Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by searched conditions

Summary results by searched conditions

Tenderer institution no. Successful Bidder /Supplier / Provider No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
5 DION-AL 23 1,067,385,436 23 1,067,385,436 976,131,969

Tenders list

  • < previous
  • 1
  • next >
Procurement Authority Tenderer/Contracting Institution Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Central Purchasing Agency Regional Hospital of Durrës Loti 2 “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Spitalin Rajonal Durrës” 192,482,588 Announced the Winner DION-AL 184,242,060.00
Central Purchasing Agency Regional Hospital Directorate of Lezha Loti 1 “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi”, për Spitalin Rajonal Lezhë 96,768,787 Announced the Winner DION-AL 89,978,000.00
Regional Hospital of Durrës Regional Hospital of Durrës Rikonstruksion i Godines se Pediatrise per Spitalin Rajonal Durres Shtese Kontrate 27,858,128 Signed the Contract + Additional Contract DION-AL 27,758,466.00
Central Purchasing Agency "Nënë Tereza"  University Hospital Center Sherbimi i mirembajtjes se siperfaqeve te gjelbra per Qendren Spitalore Universitare , Nene Tereza. 5,839,636 Announced the Winner DION-AL 4,699,875.50
Central Purchasing Agency "Nënë Tereza"  University Hospital Center Sherbim pastrimi i ambjenteve te jashtme ne Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza 21,802,758 Announced the Winner DION-AL 16,878,360.00
Central Purchasing Agency Regional Hospital of Durrës Sherbim gatimi dhe shperndarje ushqimi per Spitalin Rajonal Durres 113,617,233 Signed the Contract DION-AL 112,343,962.18
Regional Hospital Directorate of Lezha Regional Hospital Directorate of Lezha Rikonstruksion ne spitalin Lezhe dhe shtese per Maternitetin Lezhe , faza e pare ndertimi i maternitetit te ri 294,727,590 Signed the Contract DION-AL 281,395,350.34
Central Purchasing Agency Directorate of "Ihsan Cabej" Hospital in Lushnja Loti IV: " Mirembajtja e objekteve ndertimore ne Spitalin Lushnje" 3,276,363 Announced the Winner DION-AL 2,860,425.00
Central Purchasing Agency Regional Hospital Directorate of Lezha Loti I: Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Spitalin Rajonal Lezhë 60,708,488 Announced the Winner DION-AL 56,767,571.00
Regional Hospital of Durrës Regional Hospital of Durrës Sherbim i Evadimit të Mbetjeve urbane per Spitalin Rajonal Durres -Marrëveshje Kuadër me nje Operator Ekonomik . 1,608,029 Re-Proclaimed and Signed the Contract DION-AL 1,444,930.00
Regional Hospital Directorate of Lezha Regional Hospital Directorate of Lezha Sherbimi i gatimit dhe shperndarja e ushqimit per Spitalin Rajonal Lezhe. 3,060,964 Signed the Contract DION-AL 3,058,332.80
Regional Hospital of Durrës Regional Hospital of Durrës RIKONSTRUKSION I GODINES SE PEDIATRISE PER SPITALIN RAJONAL DURRES 218,082,113 Signed the Contract DION-AL 166,660,826.50
Regional Hospital Directorate of Lezha Regional Hospital Directorate of Lezha Sherbimi i gatimit dhe shperndarja e ushqimit per Spitalin Rajonal Lezhe. 2,040,893 Signed the Contract DION-AL 2,039,945.50
Regional Hospital Directorate of Lezha Regional Hospital Directorate of Lezha Sherbimi i gatimit dhe shperndarja e ushqimit per Spitalin Rajonal Lezhe. 3,061,310 Signed the Contract DION-AL 3,044,838.20
Regional Hospital Directorate of Berat Regional Hospital Directorate of Berat Sherbimii I Lavanterise. 766,745 Signed the Contract DION-AL 763,286.00
Regional Hospital Directorate of Berat Regional Hospital Directorate of Berat Sherbimii Lavantrise Signed the Contract DION-AL 757,152.00
Regional Hospital Directorate of Lezha Regional Hospital Directorate of Lezha Sherbimi i gatimit dhe shperndarja e ushqimit per Spitalin Rajonal Lezhe. 3,061,310 Signed the Contract DION-AL 3,036,463.05
Regional Hospital Directorate of Berat Regional Hospital Directorate of Berat Sherbimi I Lavanterise 766,815 Signed the Contract DION-AL 763,000.00
Regional Hospital Directorate of Berat Regional Hospital Directorate of Berat Shërbimi i Lavanterisë për larjen e Teshave, për Spitalin Rajonal Berat 4,088,000 Signed the Contract DION-AL 3,995,177.00
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center Shërbimi i pastrimit të ambientit të jashtëm dhe mirëmbajtjes së sipërfaqeve të gjelbërta në QSUT, nga data 04 Shkurt deri në 24 Prill 2017 (80 ditë) dhe me mundësinë e shkëputjes së saj në momentin e dërgimit të Autorizimit për lidhjen e kontratës nga Ministria e Punëve të Brendshme 1,634,874 Signed the Contract DION-AL 1,633,829.00
Regional Hospital Directorate of Berat Regional Hospital Directorate of Berat Shtesë kontrate: Shërbimi i Lavanterisë, Larje Teshash 495,052 Signed the Contract + Additional Contract DION-AL 495,052.00
Regional Hospital of Durrës Regional Hospital of Durrës Blerje e shërbimit katering--së 6,224,520 Signed the Contract DION-AL 6,134,678.72
Regional Hospital of Durrës Regional Hospital of Durrës Blerje e shërbimit të kateringut 5,413,240 Signed the Contract DION-AL 5,380,387.78
  • < previous
  • 1
  • next >

SUPPORTERS


The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.