Open Procurement Albania

Loti 4 Materiale mjekesore pediatrike dhe terapia intensive

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • The Procuring Authority has disqualified all competitive operators with a bid lower than the winning bid

Contracted Institution "Nënë Tereza"  University Hospital Center
Tenderer Institution "Nënë Tereza"  University Hospital Center
Tender object Blerje materiale mjekësore për Shërbimin e Kardiokirurgjisë, në QSUNT për vitin 2020-2021 (për 24 muaj) - Loti 4 Materiale mjekesore pediatrike dhe terapia intensive
Reference No. REF-69512-08-24-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 59 835 384,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure above the high monetary limit
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 25-08-2020
Last date of Submitted Documents 09-10-2020
Tender Held Date 09-10-2020
No. of Bidders 6
Bidders 1. “Biometric Albania” Shpk
2. “OES Distrimed” Shpk,
3. “Eltian 2009” Shpk,
4. “FMES” Shpk,
5. “EVITA” Shpk,
6. “BOE GP Medical AL & Medicanova
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • EVITA SHPK
 • The winning bid ALL without vat 59 396 450,00
  Bidder Announcement date 18-12-2020
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 24 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Operatorë Ekonomik të s’kualifikuar:
  1. “Biometric Albania” Shpk
  Pa ofertë ekonomike.

  2. “OES Distrimed” Shpk,
  Pa ofertë ekonomike.

  3. “Eltian 2009” Shpk,
  Pa ofertë ekonomike.

  4. “FMES” Shpk,
  OE nuk ka paraqitur mostra konkuruese per artikujt me shenjën asterisk *; jo sipas DST Shtojca 9, Loti 4, pika 2.3/b; OE nuk ka dorezuar vertetim realizim kontrate per punet e ngjashme, per kontraten me nr.4373/9 dt.19.11.2018 dhe vlere 22 634 000 leke; jo sipas DST Shtojca 9, Loti 4, pika 2.3/a.
  Oferta Ekonomike ka nje lapsus prej 0.4 leke duhet 46 944 490.4 dhe jo 46 944 490 (devijim i vogel). Certifikata ISO 13485:2016, me numer 303011049 per Medipec eshte e vlefshme deri ne dt. 24.10.2020. OE nuk ka dorezuar Shtojcen 2/1; jo sipas DST Shtojca 9, Loti 4, pika 2.1/b. OE nuk ka dorezua sigurimin e ofertes ekonomike; jo sipas DST Shtojca 9, Loti 4, pika 2.1/c.

  5. “ GP Medical AL & Medicanova SHPKNJP”
  Oferta ekonomike nuk eshte e ndare referuar % te pjesmarrjes se OE (4.5 % dhe 95.5%). Sqarojme: BOE ka dorezuar autorizmi te prodhuesit AKO Med vetem per Medikanoven per Shqiperine per Lotin 4 te kesaj Procedure prokurimi; pra firma prodhuese nuk ka autorizuar GP Medikal per pjesmarrje ne kete tender; sipas pretendimit qe GP Medical AL do te ofertoj artikullin 2 dhe 6 ne tabelen e ofertes ekonomike. GP Medical AL ka autorizimi vetem nga prodhuesi Serag Weissner, nga i cili nuk ka ofertuar asnje produkt. Sa me siper, Oferta nuk rezulton e ndare sipas % te pjesmarrjes referuar ne kontraten e bashkepunimint te operatoreve. BOE per Medikanova nuk ka dorezuar vertetim te xhiros vjetore nga nje institucion zyrtar apo te kete deklaruar web-in e institucionit që mbulon fushën e vperimtarisë përkatëse; sipas referimit në DST Shtojca 9 pika 2.2/a dhe Shtojca 9, Shënim2. BOE per GP Medical AL nuk ka dorezuar vertetim te xhiros vjetore; jo sipas DST Shtojca 9 pika 2.2/a; BOE per GP Medical AL nuk ka dorezuar autorizim prodhuesi; jo sipas DST Shtojca 9 pika 2.3/d; Referuar pergjigjes se sherbimit mbi testimin e mostrave te BOE me nr.2569/15 dt.17.11.2020; mostrat jane klasifikuar sutura me cilesi te dobet dhe me age te forte. Gjithashtu suturat nuk disponojne “memorie minimale te sutures”, nuk jane me “thungsten-rhenium’; nuk jane te veshura me polibutilat dhe nuk respektojne raportin e ages me sutturen 1:1.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for EVITA SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for EVITA SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for EVITA SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for EVITA SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract

  SUPPORTERS


  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.