mg+1mg)/ml Flakon/ Ampule Qendra Spitalore "Xhafer Kongoli" Elbasan 6 880.00 J91419001U 04-01-2019 REF-03023-01-03-2019
17205 Loti 44 Amiodarone Sistemi kardiovaskular 150 mg/3ml Flakon/ Ampule Drejtoria e Spitalit Rajonal Gjirokastër 81 000.00 J91419001U 26-12-2018 REF-01594-12-24-2018
16961 Lot 50 Sistemi respirator Salbutamol 5 mg/ml - 20 ml Flakon/ Ampule Spitali Sarandë 11 514.00 J91419001U 20-12-2018 REF-00034-12-18-2018
18028 Loti 34 Salbutamol Ministria e Shëndetësisë 1 300 244.00 J91419001U 18-02-2019 REF-08692-02-17-2019
18150 Lot16 Mebendazole Ministria e Shëndetësisë 4 181.00 J91419001U 18-02-2019 REF-08230-02-15-2019
17362 Loti 3 - Alanine + Arginine + Glycine + Histidine + Isoleucine + Leucine + Lysine acetate + Methionine + Phenylalanine + Proline + Serine + Taurine + Threonine + Tryptophan + Tyrosine + Valine- 5%/500 ml Spitali Universitar i Traumës 279 300.00 J91419001U 28-12-2018 REF-02257-12-27-2018
17138 Loti 10 - Soya-Bean Oil, Refined + Glucose Anhydrous (As Glucose Monohydrate) + Alanine + Arginine + Aspartic Acid + Calcium Chloride Anhydrous (As Calcium Chloride Dihydrate) + Glutamic Acid + Glycine + Histidine + Isoleucine + Leucine + Lysine. Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë 2 076 871.00 J91419001U 24-12-2018 REF-01072-12-21-2018
17256 Lot 6 Piperacillin + Tazobactam Spitali Rajonal Shkodër 386 728.00 J91419001U 27-12-2018 REF-01732-12-26-2018
17259 Lot 9 POLY(O-2-HYDROXYETHYL) STARCH (-MOLAR SUBSTITUTION 0.38-0.45, -MEAN MOLECULAR WEIGHT = 130.000 Da) + SODIUM ACETATE TRIHYDRATE + SODIUM CHLORIDE + POTASSIUM CHLORIDE + MAGNESIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE Spitali Rajonal Shkodër 338 745.00 J91419001U 27-12-2018 REF-01738-12-26-2018
17130 Loti 2 - Alanine + Arginine + Glycine + Histidine + Isoleucine + Leucine + Lysine Acetate + Methionine + Phenylalanine + Proline + Serine + Taurine + Threonine + Tryptophan + Tyrosine + Valine Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë 558 607.00 J91419001U 24-12-2018 REF-01051-12-21-2018
17131 Loti 3 - Amiodarone 150 mg 3 ml inj Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë 20 674.00 J91419001U 24-12-2018 REF-01053-12-21-2018
17150 Loti 22 - Piperacillin + tazobactam 4500 Mg INJ Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë 6 445 463.00 J91419001U 24-12-2018 REF-01099-12-21-2018
17141 Loti 13 - Poly(O-2-Hydroxyethyl) Starch (-Molar Substitution 0.38-0.45, -Mean Molecular Weight = 130.000 Da) + Sodium Acetate Trihydrate + Sodium Chloride + Potassium Chloride + Magnesium Chloride Hexahydrate Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë 203 247.00 J91419001U 24-12-2018 REF-01078-12-21-2018
17460 Lot 10 Metronidazole Drejtoria e Shërbimit Spitalor Krujë 96 000.00 J91419001U 28-12-2018 REF-02354-12-27-2018
16675 Loti 10 Sistemi kardiovaskular Amiodarone 150 mg/3ml Flakon/ Ampule Drejtoria e Shërbimit Spitalor Korçë 83.00 J91419001U 13-12-2018 REF-97854-12-12-2018
17312 Blerje medikamente.
Loti 33 Insuline novomix
Spitali Psikiatrik Elbasan 17 708.00 J91419001U 27-12-2018 REF-01922-12-26-2018
20914 Kontrate ne baze te nje Marreveshje kuader: Loti 28 Alanine + Arginine + Glycine + Histidine + Isoleucine + Leucine + Lysine acetate + Methionine + Phenylalanine + Proline + Serine + Taurine + Threonine + Tryptophan + Tyrosine + Valine Ministria e Shëndetësisë 0.00 J91419001U 08-02-2018 REF-44912-02-07-2018
20924 Kontrate ne baze te nje Marreveshje kuader: Loti 28 Alanine + Arginine + Glycine + Histidine + Isoleucine + Leucine + Lysine acetate + Methionine + Phenylalanine + Proline + Serine + Taurine + Threonine + Tryptophan + Tyrosine + Valine Ministria e Shëndetësisë 0.00 J91419001U 08-02-2018 REF-44912-02-07-2018
17795 Loti 6 Anti-infektive të përgjithshëm Amoxicilline + Acid clavulonik 156.25 mg / 5 ml Flakon / Ampule. Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 8 575.00 J91419001U 12-09-2018 REF-85377-09-11-2018
20921 Kontrate ne baze te nje Marreveshje kuader: Loti 28 Alanine + Arginine + Glycine + Histidine + Isoleucine + Leucine + Lysine acetate + Methionine + Phenylalanine + Proline + Serine + Taurine + Threonine + Tryptophan + Tyrosine + Valine Ministria e Shëndetësisë 0.00 J91419001U 08-02-2018 REF-44912-02-07-2018
20913 Kontrate ne baze te nje Marreveshje kuader: Loti 28 Alanine + Arginine + Glycine + Histidine + Isoleucine + Leucine + Lysine acetate + Methionine + Phenylalanine + Proline + Serine + Taurine + Threonine + Tryptophan + Tyrosine + Valine Ministria e Shëndetësisë 0.00 J91419001U 08-02-2018 REF-44912-02-07-2018
16432 Loti 6 Anti-infektive të përgjithshëm Amoxicilline + Acid clavulonik 156.25 mg / 5 ml Flakon / Ampule. Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 8 575.00 J91419001U 12-09-2018 REF-85377-09-11-2018
20923 Kontrate ne baze te nje Marreveshje kuader: Loti 28 Alanine + Arginine + Glycine + Histidine + Isoleucine + Leucine + Lysine acetate + Methionine + Phenylalanine + Proline + Serine + Taurine + Threonine + Tryptophan + Tyrosine + Valine Ministria e Shëndetësisë 0.00 J91419001U 08-02-2018 REF-44912-02-07-2018
20917 Kontrate ne baze te nje Marreveshje kuader: Loti 28 Alanine + Arginine + Glycine + Histidine + Isoleucine + Leucine + Lysine acetate + Methionine + Phenylalanine + Proline + Serine + Taurine + Threonine + Tryptophan + Tyrosine + Valine Ministria e Shëndetësisë 0.00 J91419001U 08-02-2018 REF-44912-02-07-2018
20949 Kontrate ne baze te nje Marreveshje kuader: Loti 31 Soya-bean oil, Refined + Glucose anhydrous (as Glucose monohydrate) + Alanine + Arginine + Aspartic acid + Calcium chloride anhydrous (as Calcium chloride dihydrate) + Glutamic acid + Glycine + Histidine + Isoleucine + Leucine + Lysine (as Lysine hydrochloride) + Magnesium sulphate anhydrous (as Magnesium sulphate heptahydrate) + Methionine + Phenylalanine + Potassium chloride + Proline + Serine + Sodium acetate anhydrous (as Sodium acetate trihydrate) + Sodium glycerophosphate, Hydrated + Threonine + Tryptophan + Tyrosine + Valine Ministria e Shëndetësisë 0.00 J91419001U 08-02-2018 REF-44920-02-07-2018
20979 Kontrate ne baze te nje Marreveshje kuader: Loti 41 POLY(O-2-HYDROXYETHYL) STARCH (-MOLAR SUBSTITUTION 0.38-0.45, -MEAN MOLECULAR WEIGHT = 130.000 Da) + SODIUM ACETATE TRIHYDRATE + SODIUM CHLORIDE + POTASSIUM CHLORIDE + MAGNESIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE Ministria e Shëndetësisë 0.00 J91419001U 08-02-2018 REF-44941-02-07-2018
20928 Kontrate ne baze te nje Marreveshje kuader: Loti 28 Alanine + Arginine + Glycine + Histidine + Isoleucine + Leucine + Lysine acetate + Methionine + Phenylalanine + Proline + Serine + Taurine + Threonine + Tryptophan + Tyrosine + Valine Ministria e Shëndetësisë 0.00 J91419001U 08-02-2018 REF-44912-02-07-2018
16354 Lot 5 Oseltamivir 75 mg Tablete Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë 519.00 J91419001U 30-08-2018 REF-84167-08-29-2018
20919 Kontrate ne baze te nje Marreveshje kuader: Loti 28 Alanine + Arginine + Glycine + Histidine + Isoleucine + Leucine + Lysine acetate + Methionine + Phenylalanine + Proline + Serine + Taurine + Threonine + Tryptophan + Tyrosine + Valine Ministria e Shëndetësisë 0.00 J91419001U 08-02-2018 REF-44912-02-07-2018
20981 Kontrate ne baze te nje Marreveshje kuader: Loti 41 POLY(O-2-HYDROXYETHYL) STARCH (-MOLAR SUBSTITUTION 0.38-0.45, -MEAN MOLECULAR WEIGHT = 130.000 Da) + SODIUM ACETATE TRIHYDRATE + SODIUM CHLORIDE + POTASSIUM CHLORIDE + MAGNESIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE Ministria e Shëndetësisë 0.00 J91419001U 08-02-2018 REF-44941-02-07-2018
20953 Kontrate ne baze te nje Marreveshje kuader: Loti 31 Soya-bean oil, Refined + Glucose anhydrous (as Glucose monohydrate) + Alanine + Arginine + Aspartic acid + Calcium chloride anhydrous (as Calcium chloride dihydrate) + Glutamic acid + Glycine + Histidine + Isoleucine + Leucine + Lysine (as Lysine hydrochloride) + Magnesium sulphate anhydrous (as Magnesium sulphate heptahydrate) + Methionine + Phenylalanine + Potassium chloride + Proline + Serine + Sodium acetate anhydrous (as Sodium acetate trihydrate) + Sodium glycerophosphate, Hydrated + Threonine + Tryptophan + Tyrosine + Valine Ministria e Shëndetësisë 0.00 J91419001U 08-02-2018 REF-44920-02-07-2018
20937 Kontrate ne baze te nje Marreveshje kuader: Loti 28 Alanine + Arginine + Glycine + Histidine + Isoleucine + Leucine + Lysine acetate + Methionine + Phenylalanine + Proline + Serine + Taurine + Threonine + Tryptophan + Tyrosine + Valine Ministria e Shëndetësisë 0.00 J91419001U 08-02-2018 REF-44912-02-07-2018
20951 Kontrate ne baze te nje Marreveshje kuader: Loti 31 Soya-bean oil, Refined + Glucose anhydrous (as Glucose monohydrate) + Alanine + Arginine + Aspartic acid + Calcium chloride anhydrous (as Calcium chloride dihydrate) + Glutamic acid + Glycine + Histidine + Isoleucine + Leucine + Lysine (as Lysine hydrochloride) + Magnesium sulphate anhydrous (as Magnesium sulphate heptahydrate) + Methionine + Phenylalanine + Potassium chloride + Proline + Serine + Sodium acetate anhydrous (as Sodium acetate trihydrate) + Sodium glycerophosphate, Hydrated + Threonine + Tryptophan + Tyrosine + Valine Ministria e Shëndetësisë 0.00 J91419001U 08-02-2018 REF-44920-02-07-2018
20933 Kontrate ne baze te nje Marreveshje kuader: Loti 28 Alanine + Arginine + Glycine + Histidine + Isoleucine + Leucine + Lysine acetate + Methionine + Phenylalanine + Proline + Serine + Taurine + Threonine + Tryptophan + Tyrosine + Valine Ministria e Shëndetësisë 0.00 J91419001U 08-02-2018 REF-44912-02-07-2018
20930 Kontrate ne baze te nje Marreveshje kuader: Loti 28 Alanine + Arginine + Glycine + Histidine + Isoleucine + Leucine + Lysine acetate + Methionine + Phenylalanine + Proline + Serine + Taurine + Threonine + Tryptophan + Tyrosine + Valine Ministria e Shëndetësisë 0.00 J91419001U 08-02-2018 REF-44912-02-07-2018
20926 Kontrate ne baze te nje Marreveshje kuader: Loti 28 Alanine + Arginine + Glycine + Histidine + Isoleucine + Leucine + Lysine acetate + Methionine + Phenylalanine + Proline + Serine + Taurine + Threonine + Tryptophan + Tyrosine + Valine Ministria e Shëndetësisë 0.00 J91419001U 08-02-2018 REF-44912-02-07-2018
20034 Kontrate ne baze te nje Marreveshje kuader: Loti 26 Mebendazole Drejtoria e Shërbimit Spitalor Mirditë 0.00 J91419001U 06-02-2018 REF-44492-02-06-2018
15059 Lot18 Levodopa + Benserazide Ministria e Shëndetësisë 16 637.00 J91419001U 04-05-2018 REF-66898-05-03-2018
20935 Kontrate ne baze te nje Marreveshje kuader: Loti 28 Alanine + Arginine + Glycine + Histidine + Isoleucine + Leucine + Lysine acetate + Methionine + Phenylalanine + Proline + Serine + Taurine + Threonine + Tryptophan + Tyrosine + Valine Ministria e Shëndetësisë 0.00 J91419001U 08-02-2018 REF-44912-02-07-2018
20936 Kontrate ne baze te nje Marreveshje kuader: Loti 28 Alanine + Arginine + Glycine + Histidine + Isoleucine + Leucine + Lysine acetate + Methionine + Phenylalanine + Proline + Serine + Taurine + Threonine + Tryptophan + Tyrosine + Valine Ministria e Shëndetësisë 0.00 J91419001U 08-02-2018 REF-44912-02-07-2018
20912 Kontrate ne baze te nje Marreveshje kuader: Loti 28 Alanine + Arginine + Glycine + Histidine + Isoleucine + Leucine + Lysine acetate + Methionine + Phenylalanine + Proline + Serine + Taurine + Threonine + Tryptophan + Tyrosine + Valine Ministria e Shëndetësisë 0.00 J91419001U 08-02-2018 REF-44912-02-07-2018
20947 Kontrate ne baze te nje Marreveshje kuader: Loti 31 Soya-bean oil, Refined + Glucose anhydrous (as Glucose monohydrate) + Alanine + Arginine + Aspartic acid + Calcium chloride anhydrous (as Calcium chloride dihydrate) + Glutamic acid + Glycine + Histidine + Isoleucine + Leucine + Lysine (as Lysine hydrochloride) + Magnesium sulphate anhydrous (as Magnesium sulphate heptahydrate) + Methionine + Phenylalanine + Potassium chloride + Proline + Serine + Sodium acetate anhydrous (as Sodium acetate trihydrate) + Sodium glycerophosphate, Hydrated + Threonine + Tryptophan + Tyrosine + Valine Ministria e Shëndetësisë 0.00 J91419001U 08-02-2018 REF-44920-02-07-2018
20918 Kontrate ne baze te nje Marreveshje kuader: Loti 28 Alanine + Arginine + Glycine + Histidine + Isoleucine + Leucine + Lysine acetate + Methionine + Phenylalanine + Proline + Serine + Taurine + Threonine + Tryptophan + Tyrosine + Valine Ministria e Shëndetësisë 0.00 J91419001U 08-02-2018 REF-44912-02-07-2018
20980 Kontrate ne baze te nje Marreveshje kuader: Loti 41 POLY(O-2-HYDROXYETHYL) STARCH (-MOLAR SUBSTITUTION 0.38-0.45, -MEAN MOLECULAR WEIGHT = 130.000 Da) + SODIUM ACETATE TRIHYDRATE + SODIUM CHLORIDE + POTASSIUM CHLORIDE + MAGNESIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE Ministria e Shëndetësisë 0.00 J91419001U 08-02-2018 REF-44941-02-07-2018
20952 Kontrate ne baze te nje Marreveshje kuader: Loti 31 Soya-bean oil, Refined + Glucose anhydrous (as Glucose monohydrate) + Alanine + Arginine + Aspartic acid + Calcium chloride anhydrous (as Calcium chloride dihydrate) + Glutamic acid + Glycine + Histidine + Isoleucine + Leucine + Lysine (as Lysine hydrochloride) + Magnesium sulphate anhydrous (as Magnesium sulphate heptahydrate) + Methionine + Phenylalanine + Potassium chloride + Proline + Serine + Sodium acetate anhydrous (as Sodium acetate trihydrate) + Sodium glycerophosphate, Hydrated + Threonine + Tryptophan + Tyrosine + Valine Ministria e Shëndetësisë 0.00 J91419001U 08-02-2018 REF-44920-02-07-2018
20922 Kontrate ne baze te nje Marreveshje kuader: Loti 28 Alanine + Arginine + Glycine + Histidine + Isoleucine + Leucine + Lysine acetate + Methionine + Phenylalanine + Proline + Serine + Taurine + Threonine + Tryptophan + Tyrosine + Valine Ministria e Shëndetësisë 0.00 J91419001U 08-02-2018 REF-44912-02-07-2018
20920 Kontrate ne baze te nje Marreveshje kuader: Loti 28 Alanine + Arginine + Glycine + Histidine + Isoleucine + Leucine + Lysine acetate + Methionine + Phenylalanine + Proline + Serine + Taurine + Threonine + Tryptophan + Tyrosine + Valine Ministria e Shëndetësisë 0.00 J91419001U 08-02-2018 REF-44912-02-07-2018
20950 Kontrate ne baze te nje Marreveshje kuader: Loti 31 Soya-bean oil, Refined + Glucose anhydrous (as Glucose monohydrate) + Alanine + Arginine + Aspartic acid + Calcium chloride anhydrous (as Calcium chloride dihydrate) + Glutamic acid + Glycine + Histidine + Isoleucine + Leucine + Lysine (as Lysine hydrochloride) + Magnesium sulphate anhydrous (as Magnesium sulphate heptahydrate) + Methionine + Phenylalanine + Potassium chloride + Proline + Serine + Sodium acetate anhydrous (as Sodium acetate trihydrate) + Sodium glycerophosphate, Hydrated + Threonine + Tryptophan + Tyrosine + Valine Ministria e Shëndetësisë 0.00 J91419001U 08-02-2018 REF-44920-02-07-2018
20932 Kontrate ne baze te nje Marreveshje kuader: Loti 28 Alanine + Arginine + Glycine + Histidine + Isoleucine + Leucine + Lysine acetate + Methionine + Phenylalanine + Proline + Serine + Taurine + Threonine + Tryptophan + Tyrosine + Valine Ministria e Shëndetësisë 0.00 J91419001U 08-02-2018 REF-44912-02-07-2018
20915 Kontrate ne baze te nje Marreveshje kuader: Loti 28 Alanine + Arginine + Glycine + Histidine + Isoleucine + Leucine + Lysine acetate + Methionine + Phenylalanine + Proline + Serine + Taurine + Threonine + Tryptophan + Tyrosine + Valine Ministria e Shëndetësisë 0.00 J91419001U 08-02-2018 REF-44912-02-07-2018
20934 Kontrate ne baze te nje Marreveshje kuader: Loti 28 Alanine + Arginine + Glycine + Histidine + Isoleucine + Leucine + Lysine acetate + Methionine + Phenylalanine + Proline + Serine + Taurine + Threonine + Tryptophan + Tyrosine + Valine Ministria e Shëndetësisë 0.00 J91419001U 08-02-2018 REF-44912-02-07-2018
20925 Kontrate ne baze te nje Marreveshje kuader: Loti 28 Alanine + Arginine + Glycine + Histidine + Isoleucine + Leucine + Lysine acetate + Methionine + Phenylalanine + Proline + Serine + Taurine + Threonine + Tryptophan + Tyrosine + Valine Ministria e Shëndetësisë 0.00 J91419001U 08-02-2018 REF-44912-02-07-2018
20929 Kontrate ne baze te nje Marreveshje kuader: Loti 28 Alanine + Arginine + Glycine + Histidine + Isoleucine + Leucine + Lysine acetate + Methionine + Phenylalanine + Proline + Serine + Taurine + Threonine + Tryptophan + Tyrosine + Valine Ministria e Shëndetësisë 0.00 J91419001U 08-02-2018 REF-44912-02-07-2018
20916 Kontrate ne baze te nje Marreveshje kuader: Loti 28 Alanine + Arginine + Glycine + Histidine + Isoleucine + Leucine + Lysine acetate + Methionine + Phenylalanine + Proline + Serine + Taurine + Threonine + Tryptophan + Tyrosine + Valine Ministria e Shëndetësisë 0.00 J91419001U 08-02-2018 REF-44912-02-07-2018
20948 Kontrate ne baze te nje Marreveshje kuader: Loti 31 Soya-bean oil, Refined + Glucose anhydrous (as Glucose monohydrate) + Alanine + Arginine + Aspartic acid + Calcium chloride anhydrous (as Calcium chloride dihydrate) + Glutamic acid + Glycine + Histidine + Isoleucine + Leucine + Lysine (as Lysine hydrochloride) + Magnesium sulphate anhydrous (as Magnesium sulphate heptahydrate) + Methionine + Phenylalanine + Potassium chloride + Proline + Serine + Sodium acetate anhydrous (as Sodium acetate trihydrate) + Sodium glycerophosphate, Hydrated + Threonine + Tryptophan + Tyrosine + Valine Ministria e Shëndetësisë 0.00 J91419001U 08-02-2018 REF-44920-02-07-2018
20978 Kontrate ne baze te nje Marreveshje kuader: Loti 41 POLY(O-2-HYDROXYETHYL) STARCH (-MOLAR SUBSTITUTION 0.38-0.45, -MEAN MOLECULAR WEIGHT = 130.000 Da) + SODIUM ACETATE TRIHYDRATE + SODIUM CHLORIDE + POTASSIUM CHLORIDE + MAGNESIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE Ministria e Shëndetësisë 0.00 J91419001U 08-02-2018 REF-44941-02-07-2018
20931 Kontrate ne baze te nje Marreveshje kuader: Loti 28 Alanine + Arginine + Glycine + Histidine + Isoleucine + Leucine + Lysine acetate + Methionine + Phenylalanine + Proline + Serine + Taurine + Threonine + Tryptophan + Tyrosine + Valine Ministria e Shëndetësisë 0.00 J91419001U 08-02-2018 REF-44912-02-07-2018
20927 Kontrate ne baze te nje Marreveshje kuader: Loti 28 Alanine + Arginine + Glycine + Histidine + Isoleucine + Leucine + Lysine acetate + Methionine + Phenylalanine + Proline + Serine + Taurine + Threonine + Tryptophan + Tyrosine + Valine Ministria e Shëndetësisë 0.00 J91419001U 08-02-2018 REF-44912-02-07-2018
13375 Loti 41 POLY(O-2-HYDROXYETHYL) STARCH (-MOLAR SUBSTITUTION 0.38-0.45, -MEAN MOLECULAR WEIGHT = 130.000 Da) + SODIUM ACETATE TRIHYDRATE + SODIUM CHLORIDE + POTASSIUM CHLORIDE + MAGNESIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE Ministria e Shëndetësisë 1 775 023.00 J91419001U 08-02-2018 REF-44941-02-07-2018
13659 Loti 16 Propofol Ministria e Shëndetësisë 9 230 748.00 J91419001U 12-02-2018 REF-46564-02-09-2018
13751 Loti 18 Bevacizumab Ministria e Shëndetësisë 36 736 988.00 J91419001U 19-02-2018 REF-48781-02-17-2018
13311 Loti 26 Mebendazole Ministria e Shëndetësisë 6 129.00 J91419001U 06-02-2018 REF-44492-02-06-2018
13365 Loti 31 Soya-bean oil, Refined + Glucose anhydrous (as Glucose monohydrate) + Alanine + Arginine + Aspartic acid + Calcium chloride anhydrous (as Calcium chloride dihydrate) + Glutamic acid + Glycine + Histidine + Isoleucine + Leucine + Lysine (as Lysine hydrochloride) + Magnesium sulphate anhydrous (as Magnesium sulphate heptahydrate) + Methionine + Phenylalanine + Potassium chloride + Proline + Serine + Sodium acetate anhydrous (as Sodium acetate trihydrate) + Sodium glycerophosphate, Hydrated + Threonine + Tryptophan + Tyrosine + Valine Ministria e Shëndetësisë 29 242 347.00 J91419001U 08-02-2018 REF-44920-02-07-2018
13504 Loti 15 Tobramycin Ministria e Shëndetësisë 78 281.00 J91419001U 09-02-2018 REF-45676-02-08-2018
13505 Loti 16 Tobramycin + Dexamethasone Ministria e Shëndetësisë 233 954.00 J91419001U 09-02-2018 REF-45678-02-08-2018
13514 Loti 25 Lithium carbonate Ministria e Shëndetësisë 68 249.00 J91419001U 09-02-2018 REF-45697-02-08-2018
13532 Loti 43 Salbutamol Ministria e Shëndetësisë 892 356.00 J91419001U 09-02-2018 REF-45737-02-08-2018
13362 Loti 28 Alanine + Arginine + Glycine + Histidine + Isoleucine + Leucine + Lysine acetate + Methionine + Phenylalanine + Proline + Serine + Taurine + Threonine + Tryptophan + Tyrosine + Valine Ministria e Shëndetësisë 3 013 683.00 J91419001U 08-02-2018 REF-44912-02-07-2018
13416 Loti 12 Insulin Aspart Ministria e Shëndetësisë 622 874.00 J91419001U 09-02-2018 REF-45029-02-08-2018
13417 Loti 13 Insulin Aspart biphazic (Soluble Insulin Aspart (30%) and Protamine crystallised Insulin Aspart Ministria e Shëndetësisë 164 369.00 J91419001U 09-02-2018 REF-45031-02-08-2018
13418 Loti 14 Insulin Detemir Ministria e Shëndetësisë 587 485.00 J91419001U 09-02-2018 REF-45033-02-08-2018
14595 Blerje POLY(O-2-HYDROXYETHYL) Loti 18 Spitali Rajonal Vlorë 67 749.00 J91419001U REF-59678-03-29-2018
13387 Loti 10 Soya bean oil, refined Ministria e Shëndetësisë 1 006 065.00 J91419001U 08-02-2018 REF-44787-02-07-2018
13400 Loti 23 Amidotrizoic acid, Meglumine salt +Sodium amidotrizoate Ministria e Shëndetësisë 834 748.00 J91419001U 08-02-2018 REF-44816-02-07-2018
13574 Loti 35 Midazolam Ministria e Shëndetësisë 2 076 092.00 J91419001U 12-02-2018 REF-46074-02-09-2018
15665 Loti 29 Organet e shqisave Tobramycin 3 mg/ml Flakon/ Ampule Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 0.00 J91419001U REF-50612-02-22-2018
15666 Loti 30 Organet e shqisave Tobramycin + Dexamethasone (3mg+1mg)/ml Flakon/ Ampule Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 0.00 J91419001U REF-50614-02-22-2018
15667 Loti 42 Sistemi nervor Levodopa + Benserazide 250mg Tablete/ Kapsule Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 0.00 J91419001U REF-50638-02-22-2018
14350 Soya-bean oil, Refined + Glucose anhydrous (as Glucose monohydrate) + Alanine + Arginine + Aspartic acid + Calcium chloride anhydrous (as Calcium chloride dihydrate) + Glutamic acid + Glycine + Histidine + Isoleucine + Leucine + Lysine (as Lysine hydrochloride) + Magnesium sulphate anhydrous (as Magnesium sulphate heptahydrate) + Methionine + Phenylalanine + Potassium chloride + Proline + Serine + Sodium acetate anhydrous (as Sodium acetate trihydrate) + Sodium glycerophosphate, Hydrated + Threonine + Tryptophan + Tyrosine + Valine 1440 ml Flakon/ Ampule Spitali Universitar i Traumës 1 038 435.00 J91419001U REF-54194-03-07-2018
15698 Loti 54- Sistemi nervor Propofol 10mg/ml Flakon/ Ampule 3500 Spitali Universitar i Traumës 0.00 J91419001U REF-54306-03-07-2018
15635 Loti 25 Drejtoria e Spitalit "Ihsan Cabej" Lushnje 8 650.00 J91419001U REF-53137-03-01-2018
15636 Loti 26 Drejtoria e Spitalit "Ihsan Cabej" Lushnje 13 660.00 J91419001U REF-53139-03-01-2018
15637 Loti 46 Drejtoria e Spitalit "Ihsan Cabej" Lushnje 43 755.00 J91419001U REF-53209-03-01-2018
15638 Loti 47 Drejtoria e Spitalit "Ihsan Cabej" Lushnje 87 020.00 J91419001U REF-53213-03-01-2018
14244 Alanine + Arginine + Glycine + Histidine + Isoleucine + Leucine + Lysine acetate + Methionine + Phenylalanine + Proline + Serine + Taurine + Threonine + Tryptophan + Tyrosine + Valine 5%/500 ml Flakon/Ampule Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 446 885.00 J91419001U REF-51501-02-26-2018
14245 Soya-bean oil, Refined + Glucose anhydrous (as Glucose monohydrate) + Alanine + Arginine + Aspartic acid + Calcium chloride anhydrous (as Calcium chloride dihydrate) + Glutamic acid + Glycine + Histidine + Isoleucine + Leucine + Lysine (as Lysine hydrochloride) + Magnesium sulphate anhydrous (as Magnesium sulphate heptahydrate) + Methionine + Phenylalanine + Potassium chloride + Proline + Serine + Sodium acetate anhydrous (as Sodium acetate trihydrate) + Sodium glycerophosphate, Hydrated + Threonine + Tryptophan + Tyrosine + Valine1440 ml Flakon/ Ampule Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 5 150 641.00 J91419001U REF-51507-02-26-2018
14246 POLY(O-2-HYDROXYETHYL) STARCH (-MOLAR SUBSTITUTION 0.380.45, -MEAN MOLECULAR WEIGHT = 130.000 Da) + SODIUM ACETATE TRIHYDRATE + SODIUM CHLORIDE + POTASSIUM CHLORIDE + MAGNESIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE (60g + 4.63g + 6.02g + 0.30g + 0.30g)/1000ml Flakon/Ampule Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 169 372.00 J91419001U REF-51525-02-26-2018
14248 Loti 41 Lende kontrasti per CT 351-400 mg/ml 200 ml Flakon/Ampule Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 8 168 601.00 J91419001U REF-51601-02-26-2018
14249 rFaktori VII (Eptacog Alfa) 2mg/vial (100KIU/vial) Flakon Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 3 787 080.00 J91419001U REF-51608-02-26-2018
14501 Loti 6 Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë 373 837.00 J91419001U REF-48731-02-16-2018
14502 Loti 5 Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë 69 826.00 J91419001U REF-48729-02-16-2018
14503 Loti 9 Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë 19 994.00 J91419001U REF-48737-02-16-2018
14507 Loti 10 Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë 108 276.00 J91419001U REF-48739-02-16-2018
14505 Loti 7 - POLY(O-2-HYDROXYETHYL) STARCH (-MOLAR SUBSTITUTION 0.38-0.45, -MEAN MOLECULAR WEIGHT = 130.000 Da) + SODIUM ACETATE TRIHYDRATE + SODIUM CHLORIDE + POTASSIUM CHLORIDE + MAGNESIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë 6 775.00 J91419001U REF-48733-02-16-2018
15538 Loti 51 Alanine + Arginine + Glycine + Histidine + Isoleucine + Leucine + Lysine acetate + Methionine + Phenylalanine + Proline + Serine + Taurine + Threonine + Tryptophan + Tyrosine + Valine 5%/500 ml Qendra Spitalore "Xhafer Kongoli" Elbasan 0.00 J91419001U REF-47047-02-12-2018
15539 Loti 54 Soya-bean oil Qendra Spitalore "Xhafer Kongoli" Elbasan 0.00 J91419001U REF- 47053-02-12-2018
15540 Loti 78 Insulin Aspart 100UI/ML Qendra Spitalore "Xhafer Kongoli" Elbasan 0.00 J91419001U REF- 47106-02-12-2018
15541 Loti 79 Insulin Aspart biphasic (Soluble Insulin Aspart (30%) and Protamine crystallized Insulin Aspart 100UI/ML Qendra Spitalore "Xhafer Kongoli" Elbasan 0.00 J91419001U REF- 47108-02-12-2018
15542 Loti 80 Insulin Detemir 100UI/ML Qendra Spitalore "Xhafer Kongoli" Elbasan 0.00 J91419001U REF- 47110-02-12-2018
15543 Loti 153 Paracetamol 1gr Qendra Spitalore "Xhafer Kongoli" Elbasan 0.00 J91419001U REF- 47277-02-12-2018
15544 Loti 156 Propofol 10mg/ml Qendra Spitalore "Xhafer Kongoli" Elbasan 0.00 J91419001U REF- 47283-02-12-2018
14780 Loti 50 Metabolizmi dhe trakti tretes Insulin Aspart 100UI/ML Shiringe e para pergatitur Drejtoria e Shërbimit Spitalor Korçë 46 716.00 J91419001U
15338 Loti 72 Lende kontrasti per CT 300 mg/ml 100ml Qendra Spitalore "Xhafer Kongoli" Elbasan 0.00 J91419001U REF-49792-02-21-2018
15339 Loti 101 Tobramycin + Dexamethasone (3mg+1mg)/ml Qendra Spitalore "Xhafer Kongoli" Elbasan 0.00 J91419001U REF- 49823-02-21-2018
15340 Loti 163 Salbutamol 5 mg/ml - 20 ml Qendra Spitalore "Xhafer Kongoli" Elbasan 0.00 J91419001U REF- 49821-02-21-2018
15402 Loti 80 Sistemi nervor Paracetamol 1gr Flakon/Ampule Spitali Universitar i Traumës 0.00 J91419001U REF-50453-02-22-2018
14979 Furnizimi me Medikamente Loti 5 Drejtoria e Spitalit Rajonal Berat 127 873.00 J91419001U REF-47837-02-14-2018
13747 Loti 14 Lidocaine HCL + Chlorhexidine HCL. Ministria e Shëndetësisë 218 902.00 J91419001U 19-02-2018 REF-48773-02-17-2018
13615 Loti 18 Porcine Brain derived peptide Ministria e Shëndetësisë 682 976.00 J91419001U 12-02-2018 REF-45863-02-09-2018
12994 Blerje medikamente në SUT për mbylljen e vitit 2017. Loti 31 Propofol Spitali Universitar i Traumës 385 000.00 J91419001U 08-11-2017 REF-32783-11-06-2017
13003 Blerje medikamente në SUT për mbylljen e vitit 2017. Loti 15 - Enoxaparine Sodium Spitali Universitar i Traumës 409 800.00 J91419001U 08-11-2017 REF-32747-11-06-2017
13007 Blerje medikamente në SUT për mbylljen e vitit 2017. Loti 19 - Lende kontrasti per CT Spitali Universitar i Traumës 276 780.00 J91419001U 08-11-2017 REF-32755-11-06-2017
13013 Blerje medikamente në SUT për mbylljen e vitit 2017. Loti 25 - Midazolam Spitali Universitar i Traumës 73 200.00 J91419001U 08-11-2017 REF-32770-11-06-2017
13021 Blerje medikamente e ndarë me Lote për nevojat spitalore, Spitali Korçë. Loti 7 Paracetamol 1gr Flakon/ Ampule Drejtoria e Shërbimit Spitalor Korçë 265 265.00 J91419001U 09-11-2017 REF-33281-11-08-2017
11671 Blerje barna Antineoplastike dhe immunomodulatore, Sistemi muskolo-skeletik, e ndarë në Lote. Loti 2 - Lidocaine Hydrochloride dhe Chlorhexidine Dihydrochloride (2g dhe 0.05g)/100 Shiringe fisarmonike (accordion) Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 147 369.00 J91419001U 31-08-2017 REF-25172-08-30-2017
11308 B4 - Blerje barna për nevoja spitalore, ndarë në 19 Lote - tender i përqëndruar financuar nga buxheti i Shtetit. Loti 6 - Alanine, Arginine, Glycine, Histidine, Isoleucine, Leucine, Lysine acetate, Methionine, Phenylalanine, Proline, Serine, Taurine, Threonine, Tryptophan, Tyrosine, Valine, 5%/500 ml, Flakon/ Ampule Ministria e Shëndetësisë 56 300.00 J91419001U 21-02-2017 REF-68419-02-20-2017
11309 B4 - Blerje barna për nevoja spitalore, ndarë në 19 Lote - tender i përqëndruar financuar nga buxheti i Shtetit. Loti 9 - Soya-bean oil, Refined dhe Glucose anhydrous (as Glucose monohydrate) dhe Alanine dhe Arginine dhe Aspartic acid dhe Calcium chloride anhydrous (as Calcium chloride dihydrate) dhe Glutamic acid dhe Glycine dhe Histidine dhe Isoleucine dhe Leucine dhe Lysine (as Lysine hydrochloride) dhe Magnesium sulphate anhydrous (as Magnesium sulphate heptahydrate) dhe Methionine dhe Phenylalanine dhe Potassium chloride dhe Proline dhe Serine dhe Sodium acetate anhydrous (as Sodium acetate trihydrate) dhe Sodium glycerophosphate, Hydrated dhe Threonine dhe Tryptophan dhe Tyrosine dhe Valine; 1440 ml, Flakon/ Ampule Ministria e Shëndetësisë 83 860.00 J91419001U 21-02-2017 REF-68422-02-20-2017
11312 Loti 30 - Propofol, 10mg/ml, Flakon/ Ampule. Tender i përqënduar i realizuar nga Ministria e Shëndetësisë, me financim nga Buxheti i Shtetit 2017 Ministria e Shëndetësisë 7 730.00 J91419001U 23-02-2017 REF-68872-02-22-2017
9850 Loti 14 - Psikiatria, Lithium carbonate, 250 mg, Tablete/ Kapsule Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 11 986.00 J91419001U 05-05-2017 REF-10678-05-03-201
9884 Loti 48 - Sistemi kardiovaskular, Porcine Brain derived peptide, , 215.2 mg/ml - 10ml, Flakon/ Ampule Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 268 212.00 J91419001U 05-05-2017 REF-10761-05-03-2017
9584 Blerje barna B2 - Dermatologjike, hormonale sistemike, hormonet seksuale, gjaku dhe organet formuese të gjakut, lëndë kontrasti gastrointestinal, metabolizmi dhe trakti tretës, e ndarë në Lote. Loti 21 - Soya bean oil, refined Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 634 970.00 J91419001U 24-04-2017 REF-07980-04-21-2017
9592 Blerje barna B2 - Dermatologjike, hormonale sistemike, hormonet seksuale, gjaku dhe organet formuese të gjakut, lëndë kontrasti gastrointestinal, metabolizmi dhe trakti tretës, e ndarë në Lote. Loti 29 - Insulin Aspart Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 262 081.00 J91419001U 24-04-2017 REF-08003-04-21-2017
9593 Blerje barna B2 - Dermatologjike, hormonale sistemike, hormonet seksuale, gjaku dhe organet formuese të gjakut, lëndë kontrasti gastrointestinal, metabolizmi dhe trakti tretës, e ndarë në Lote. Loti 30 - Insulin Aspart biphazic (Soluble Insulin Aspart (30%) and Protamine crystallised Insulin Aspart Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 87 360.00 J91419001U 24-04-2017 REF-08006-04-21-2017
9594 Blerje barna B2 - Dermatologjike, hormonale sistemike, hormonet seksuale, gjaku dhe organet formuese të gjakut, lëndë kontrasti gastrointestinal, metabolizmi dhe trakti tretës, e ndarë në Lote. Loti 31 - Insulin Detemir Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 308 002.00 J91419001U 24-04-2017 REF-08009-04-21-2017
11136 Loti 30 - Propofol, 10mg/ml, Flakon/ Ampule. Tender i përqënduar i realizuar nga Ministria e Shëndetësisë, me financim nga Buxheti i Shtetit 2017 Ministria e Shëndetësisë 12 200.00 J91419001U 23-02-2017 REF-68872-02-22-2017
9142 Blerje bari Faktor X dhe Faktor VII. Loti 2 - Gjaku dhe organet formuese te gjakut, rFaktori VII (Eptacog Alfa), 2mg/vial (100KIU/vial) Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 36 293 763.00 J91419001U 06-04-2017 REF-03127-04-06-2017
10684 B4 - Blerje barna për nevoja spitalore. Loti 6 - Alanine, Arginine, Glycine, Histidine, Isoleucine, Leucine, Lysine acetate, Methionine, Phenylalanine, Proline, Serine, Taurine, Threonine, Tryptophan, Tyrosine, Valine, 5%/500 ml, Flakon/ Ampule; Loti 9 - Soya-bean oil, Refined dhe Glucose anhydrous; Loti 16 - POLY(O-2-HYDROXYETHYL) STARCH Ministria e Shëndetësisë 932 340.00 J91419001U 21-02-2017 REF-68419-02-20-2017
10687 B4 - Blerje barna për nevoja spitalore, ndarë në 19 Lote - tender i përqëndruar financuar nga buxheti i Shtetit. Loti 6 - Alanine, Arginine, Glycine, Histidine, Isoleucine, Leucine, Lysine acetate, Methionine, Phenylalanine, Proline, Serine, Taurine, Threonine, Tryptophan, Tyrosine, Valine, 5%/500 ml, Flakon/ Ampule Ministria e Shëndetësisë 1 007 500.00 J91419001U 21-02-2017 REF-68419-02-20-2017
10863 B4 - Blerje barna për nevoja spitalore, ndarë në 19 Lote - tender i përqëndruar financuar nga buxheti i Shtetit. Loti 9 - Soya-bean oil, Refined dhe Glucose anhydrous (as Glucose monohydrate) dhe Alanine dhe Arginine dhe Aspartic acid dhe Calcium chloride anhydrous (as Calcium chloride dihydrate) dhe Glutamic acid dhe Glycine dhe Histidine dhe Isoleucine dhe Leucine dhe Lysine (as Lysine hydrochloride) dhe Magnesium sulphate anhydrous (as Magnesium sulphate heptahydrate) dhe Methionine dhe Phenylalanine dhe Potassium chloride dhe Proline dhe Serine dhe Sodium acetate anhydrous (as Sodium acetate trihydrate) dhe Sodium glycerophosphate, Hydrated dhe Threonine dhe Tryptophan dhe Tyrosine dhe Valine; 1440 ml, Flakon/ Ampule Ministria e Shëndetësisë 5 630.00 J91419001U 21-02-2017 REF-68422-02-20-2017
10954 Loti 30 - Propofol, 10mg/ml, Flakon/ Ampule. Tender i përqënduar i realizuar nga Ministria e Shëndetësisë, me financim nga Buxheti i Shtetit 2017 Ministria e Shëndetësisë 834 840.00 J91419001U 23-02-2017 REF-68872-02-22-2017
9048 Blerje medikamente e ndarë me Lote për nevojat spitalore, Spitali Korçë - financuar nga Buxheti i Shtetit. Loti 217 - Amidotrizoic acid, Meglumine salt dhe Sodium amidotrizoate Drejtoria e Shërbimit Spitalor Korçë 191 580.00 J91419001U 03-04-2017 REF-74588-03-29-2017
9051 Blerje medikamente e ndarë me Lote për nevojat spitalore, Spitali Korçë - financuar nga Buxheti i Shtetit. Loti 230 - Insulin Aspart Drejtoria e Shërbimit Spitalor Korçë 69 888.00 J91419001U 03-04-2017 REF-74596-03-29-2017
9052 Blerje medikamente e ndarë me Lote për nevojat spitalore, Spitali Korçë - financuar nga Buxheti i Shtetit. Loti 231 - Insulin Aspart biphazic (Soluble Insulin Aspart (30%) and Protamine crystallised Insulin Aspart Drejtoria e Shërbimit Spitalor Korçë 34 944.00 J91419001U 03-04-2017 REF-74598-03-29-2017
9053 Blerje medikamente e ndarë me Lote për nevojat spitalore, Spitali Korçë - financuar nga Buxheti i Shtetit. Loti 232 - Insulin Detemir Drejtoria e Shërbimit Spitalor Korçë 98 001.00 J91419001U 03-04-2017 REF-74600-03-29-2017
10390 B4 - Blerje barna për nevoja spitalore, ndarë në 19 Lote - tender i përqëndruar financuar nga buxheti i Shtetit. Loti 9 - Soya-bean oil, Refined dhe Glucose anhydrous (as Glucose monohydrate) dhe Alanine dhe Arginine dhe Aspartic acid dhe Calcium chloride anhydrous (as Calcium chloride dihydrate) dhe Glutamic acid dhe Glycine dhe Histidine dhe Isoleucine dhe Leucine dhe Lysine (as Lysine hydrochloride) dhe Magnesium sulphate anhydrous (as Magnesium sulphate heptahydrate) dhe Methionine dhe Phenylalanine dhe Potassium chloride dhe Proline dhe Serine dhe Sodium acetate anhydrous (as Sodium acetate trihydrate) dhe Sodium glycerophosphate, Hydrated dhe Threonine dhe Tryptophan dhe Tyrosine dhe Valine; 1440 ml, Flakon/ Ampule Ministria e Shëndetësisë 83 860.00 J91419001U 21-02-2017 REF-68422-02-20-2017
10394 Loti 30 - Propofol, 10mg/ml, Flakon/ Ampule. Tender i përqënduar i realizuar nga Ministria e Shëndetësisë, me financim nga Buxheti i Shtetit 2017 Ministria e Shëndetësisë 46 380.00 J91419001U 23-02-2017 REF-68872-02-22-2017
9128 Blerje medikamente e ndarë me Lote për nevojat spitalore, Spitali Korçë - financuar nga Buxheti i Shtetit. Loti 446 - Salbutamol Drejtoria e Shërbimit Spitalor Korçë 77 516.00 J91419001U 03-04-2017 REF-74761-03-29-2017
10747 Loti 30 - Propofol, 10mg/ml, Flakon/ Ampule. Tender i përqënduar i realizuar nga Ministria e Shëndetësisë, me financim nga Buxheti i Shtetit 2017 Ministria e Shëndetësisë 57 975.00 J91419001U 23-02-2017 REF-68872-02-22-2017
10239 B4 - Blerje barna për nevoja spitalore, ndarë në 19 Lote - tender i përqëndruar financuar nga buxheti i Shtetit. Loti 6 - Alanine, Arginine, Glycine, Histidine, Isoleucine, Leucine, Lysine acetate, Methionine, Phenylalanine, Proline, Serine, Taurine, Threonine, Tryptophan, Tyrosine, Valine, 5%/500 ml, Flakon/ Ampule Ministria e Shëndetësisë 28 150.00 J91419001U 21-02-2017 REF-68419-02-20-2017
10288 Loti 30 - Propofol, 10mg/ml, Flakon/ Ampule. Tender i përqënduar i realizuar nga Ministria e Shëndetësisë, me financim nga Buxheti i Shtetit 2017 Ministria e Shëndetësisë 46 380.00 J91419001U 23-02-2017 REF-68872-02-22-2017
10304 B4 - Blerje barna për nevoja spitalore, ndarë në 19 Lote - tender i përqëndruar financuar nga buxheti i Shtetit. Loti 6 - Alanine, Arginine, Glycine, Histidine, Isoleucine, Leucine, Lysine acetate, Methionine, Phenylalanine, Proline, Serine, Taurine, Threonine, Tryptophan, Tyrosine, Valine, 5%/500 ml, Flakon/ Ampule Ministria e Shëndetësisë 112 600.00 J91419001U 21-02-2017 REF-68419-02-20-2017
10439 Loti 30 - Propofol, 10mg/ml, Flakon/ Ampule. Tender i përqënduar i realizuar nga Ministria e Shëndetësisë, me financim nga Buxheti i Shtetit 2017 Ministria e Shëndetësisë 204 845.00 J91419001U 23-02-2017 REF-68872-02-22-2017
8988 Blerje medikamentesh e ndarë në 59 Lote, për pLotësimin e nevojave deri më 15 Prill. Loti 27 - Lende Kontrasti gastrointestinale, Amidotrizoic acid, Meglumine salt dhe Sodium amidotrizoate Spitali Rajonal Durrës 28 737.00 J91419001U 03-03-2017 REF-70179-03-02-2017
7411 Blerje medikamente për Kimioterapinë - financuar nga FSDKSH-ja- Loti 8 - Oxaliplatine, 5mg/ml-20ml, Flakon Drejtoria e Shërbimit Spitalor Korçë 330 160.00 J91419001U 31-10-2016
7117 Blerje medikamente- Loti 6 - Oxaliplatine 5mg/ml-20ml Flakon, 250 njësi Qendra Spitalore "Xhafer Kongoli" Elbasan 1 031 751.00 J91419001U 24-10-2016
6921 Blerje medikamente- Loti 6 - Gjaku dhe organet formuese te gjakut POLY(0-2-HYDROXYETHYL)STARCH (HYDROXYETHYLSTARCH, HES medium molecular) Degree of substitution 0-43 - 0-55 Average molecular ëeight Më 200 000 dhe SODIUM CHLORIDE (100g/1000ml dhe 9g/1000ml)- 500 ml, 200 Flakon Spitali Rajonal Shkodër 342 600.00 J91419001U 05-10-2016 REF-51906-10-04-2016
6927 Blerje medikamente- Loti 12 - Gjaku dhe organet formuese të gjakut, Dextrose dhe intralipid 1440 ml, 200 Flakon Spitali Rajonal Shkodër 854 880.00 J91419001U 05-10-2016 REF-51920-10-04-2016
6153 Blerje barna (B2)- Loti 9 - Alanine, Arginine, Glycine, Histidine, Isoleucine, Leucine, Lysine Acetate, Methionine, Phenylalanine, Proline, Serine, Taurine, Threonine, Tryptophan, Tyrosine, Valine (5%/500 ml, Flakon) Ministria e Shëndetësisë 57 400.00 J91419001U 15-02-2016
6156 Blerje barna B3, Loti 10 - Dextrose dhe intralipid, 1440 ml, Flakon Ministria e Shëndetësisë 85 480.00 J91419001U 15-02-2016
4197 Blerje medikamente 2, ndarë në 57 Lote- Loti 2 - Lëndë Kontrasti gastrointestinale, SODIUM AMIDOTRIZOATE dhe MEGLUMINE AMIDOTRIZOATE Spitali Rajonal Durrës 39 045.00 J91419001U 29-03-2016
5323 Blerje barna (B3)- Loti 10 - Dextrose dhe intralipid, 1440 ml, Flakon Ministria e Shëndetësisë 341 920.00 J91419001U 15-02-2016
5387 Blerje barna (B3)- Loti 10 - Dextrose dhe intralipid, 1440 ml, Flakon Ministria e Shëndetësisë 42 744.00 J91419001U 15-02-2016
6224 Blerje barna (B2)- Loti 9 - Alanine, Arginine, Glycine, Histidine, Isoleucine, Leucine, Lysine Acetate, Methionine, Phenylalanine, Proline, Serine, Taurine, Threonine, Tryptophan, Tyrosine, Valine (5%/500 ml, Flakon) Ministria e Shëndetësisë 57 400.00 J91419001U 15-02-2016
5228 Blerje barna (B3)- Loti 10 - Dextrose dhe intralipid, 1440 ml, Flakon Ministria e Shëndetësisë 10 685 000.00 J91419001U 15-02-2016
4713 Blerje barna (B2)- Loti 9 - Alanine, Arginine, Glycine, Histidine, Isoleucine, Leucine, Lysine Acetate, Methionine, Phenylalanine, Proline, Serine, Taurine, Threonine, Tryptophan, Tyrosine, Valine (5%/500 ml, Flakon) Ministria e Shëndetësisë 975 800.00 J91419001U 15-02-2016
5711 Blerje barna (B2)- Loti 9 - Alanine, Arginine, Glycine, Histidine, Isoleucine, Leucine, Lysine Acetate, Methionine, Phenylalanine, Proline, Serine, Taurine, Threonine, Tryptophan, Tyrosine, Valine (5%/500 ml, Flakon) Ministria e Shëndetësisë 63 140.00 J91419001U 15-02-2016
6348 Blerje barna B3, Loti 10 - Dextrose dhe intralipid, 1440 ml, Flakon Ministria e Shëndetësisë 1 495 900.00 J91419001U 15-02-2016
4570 Blerje barna (B2)- Loti 9 - Alanine, Arginine, Glycine, Histidine, Isoleucine, Leucine, Lysine Acetate, Methionine, Phenylalanine, Proline, Serine, Taurine, Threonine, Tryptophan, Tyrosine, Valine (5%/500 ml, Flakon) Ministria e Shëndetësisë 160 720.00 J91419001U 15-02-2016
5224 Blerje barna (B2)- Loti 9 - Alanine, Arginine, Glycine, Histidine, Isoleucine, Leucine, Lysine Acetate, Methionine, Phenylalanine, Proline, Serine, Taurine, Threonine, Tryptophan, Tyrosine, Valine (5%/500 ml, Flakon) Ministria e Shëndetësisë 28 700.00 J91419001U 15-02-2016
3649 Blerje barna B4- Loti 31 - Sistemi kardiovaskular, Peptide, Proteolytic peptid fraction derivate from protein of porcine brain-215-2 mg/ml-10ml, Ampule Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 117 136.00 J91419001U 29-03-2016
4107 Blerje barna - B3- Loti 11 - Aspart Protamine, 100UI/ML, shiringë e p-përgatitur Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 91 606.00 J91419001U 21-03-2016
4111 Blerje barna - B3- Loti 15 - Insuline Aspart, 100UI/ML, shiringë e p-përgatitur Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 226 763.00 J91419001U 21-03-2016
4113 Blerje barna - B3- Loti 17 - Insuline Detemir, 100UI/ML, shiringë e p-përgatitur Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 289 235.00 J91419001U 21-03-2016
6234 Blerje barna B3, Loti 10 - Dextrose dhe intralipid, 1440 ml, Flakon Ministria e Shëndetësisë 641 100.00 J91419001U 15-02-2016
6452 Blerje barna (B2)- Loti 9 - Alanine, Arginine, Glycine, Histidine, Isoleucine, Leucine, Lysine Acetate, Methionine, Phenylalanine, Proline, Serine, Taurine, Threonine, Tryptophan, Tyrosine, Valine (5%/500 ml, Flakon) Ministria e Shëndetësisë 57 400.00 J91419001U 15-02-2016
5355 Blerje barna (B2)- Loti 9 - Alanine, Arginine, Glycine, Histidine, Isoleucine, Leucine, Lysine Acetate, Methionine, Phenylalanine, Proline, Serine, Taurine, Threonine, Tryptophan, Tyrosine, Valine (5%/500 ml, Flakon) Ministria e Shëndetësisë 34 490.00 J91419001U 15-02-2016
5359 Blerje barna - B3- Loti 10 - Dextrose dhe intralipid, 1440 ml, Flakon Ministria e Shëndetësisë 1 201 110.00 J91419001U 15-02-2016
4509 Blerje barna (B2)- Loti 9 - Alanine, Arginine, Glycine, Histidine, Isoleucine, Leucine, Lysine Acetate, Methionine, Phenylalanine, Proline, Serine, Taurine, Threonine, Tryptophan, Tyrosine, Valine (5%/500 ml, Flakon) Ministria e Shëndetësisë 5 740.00 J91419001U 15-02-2016
4515 Blerje barna - B3- Loti 10 - Dextrose dhe intralipid, 1440 ml, Flakon Ministria e Shëndetësisë 64 110.00 J91419001U 15-02-2016
4055 Blerje medikamente 1 e ndarë në 37 Lote, Loti 25- Spitali Rajonal Durrës 34 440.00 J91419001U
1888 Blerje barna (266 Lote)- Loti 42 - Bortezomib 3,5 mg Flakon Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 15 270 800.00 J91419001U
1890 Blerje barna (266 Lote)- Loti 74 - Trastuzumab 150 mg Flakon Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 84 224 896.00 J91419001U
14492 Loti 35 Trastuzumab150 mg. Qendra Spitalore "Xhafer Kongoli" Elbasan 0.00 J91419001U REF- 57819-03-23-2018
20313 Loti 22 Lende Kontrasti gastrointestinal e Amidotrizoic acid, Meglumine salt + Sodium amidotrizoat e (66 gr +10 gr)/100ml Flakon Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 263 700.00 J91419001U REF-27367-06-19-2019
20397 Loti 5 Metabolizmi dhe trakti tretes Insulin Aspart 100 UI/ml - 3 ml Shiringe e para pergatitur Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 257 202.00 J91419001U REF-27325-06-19-2019
20398 Loti 6 Metabolizmi dhe trakti tretes Insulin Aspart biphazic (Soluble Insulin Aspart (30%) and Protamine crystallised Insulin Aspart 100 UI/ml - 3 ml Shiringe e para pergatitur . Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 86 510.00 J91419001U REF-27327-06-19-2019
Mungese konkurrence

Prokurimi zhvillohet me nje konkurrent te vetem. Ligji shqiptar i lejon keto lloj procedurash. Shpesh keto procedura me shume se mungese konkurrence ne treg shfaqin opsione te formulimit te kritereve dhe afateve per dorezim dokument ne favor te nje kompanie te paramenduar klienteliste. Keto tendera meritojne te konsiderohen te ekspozuara dhe me risk

Mungese Gare, Negocim i Drejtperdrejte (mbi 5 milion leke)

Jane kontrata pa gare qe lidhen si pasoje e bisedimeve mes autoritetit dhe kompanive. Keto do duhej te lejohen vetem ne raste te caktuara, ku nje situate emergjente shoqerohet me nevojen per nderhyrje te shpejte permes nje kontrate.

Shiko me shume
Pamundesi kohore per pergatitje te nje oferte (oferte teknike plus dokumentacion)

Afat i pamjaftueshem sipas kritereve ligjore te percaktuara ne nenin 43 te ligjit 9643 "Per Prokurimin Publik" i ndryshuar

Shtese kontrate (shtese vlere) pa perfunduar ende faza e pare e kontrates

Per cdo kontrate ekziston nje mundesi per shtese kontrate me vlere plus 20% e vleres se ofertes. Kjo shtese duhet te justifikohet me arsye te bazuara te nje veshtiresie per shkaqe mbi natyrore, ndryshime eksplicite te kushteve te tregut dhe indekseve te cmimeve etj.

Shiko me shume
Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit

Autoriteti Prokurues ka skualifikuar te gjithe operatoret pjesemarres ne gare me oferte me te ulet se oferta fituese. Nuk quhet skualifikim rasti kur operatori nuk ka paraqitur fare oferte por ka dorezuar dokumente te tjera. Vleresim vetem per procedura tenderuese me vlere mbi 5 milion Leke

Anullimi i Tenderit dy ose me shume here

Ne rast te anulimit dy here radhazi te tenderave me objekt te njejte, ka vend per te vleresuar veshtiresi apo defekte qe kane bere te pamundur finalizimin me fitues te procedures. Anulimi dy here radhazi eshte precedent qe legjitimon qe gara e hapur te zevendesohet me negocime te drejtperdrejta

Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk perfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Donatorëve.