Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by searched conditions

Summary results by searched conditions

Procuring Authority / Buyer Successful Bidder /Supplier / Provider No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
Ministry of Health INCOMED SHPK - FLORFARMA SHPK 8 179,168,440 8 179,168,440 94,042,597

Tenders list

  • < previous
  • 1
  • next >
Procurement Authority Tenderer/Contracting Institution Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Ministry of Health Ministry of Health Minikontrata 1 Loti 103 Iodine x 350mg/ml Signed the Contract INCOMED SHPK - FLORFARMA SHPK
Ministry of Health Ministry of Health Loti 102 Iodine x 350mg/ml 52,278,796 Announced the Winner INCOMED SHPK - FLORFARMA SHPK 52,260,000.00
Ministry of Health Ministry of Health Loti 103 Iodine x 350mg/ml 41,850,372 Announced the Winner INCOMED SHPK - FLORFARMA SHPK 41,765,680.00
Ministry of Health "Mbreteresha Geraldine" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me titull: Loti 106 Midazolam Signed the Contract INCOMED SHPK - FLORFARMA SHPK
Ministry of Health Hospital Service Directorate of Saranda Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me titull: Loti 32 Iodine x 350mg/ml Signed the Contract INCOMED SHPK - FLORFARMA SHPK 6,696 leke per njesi.
Ministry of Health Ministry of Health Loti 31 Iodine x 350mg/ml 38,166,591 Announced the Winner INCOMED SHPK - FLORFARMA SHPK 3,414 leke per njesi.
Ministry of Health Ministry of Health Loti 32 Iodine x 350mg/ml 41,681,834 Announced the Winner INCOMED SHPK - FLORFARMA SHPK 6,696 leke per njesi.
Ministry of Health Ministry of Health Loti 106 Midazolam 5,190,847 Announced the Winner INCOMED SHPK - FLORFARMA SHPK 111 leke per njesi.
  • < previous
  • 1
  • next >