Open Procurement Albania

“BLERJE ORENDI DHE PAJISJE PËR MOBILIM ZYRASH, PËR QENDRËN SPITALORE UNIVERSITARE “NËNË TEREZA”.

Contracted Institution Central Purchasing Agency
Tenderer Institution Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza"
Tender object “BLERJE ORENDI DHE PAJISJE PËR MOBILIM ZYRASH, PËR QENDRËN SPITALORE UNIVERSITARE “NËNË TEREZA”.
Reference No. REF-03353-08-20-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 34 775 999,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 23-08-2021
Last date of Submitted Documents 07-09-2021
Tender Held Date 07-09-2021
No. of Bidders 9
Bidders 1. “RO-AL” SHPK
2. “MUCA” SHPK
3. “ERZENI/SH” SHPK
4. “BUNA” SHPK
5. “ERALD” SHPK
6. “KLAME” SHPK
7. “BOLT” SHPK
8. “SHAGA” SHPK
9. “IGLI SAND” SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • "RO -AL"
 • The winning bid ALL without vat 21 914 150,00
  Bidder Announcement date 05-10-2021
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 Muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “BOLT” SHPK, për këto arsye:
  - nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 2, seksioni 2.3 Kapaciteti Teknik, të Kritereve të Veçanta të Kualifikimit, pasi nuk rezulton të ketë të punësuar minimalisht 2 shoferë të kërkuar për kryerjen e shërbimit të transportit të mallrave objekt i kontratës. Nga deklarata në lidhje me stafin që disponon, e paraqitur në SPE sipas formatit përkatës, rezulton se ofertuesi ka vetëm 1 shofer të punësuar.
  2. “SHAGA” SHPK, për këto arsye:
  - nuk paraqiti shpjegime për cmimin apo kostot e propozuara në ofertën ekonomike, e rezultuar si anomalisht e ulët pas verifikimeve të KVO.
  3. “IGLI SAND” SHPK, për këto arsye:
  - nuk paraqiti shpjegime për cmimin apo kostot e propozuara në ofertën ekonomike, e rezultuar si anomalisht e ulët pas verifikimeve të KVO.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for "RO -AL" viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for "RO -AL" viti 2014
  Monitor treasury transaction for "RO -AL" viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for "RO -AL" viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Agjencia E Blerjeve Të Përqendruara REF-03353-08-20-2021
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data