Open Procurement Albania

Loti 1 “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Spitalin Universitar të Traumës"

Contracted Institution Central Purchasing Agency
Tenderer Institution Central Purchasing Agency
Tender object Loti 1 “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Spitalin Universitar të Traumës"
Reference No. REF-16943-01-07-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 132 776 585,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure above the high monetary limit
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 10-01-2022
Last date of Submitted Documents 09-02-2022
Tender Held Date 09-02-2022
No. of Bidders 2
Bidders 1. “DAJTI PARK 2007” SHPK
2. “SORI - AL” SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • DAJTI PARK 2007
 • The winning bid ALL without vat 102 801 600,00
  Bidder Announcement date 03-03-2022
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “Sori-Al” SHPK, për këto arsye:
  - nuk plotëson pikën 1, seksioni 2.1 “Kapaciteti profesional i operatoreve ekonomike” të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi ne SPE ka deklaruar vetem 4 (kater) vende te ushtrimit te aktivitetit (stabilimente) per te cilat ka paraqitur edhe 4 licencat perkatese. Nderkohe qe, nga Ekstrakti i Regjistrit Tregtar te subjektit rezulton se, ky i fundit ka 9 (nente) vende te ushtrimit te aktivitetit (stabilimente). Pra, Ofertuesi nuk ka deklaruar 5 (pese) vendet e tjera te ushtrimit te aktivitetit (stabilimentet)
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Agjencia E Blerjeve Të Përqendruara REF-16943-01-07-2022
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data