Open Procurement Albania

“Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Drejtorinë Vendore të Policisë Durrës”

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • The Procuring Authority has disqualified all competitive operators with a bid lower than the winning bid

Contracted Institution State Agency of Centralized Procurement
Tenderer Institution
Tender object “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Drejtorinë Vendore të Policisë Durrës”
Reference No. REF-82542-12-17-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 2 600 000,00
Type of Contract
Procurement Method Request for Proposal
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 18-12-2020
Last date of Submitted Documents 28-12-2020
Tender Held Date 28-12-2020
No. of Bidders 4
Bidders 1) “SILVER” SHPK
2) “DAJTI PARK 2007” SHPK
3) “DION-AL” SHPK
4) “NELSA” SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • DION-AL (Ish "SHPRESA" SHPK)
 • The winning bid ALL without vat 2 296 490,00
  Bidder Announcement date 25-01-2021
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Duke filluar nga data e lidhjes së kontratës/kontratave me përfundim deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor, sipas marrëveshjes kuadër.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Marrë përgjigje: me vendimin e KSHA-së në Organin Qendror Blerës me shkresën nr. 04/1 datë 07.01.2020.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

  1. “DAJTI PARK 2007" SHPK
  Operatori ekonomik nuk përmbush nënpikën 2 gërma d) të seksionit 2.3 “Kapaciteti Teknik” të Kritereve të vecanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk arriti të paraqesë Certifikatë për mbrojtjen nga zjarri dhe shpëtimin të vlefshme. Certifikata për mbrojtjen nga zjarri dhe shpëtimin e paraqitur në SPE nga operatori ekonomik në ditën e hapjes së ofertave, nuk rezulton të jetë lëshuar për ambientin për të cilin operatori ekonomik ka paraqitur dokumentacionin që vërteton pronësinë e objektit ku ushtron veprimtarinë e shërbimit dhe gatimit të ushqimit.

  2. “SILVER” SHPK
  bazuar në kërkesën për tërheqje të tij nga procedura e prokurimit, e protokolluar me tonën nr. 65 prot. datë 11.01.2021.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara REF-82542-12-17-2020
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data