Open Procurement Albania

Loti 1. “Mirëmbajtje e objekteve ndërtimore, për Spitalin Psikiatrik “Ali Mihali” Vlore

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • The Procuring Authority has disqualified all competitive operators with a bid lower than the winning bid

Contracted Institution Central Purchasing Agency
Tenderer Institution
Tender object Loti 1. “Mirëmbajtje e objekteve ndërtimore, për Spitalin Psikiatrik “Ali Mihali” Vlore
Reference No. REF-06133-09-22-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 5 793 580,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 23-09-2021
Last date of Submitted Documents 08-10-2021
Tender Held Date 08-10-2021
No. of Bidders 3
Bidders 1. “COLOMBO” SHPK
2. “MODESTE” SHPK
3. “VALONA KONSTRUKSION” SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • “VALONA KONSTRUKSION” SHPK
 • The winning bid ALL without vat 4 734 900,00
  Bidder Announcement date 29-10-2021
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 24 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “COLOMBO” SHPK, për këto arsye:
  - nuk arriti të paraqesë shpjegime për cmimin apo kostot e propozuara për të gjithë zërat e ofertuar, sipas ofertës ekonomike të paraqitur në SPE ditën e hapjes së ofertave.
  2. “MODESTE” SHPK, për këto arsye:
  - nuk përmbush pikën 2.2.2 “Kapaciteti ekonomik dhe financiar” të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi nga dokumentacioni i paraqitur në SPE rezulton se, operatori ekonomik ka raporte negative ndërmjet aktivit dhe pasivit në dy balance të njëpasnjëshme, dhe konkretisht në bilancet e vitit 2019 dhe 2020.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Agjencia E Blerjeve Të Përqendruara REF-06133-09-22-2021
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data