Open Procurement Albania

Loti 1 Human Coagulation Factor VIII

Contracted Institution Ministry of Health
Tenderer Institution Ministry of Health
Tender object B4-Blerje barna antineoplastike dhe immunomodulatore, si dhe gjaku dhe organet formuese të gjakut. - Loti 1 Human Coagulation Factor VIII .
Burimi i Financimit: Buxheti i shtetit.
Reference No. REF-58367-05-18-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 314 123 084,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure above the high monetary limit
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 19-05-2020
Last date of Submitted Documents 03-07-2020
Tender Held Date 03-07-2020
No. of Bidders 2
Bidders 1. E V I T A sh.p.k
2. Lekli dhe Megapharm sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • EVITA SHPK
 • The winning bid ALL without vat 222 282 900,00
  Bidder Announcement date 29-10-2020
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Kontratat mund te lidhen nga AK perfituese brenda afatit 24 muaj nga data e neshkrimit te MK nga palet, për sejcilin lot.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Ankesa Nr. Prot. 2345/21 date 04.08.2020. Marrë përgjigje më datë 10.08.2020. Vendim KPP-së Nr. 476/2020, datë 23.10.2020.


  Nuk ka pasur të skualifikuar për këtë lot.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for EVITA SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for EVITA SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for EVITA SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for EVITA SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Ministria e Shëndetësisë REF-58367-05-18-2020
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  KPP Decision
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Standard Documents

  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.