Open Procurement Albania

Riparime te rrjetit te gazit medikal kati 0 kati 1, riparime te rrjetit te gazit medikal ne pavionin e Gjinekologjise ne S.U.O.GJ “Mbreteresha Geraldine" referuar situates emergjente te krijuar si rezultat i termetit.

Contracted Institution "Mbreteresha Geraldine" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana
Tenderer Institution "Mbreteresha Geraldine" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana
Tender object Riparime te rrjetit te gazit medikal kati 0 kati 1, riparime te rrjetit te gazit medikal ne pavionin e Gjinekologjise ne S.U.O.GJ “Mbreteresha Geraldine" referuar situates emergjente te krijuar si rezultat i termetit. (Tërmeti i datës 26 nëntor 2019)

(Ne zbatim te VKM-se Nr.750 dt.27.11.2019,pika 7.1, germa dh).
Proçedurë me negocim, pa botim paraprak të njoftimit të kontratës
Reference No.
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 1 640 000,00
Type of Contract
Procurement Method Negotiated Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date
Last date of Submitted Documents
Tender Held Date
No. of Bidders
Bidders
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • ''K.A.E.XH.'' SH.P.K.
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 6 647 929,24
  Contract date 12-12-2019
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Nr. 51 datë 23 Dhjetor 2019
  VENDIM Nr.750, datë 27.11.2019 "Për Shpalljen e Gjendjes së Fatkeqësisë Natyrore në Qarqet Durrës dhe Tiranë".

  VENDIM Nr. 751, datë 29.11.2019 Për disa shtesa në Vendimin nr. 750, DATË 27.11.2019, TË Këshillit të Ministrave, “Për Shpalljen e Gjendjes së Fatkeqësisë Natyrore në Qarqet Durrës dhe Tiranë” .

  SUPPORTERS


  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.