Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by searched conditions

Summary results by searched conditions

Procuring Authority / Buyer Successful Bidder /Supplier / Provider No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
Ministry of Health Evita shpk & Albania New Farm shpk & Edna shpk 2 362,937,834 2 362,937,834 482

Tenders list

  • < previous
  • 1
  • next >
Procurement Authority Tenderer/Contracting Institution Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Ministry of Health Hospital Service Directorate of Mat Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me titull: Loti 53 Omeprazole Signed the Contract Evita shpk & Albania New Farm shpk & Edna shpk
Ministry of Health Ministry of Health Loti 53 Omeprazole 362,937,834 Announced the Winner Evita shpk & Albania New Farm shpk & Edna shpk 482 leke per njesi.
  • < previous
  • 1
  • next >