Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by searched conditions

Summary results by searched conditions

Tenderer institution no. Successful Bidder /Supplier / Provider No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
30 INCOMED SHPK 513 2,066,589,129 507 2,061,236,523 1,223,167,863

Tenders list

Procurement Authority Tenderer/Contracting Institution Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder Lot 1 Sevoflurane 2,713,365 Announced the Winner INCOMED SHPK 2,198,000.00
Operatori i Sherbimeve te Kujdesit Shendetesor Operatori i Sherbimeve te Kujdesit Shendetesor Minikontrata 1-Blerje bari metadone per institucionet e ofrimit te sherbimit shendetesor Signed the Contract INCOMED SHPK
Operatori i Sherbimeve te Kujdesit Shendetesor Operatori i Sherbimeve te Kujdesit Shendetesor Blerje bari metadone per institucionet e ofrimit te sherbimit shendetesor 33,655,808 Announced the Winner INCOMED SHPK 33,649,000.00
Regional Hospital of Durrës Regional Hospital of Durrës Loti 2- Diclofenak 608,040 Signed the Contract INCOMED SHPK 364,500.00
Regional Hospital of Durrës Regional Hospital of Durrës Loti 3 - Furosemid 1,098,400 Signed the Contract INCOMED SHPK 540,000.00
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center Minikontrata 1-Blerje barna Bortezomib powder for solution for injection 3.5 mg me afat 12-mujor Signed the Contract INCOMED SHPK
"Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan "Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan Minikontrata 1-Loti 1 – Blerje Ceftriaxone Signed the Contract INCOMED SHPK
"Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan "Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan Minikontrata 1-Loti 2 – Blerje Cefazoline Signed the Contract INCOMED SHPK
"Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan "Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan Minikontrata 1-Loti 5- Blerje Sodium chloride Signed the Contract INCOMED SHPK
"Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan "Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan Minikontrata 1-Loti 9- Blerje Mannitol Signed the Contract INCOMED SHPK
"Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan "Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan Minikontrata 1-Loti 16- Blerje Furosemide Signed the Contract INCOMED SHPK
"Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan "Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan Minikontrate 1-Loti 17-Blerje Diclofenac Sodium Signed the Contract INCOMED SHPK
Trauma University Hospital Trauma University Hospital Minikontrata 1-Furnizim me materiale për terapinë renale zëvendësuese (CRRT, Dializa akute) në SUT Signed the Contract INCOMED SHPK
"Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan "Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan Loti 17-Blerje Diclofenac Sodium 111,109 Announced the Winner INCOMED SHPK 84,490.00
"Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan "Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan Loti 16- Blerje Furosemide 1,759,514 Announced the Winner INCOMED SHPK 905,100.00
"Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan "Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan Loti 9- Blerje Mannitol 473,358 Announced the Winner INCOMED SHPK 267,995.00
"Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan "Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan Loti 5- Blerje Sodium chloride 4,425,327 Announced the Winner INCOMED SHPK 3,790,650.00
"Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan "Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan Loti 2 – Blerje Cefazoline 2,807,862 Announced the Winner INCOMED SHPK 1,184,682.00
"Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan "Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan Loti 1 – Blerje Ceftriaxone 3,671,102 Announced the Winner INCOMED SHPK 1,184,682.00
Trauma University Hospital Trauma University Hospital Furnizim me materiale për terapinë renale zëvendësuese (CRRT, Dializa akute) në SUT 99,811,000 Announced the Winner INCOMED SHPK 99,530,000.00
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center Blerje barna Bortezomib powder for solution for injection 3.5 mg me afat 12-mujor 47,831,440 Announced the Winner INCOMED SHPK 12,900,000.00
Operatori i Sherbimeve te Kujdesit Shendetesor Operatori i Sherbimeve te Kujdesit Shendetesor Minikontrata 1 Blerje bari metadone per institucionet e ofrimit te sherbimit spitalor dhe paresor Signed the Contract INCOMED SHPK
Operatori i Sherbimeve te Kujdesit Shendetesor Operatori i Sherbimeve te Kujdesit Shendetesor Blerje bari metadone per institucionet e ofrimit te sherbimit spitalor dhe paresor 1,995,959 Announced the Winner INCOMED SHPK 1,995,952.00
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center Minikontrate 1-Loti 1 - Sistemi nervor, Desflurane, 240 ml Flakon Signed the Contract INCOMED SHPK 4,704,000.00
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Minikontrate 1-loti 6 “Set solucioni dhe aksesorë për dializë të vazhdueshme” Signed the Contract INCOMED SHPK 21,124,800.00
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana loti 6 “Set solucioni dhe aksesorë për dializë të vazhdueshme” 21,160,433 Announced the Winner INCOMED SHPK 21,124,800.00
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Minikontrate 1-loti 48 Desflurane Signed the Contract INCOMED SHPK 2,802,000.00
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana loti 48 Desflurane 2,802,792 Announced the Winner INCOMED SHPK 2,802,000.00
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center Minikontrata 1- Lot. 2 – “Set solucioni dhe aksesore per dialize te vazhdueshme” Signed the Contract INCOMED SHPK 53,024,000.00
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center Minikontrate 1- Blerje materiale mjekësore dhe barna për dializën peritoneale dhe dializën e vazhdueshme në QSUT “Nënë Tereza” për 24-muaj (Solucione) Signed the Contract INCOMED SHPK 141,521,250.00