Open Procurement Albania

Rehabilitimi i shesheve dhe zonave kryesore në afërsi të pikave doganore shqiptare

Procuring Authority / Buyer Albanian Road Authority
Procuring Authority / Buyer Autoriteti Rrugor Shqiptar
Tender object Rehabilitimi i shesheve dhe zonave kryesore në afërsi të pikave doganore shqiptare
Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit
Reference No. REF-00354-04-05-2024
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 249 417 164,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 08-04-2024
Last date of Submitted Documents 24-04-2024
Tender Held Date 24-04-2024
No. of Bidders 7
Bidders 1. “Rroku GUEST”
2. “ALB TIEFBAU”
3. “REJ”
4. “KTHELLA”
5. BOE “GLAVENICA” & “ED KONSTRUKSION”
6. “S I R E T A 2F”
7. BOE “T & XH” & “I.D.K-KONSTRUKSION”
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Rroku GUEST SHPK
 • The winning bid ALL without vat 196 612 661,00
  Bidder Announcement date 30-05-2024
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 9 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.

  Eshte skualifikuar operatori ekonomik i meposhtem:
  1. BOE “T & XH” & “I.D.K-KONSTRUKSION”, per arsye:
  -Nuk ka paraqitur dokumentacion të plotë dhe të saktë për të dëshmuar plotësimin e të gjithë kritereve të kërkuara në DST.
  -Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.2/1, pasi nuk disponon kategorite e licensës të nevojshme për realizimin e kësaj kontrate.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for Rroku GUEST SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for Rroku GUEST SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for Rroku GUEST SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for Rroku GUEST SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Constructive Report
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Cancellation of Procurement
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim "
  Grafiku i Punimeve
  Raport Analize
  Formular i Njoftimit te Fituesit Paraprak
  Formular i Njoftimit te Fituesit Pas afatit te Ankimimit

  SUPPORTERS

  Here you can have your ADVERTISEMENT

  Contact at [email protected]

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data