Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by searched conditions

Summary results by searched conditions

Tenderer institution no. Successful Bidder /Supplier / Provider No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
27 KRIJON SHPK 103 164,239,435 103 164,239,435 117,639,314

Tenders list

Procurement Authority Tenderer/Contracting Institution Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Specialties Health Center no.1 Specialties Health Center no.1 Loti 2 Blerje Kite, Reagente dhe materiale konsumi per laboratorin klinik-biokimik 1,044,950 Signed the Contract KRIJON SHPK 777,700.00
Njesia Vendore e Kujdesit Shendetesor Durres Njesia Vendore e Kujdesit Shendetesor Durres Kite Reagente për Laboratorët e Shëndetit Publik 2,250,000 Signed the Contract KRIJON SHPK 2,098,800.00
Qendra Shendetesore e Speciliteteve Nr.2 Qendra Shendetesore e Speciliteteve Nr.2 Loti i dyte: Blerje Kite ,Reagent dhe materiale konsumi per laboratoret 505,657 Signed the Contract KRIJON SHPK 380,000.00
Hospital Service Directorate of Librazhd Hospital Service Directorate of Librazhd Blerje kite,reagente dhe materiale laboratorike 1,043,241 Signed the Contract KRIJON SHPK 930,000.00
"Koco Gliozheni" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana "Koco Gliozheni" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana “Materiale per Laboratorin Klinik-Biokimik” në SUOGJ “Koço Gliozheni” 2,104,172 Signed the Contract KRIJON SHPK 1,400,000.00
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Blerje Kite dhe Reagente” në SU “Shefqet Ndroqi -loti 1 Tuba dhe Konsumabla 1,328,980 Announced the Winner KRIJON SHPK 25 leke per njesi
Qendra Shendetesore e Specialiteteve Nr. 3 Tirane Qendra Shendetesore e Specialiteteve Nr. 3 Tirane Loti i dyte: Blerje Kite, Reagente dhe Materjale konsumi per laboratoret 726,806 Signed the Contract KRIJON SHPK 624,710.00
Hospital Service Directorate of Kukës Hospital Service Directorate of Kukës Blerje Kite per nevojat e Spitalit Kukes 4,843,530 Announced the Winner KRIJON SHPK 4,361,871.00
Regional Hospital of Durrës Regional Hospital of Durrës Blerje Kite Reagente per Spitalin Rajonal Durres -Loti 2 Loboratori Mikrobiologjik 701,000 Announced the Winner KRIJON SHPK 575,140.00
Public Health Institute of Tirana Public Health Institute of Tirana Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me titull: LOT 2 – Blerje materiale konsumi mjekesore rutine për kryerjen e testimeve për Covid -19 Signed the Contract KRIJON SHPK
Public Health Institute of Tirana Public Health Institute of Tirana Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me titull: LOT 1 – “Blerje reagente për kryerjen e testimeve për Covid – 19” Signed the Contract KRIJON SHPK
Public Health Institute of Tirana Public Health Institute of Tirana LOT 2 – Blerje materiale konsumi mjekesore rutine për kryerjen e testimeve për Covid -19 9,261,664 Announced the Winner KRIJON SHPK 6,445,000.00
Public Health Institute of Tirana Public Health Institute of Tirana LOT 1 – “Blerje reagente për kryerjen e testimeve për Covid – 19” 1,108,390 Announced the Winner KRIJON SHPK 641,000.00
Trauma University Hospital Trauma University Hospital Blerje Kite dhe Reagentë për Shërbimin e Laboratorit Klinik - Biokimik në SUT - Loti nr. 1. Kite dhe regente per sherbimin e laboratorit klinik-biokimik 1,616,440 Announced the Winner KRIJON SHPK 1,500,600.00
Regional Hospital of Durrës Regional Hospital of Durrës Loti 5 Materjale konsumi per kryerjen e procedurave laboratorike nga marrja e mostres 773,160 Announced the Winner KRIJON SHPK 764,735.00
Hospital Service Directorate of Kukës Hospital Service Directorate of Kukës Blerje Kite , Reagente dhe Materiale Konsumi per nevojat e Spitalit Kukes - Loti 2.Reagentë 24,300 Announced the Winner KRIJON SHPK 19,670.00
Hospital Service Directorate of Kukës Hospital Service Directorate of Kukës Blerje Kite , Reagente dhe Materiale Konsumi per nevojat e Spitalit Kukes - Loti 3.Materiale Konsumabel 1,632,170 Announced the Winner KRIJON SHPK 1,619,000.00
Qendra Shendetesore e Speciliteteve Nr.2 Qendra Shendetesore e Speciliteteve Nr.2 Loti i Dyte: “Blerje Kite ,Reagent dhe materiale konsumi per laboratoret 597,780 Announced the Winner KRIJON SHPK 390,000.00
"Mbreteresha Geraldine" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana "Mbreteresha Geraldine" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana Lot.5 Blerje kite reagente dhe materiale konsumi per Laboratorin Klinik -Biokimik 817,810 Announced the Winner KRIJON SHPK 689,800.00
"Mbreteresha Geraldine" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana "Mbreteresha Geraldine" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana Lot.3 Blerje Kite Reagent dhe materiale konsumi per Laboratorin Mikrobiologjik 506,887 Announced the Winner KRIJON SHPK 437,405.00
"Mbreteresha Geraldine" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana "Mbreteresha Geraldine" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana Lot.2 Blerje kite dhe reagente per Laboratorin Citopatologjik 498,978 Announced the Winner KRIJON SHPK 473,750.00
Qendra Shendetesore e Specialiteteve Nr. 3 Tirane Qendra Shendetesore e Specialiteteve Nr. 3 Tirane Loti i dyte: Blerje Kite, Reagente dhe Materjale konsumi per laboratoret 331,237 Announced the Winner KRIJON SHPK 308,440.00
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center Loti 8 - Reagente Kimike, Kite diagnostikuese dhe Materiale Laboratorike 1,031,400 Signed the Contract KRIJON SHPK 942,200.00
"Koco Gliozheni" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana "Koco Gliozheni" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana LOT 1 Laboratori Biokimik 1,425,500 Signed the Contract KRIJON SHPK 1,407,232.00
Ministry of Health Ministry of Health Loti 3 Blerje materiale konsumi laboratorike për ISHP. (VKM Nr. 317, datë 18.4.2020) Signed the Contract KRIJON SHPK
"Koco Gliozheni" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana "Koco Gliozheni" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana LOT IV Laboratori Bakteriologjik 521,350 Signed the Contract KRIJON SHPK 494,000.00
Public Health Institute of Tirana Public Health Institute of Tirana LOT 2 : Blerje material konsumi rutine. 2,293,237 Announced the Winner KRIJON SHPK 1,708,500.00
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Loti 5 Kite dhe reagente per Anatomine Patologjike 582,815 Announced the Winner KRIJON SHPK 36 444 leke per njesi.
"Mbreteresha Geraldine" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana "Mbreteresha Geraldine" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana Lot.1 "Blerje Kite Reagent dhe materiale konsumi per Laboratorin Klinik – Biokimik dhe Laboratorin Mikrobiologjik 3,175,442 Signed the Contract KRIJON SHPK 3,173,200.00
Public Health Directorate of Kavaja Public Health Directorate of Kavaja Loti 1 Blerje kite e materjale konsumi per laboratorin mikrobakteriologjik 1,600,430 Signed the Contract KRIJON SHPK 1,206,360.00

SUPPORTERS


The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.