Open Procurement Albania

“Doreza egzaminimi josterile për mbulimin e nevojave 12 mujore të QSUNT”

Contracted Institution "Nënë Tereza"  University Hospital Center
Tenderer Institution "Nënë Tereza"  University Hospital Center
Tender object “Doreza egzaminimi josterile për mbulimin e nevojave 12 mujore të QSUNT”
Reference No. REF-79058-11-17-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 40 275 000,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 18-11-2020
Last date of Submitted Documents 14-12-2020
Tender Held Date 14-12-2020
No. of Bidders 10
Bidders 1. “CAPTAIN DIN” sh.p.k
2. “PHARMA PLUS” sh.p.k
3. “CARPATHIA ALBANIA” sh.p.k
4. “FLORIFARMA” sh.p.k
5. “TRIMED” sh.p.k
6. “FARMA NET ALBANIA” sh.p.k
7. “BIOMETRIC ALBANIA” sh.p.k
8. “MALBERTEX” sh.p.k
9. “EGIAN MED” sh.p.k
10. “FEDOS” sh.p.k
11. “EUROMED” sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • FLORIFARMA SHPK
 • The winning bid ALL without vat 30 825 000,00
  Bidder Announcement date 13-01-2021
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

  1. “CAPTAIN DIN” - nuk ka paraqitur Oferte Ekonomike.
  2. “PHARMA PLUS” sh.p.k me NIPT L61424012N
  • Nuk i plotëson kriteret e vecanta të përcaktuara në DT.
  • Nuk plotëson kriteret e veçanta / kapacitetin ekonomik dhe financiar për kualifikim.
  • Nuk i plotëson kriteret e kapacitetit teknike të përcaktuara në DT.
  • Përsa i përket llogaritjes së vlerës së ofertës ka gabime aritmetike.

  3. “CARPATHIA ALBANIA” sh.p.k • Nuk i plotëson kriteret e vecanta të përcaktuara në DT.
  • Nuk plotëson kriteret e veçanta / kapacitetin ekonomik dhe financiar për kualifikim.
  • Nuk i plotëson kriteret e kapacitetit teknike të përcaktuara në DT.
  • Përsa i përket llogaritjes së vlerës së ofertës nuk ka gabime aritmetike.

  4. “MALBERTEX” sh.p.k :
  • Nuk plotëson kërkësat e përgjithshme për kualifikim.
  • Nuk plotëson kriteret e vecanta të përcaktuara në DT.
  • Nuk plotëson kriteret e veçanta / kapacitetin ekonomik dhe financiar për kualifikim.
  • Nuk plotëson kriteret e kapacitetit teknike të përcaktuara në DT.
  • Përsa i përket llogaritjes së vlerës së ofertës nuk ka gabime aritmetike.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for FLORIFARMA SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for FLORIFARMA SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for FLORIFARMA SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for FLORIFARMA SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" REF-79058-11-17-2020
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract

  SUPPORTERS


  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.