Open Procurement Albania

“Furnizim vendosje pajisje mjekësore dhe mobilimi për qendrat shëndetësore që do të rikonstruktohen gjatë vitit 2020-2021”

Contracted Institution Ministry of Health
Tenderer Institution Ministry of Health
Tender object “Furnizim vendosje pajisje mjekësore dhe mobilimi për qendrat shëndetësore që do të rikonstruktohen gjatë vitit 2020-2021”.
Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit
Reference No. REF-56813-04-25-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 53 471 361,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 29-04-2020
Last date of Submitted Documents 22-05-2020
Tender Held Date 22-05-2020
No. of Bidders 4
Bidders 1. ”Erzeni/SH” Shpk
2. Junik SHPK me NIPT J88007522L, & Fedos SHPK
3. RO-AL Shpk,
4. MUCA Shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • ERZENI/SH SHPK
 • The winning bid ALL without vat 114, 400 leke cmim per njesi .
  Bidder Announcement date 23-06-2020
  Award and Contract Amount ALL with VAT 49 062 240,00
  Contract date 07-12-2020
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 (dymbedhjete) muaj .
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1- MUCA Shpk me NIPT K01421002H OE nuk ka paraqitur ofertë ekonomike
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for ERZENI/SH SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for ERZENI/SH SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for ERZENI/SH SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for ERZENI/SH SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Ministria e Shëndetësisë REF-56813-04-25-2020
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr. 11 datë 25 Janar 2021
  Aneks Shperndarjeje

  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.