Open Procurement Albania

“Shërbim pastrimi i ambjenteve të jashtme”, për Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza”

Contracted Institution State Agency of Centralized Procurement
Tenderer Institution Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza"
Tender object “Shërbim pastrimi i ambjenteve të jashtme”, për Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza”
Reference No. REF-30932-05-26-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 38 009 074,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Cancelled Procurement
Tender Publication Date 27-05-2022
Last date of Submitted Documents 16-06-2022
Tender Held Date 16-06-2022
No. of Bidders 4
Bidders 1. “SILVER” SHPK
2. PASTRIME SILVIO” SHPK”
3. ” AFA GRUP” dhe & KO” SHPK
4. “DESARET COMPANY” SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • “DESARET COMPANY” SHPK
 • The winning bid ALL without vat 29 995 008,00
  Bidder Announcement date 09-08-2022
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 24 Muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa. Vendim Kpp Nr. 613/2022
  Janë skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. "SILVER" SHPK, për këto arsye:
  - nuk përmbush pikën 2, seksioni 2.3 "Kapaciteti Teknik" të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi nga dokumentacioni i paraqitur në SPE rezulton se dy punonjësit e deklaruar si Përgjëgjës Teknik P. C dhe A.ZH nuk kanë kualifikimet e këkruara profesionale Inxhinier Mjedisi sipas pikës 2 kapaciteti teknik Seksioni 2.3
  2. " AFA GRUP" dhe "DU & KO"SHPK, për këto arsye:
  - nuk permbush pikën 2, seksioni 2.3 “Kapaciteti Teknik” të Kritereve të Vecanta për Kualifikim, në lidhje me profilet e detyrueshme të stafit kryesor, dhe konkretisht për funksionin “përgjegjës për zbatimin e kontratës në profilin inxhiner kimist/ose mjedisi”. Nga “Deklarata per përcaktimin e personit përgjegjes”, e paraqitur në SPE nga ofertuesi nuk rezulton që specialistja e deklaruar si përgjegjëse për zbatimin e kontratës, Znj. R.M., të jetë diplomuar në profilin inxhinere kimist/inxhinere mjedisi sic kërkohet në pikën 2, seksioni 2.3 “Kapaciteti Teknik” të Kritereve të Vecanta për Kualifikim.
  Cancellation reason Në zbatim të Vendimit nr. 1065/2022 të Komisionit të Prokurimit Publik
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara REF-30932-05-26-2022
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  KPP Decision
  Bidder Announcement

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data