Open Procurement Albania

“Ndërhyrje në tunelin e Gojanit, masat inxhinierike për mbrojtjen e skarpatave”

Procuring Authority / Buyer Albanian Road Authority
Procuring Authority / Buyer Autoriteti Rrugor Shqiptar
Tender object “Ndërhyrje në tunelin e Gojanit, masat inxhinierike për mbrojtjen e skarpatave”
Reference No. REF-23927-04-04-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 16 536 404,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 05-04-2022
Last date of Submitted Documents 21-04-2022
Tender Held Date 21-04-2022
No. of Bidders 2
Bidders 1. “ DELIA GROUP”
2. BOE “DRINI -1” & “SHPRESA - AL”
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • “DRINI -1” - “SHPRESA - AL”
 • The winning bid ALL without vat 14 971 750,00
  Bidder Announcement date 28-04-2022
  Award and Contract Amount ALL with VAT 17 966 100
  Contract date 13-05-2022
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 5 muaj e 7ditë.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Eshte skualifikuar operatori ekonomik i meposhtem:
  “ DELIA GROUP” per arsye:
  -oferta e paraqitur nga ky operator ekonomik nuk ka arritur te paraqese dokumentacion te plote dhe te sakte per te deshmuar plotesimin e te gjithe kritereve te kerkuara ne DST.Konkretisht:
  a)Nuk plotëson pikën 2.3.1 të Kapacitetit Teknik të DST-ve. Puna e ngjashme e paraqitur nga OE nuk përputhet me objektin e procedurës së prokuruar.
  b)Nuk plotëson pikën 2.4.1 të Kërkesave të tjera të veçanta për kualifikim, pasi OE ka paraqitur certifikatat e cilësisë së punimeve të skaduara.
  c)Nuk ka paraqitur dokumentacionin e plotë sipas Kritereve të Përgjithshme të Përzgjedhjes për Kualifikim të DST-ve,
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for “SHPRESA - AL” viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for “SHPRESA - AL” viti 2014
  Monitor treasury transaction for “SHPRESA - AL” viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for “SHPRESA - AL” viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr. 67 datë 23 Maj 2022
  Cancellation of Procurement

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data