Open Procurement Albania

Blerje orendi dhe pajisje mobilimi, për Qendrën Kombëtare Terapeutike dhe Rehabilituese për Fëmijët

Contracted Institution Central Purchasing Agency
Tenderer Institution
Tender object Blerje orendi dhe pajisje mobilimi, për Qendrën Kombëtare Terapeutike dhe Rehabilituese për Fëmijët
Reference No. REF-06468-09-27-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 10 006 960,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 28-09-2021
Last date of Submitted Documents 18-10-2021
Tender Held Date 18-10-2021
No. of Bidders 12
Bidders 1. IGLI SAND” SHPK
2. “M.LEZHA” SHPK
3. “RO-AL” SHPK
4. “BOLT” SHPK
5. “BUNA” SHPK
6. “EMKO” SHPK
7. “ERALD” SHPK
8. “ERZENI/SH” SHPK
9. “MUCA” SHPK
10. “MURATI D” SHPK
11. “SHAGA” SHPK
12. “KLAME” SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • "RO -AL"
 • The winning bid ALL without vat 4 999 999,00
  Bidder Announcement date 11-11-2021
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 Muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “KLAME” SHPK, për këto arsye:
  - nuk plotëson pikën 2.2.2 seksioni 2.2 “Kapaciteti ekonomik dhe financiar” të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi nuk ka paraqitur deklaratë se, në dy balance të njëpasnjëshme (bilancet e viteve 2018, 2019 dhe 2020), ka apo jo raport negativ ndërmjet aktivit dhe pasivit.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for "RO -AL" viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for "RO -AL" viti 2014
  Monitor treasury transaction for "RO -AL" viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for "RO -AL" viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Agjencia E Blerjeve Të Përqendruara REF-06468-09-27-2021
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data