Open Procurement Albania

Mirëmbajtje e pajisjeve mjekesore në QSUT për vitin 2021 -Loti 56 Mirëmbajtje e pajisjeve mjekësore të prodhuesit MEDISO/ose ekuivalent

Contracted Institution "Nënë Tereza"  University Hospital Center
Tenderer Institution "Nënë Tereza"  University Hospital Center
Tender object Mirëmbajtje e pajisjeve mjekesore në QSUT për vitin 2021 -Loti 56 Mirëmbajtje e pajisjeve mjekësore të prodhuesit MEDISO/ose ekuivalent
Reference No. REF-80434-11-27-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 7 605 505,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 01-12-2020
Last date of Submitted Documents 28-12-2020
Tender Held Date 28-12-2020
No. of Bidders 2
Bidders 1. “FEDOS” shpk
2. “HEALTH&LIGHT” sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • HEALTH & LIGHT ShPK
 • The winning bid ALL without vat 7 605 000,00
  Bidder Announcement date 22-01-2021
  Award and Contract Amount ALL with VAT 8 325 912,00
  Contract date 01-02-2021
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Nga data nenshkrimi kontrates deri ne daten 31.12.2021.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. “FEDOS” shpk :
  • Nuk plotëson kriteret e vecanta / kapacitetin teknik për kualifikim.
  Cancellation reason
  Additions Sqarim:Referuar shenimit ne dokumentat e tenderit: Nëse afatet ligjore të proçedurës së prokurimit kalojnë datën 01.01.2021 atëherë vlera e mirëmbajtjes rikalkulohet duke marrë parasysh vlerën ditore për pajisje, me afat deri në 31.12.2021, vlera e kesaj kontrate eshte perllogaritur nga data 02.02.2021 deri me 31.12.2021.
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for HEALTH & LIGHT ShPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for HEALTH & LIGHT ShPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for HEALTH & LIGHT ShPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for HEALTH & LIGHT ShPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr. 17 datë 8 Shkurt 2021

  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.