Open Procurement Albania

“Evadimi i Mbetjeve te rrezikshme spitalore per periudhen 12 mujore ne SUSHN”. - nder to dhe mbetje Covid - 19 .

Contracted Institution "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana
Tenderer Institution "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana
Tender object “Evadimi i Mbetjeve te rrezikshme spitalore per periudhen 12 mujore ne SUSHN”.
Reference No. REF-71161-09-10-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 17 662 240,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 11-09-2020
Last date of Submitted Documents 23-11-2020
Tender Held Date 23-11-2020
No. of Bidders
Bidders 1. PURA MEDICAL
2. ECO RICIKLIM
3. VALE RECYCLING
4. MEDI -TEL
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • PURA-MEDICAL
 • The winning bid ALL without vat 15 381 250,00
  Bidder Announcement date 20-01-2021
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Ka marrë përgjigje në datë 01.12.2020 dhe me Vendim te KPP-se Nr. 604/1 Dt.29.12.2020
  Fituesi eshte konfirmuar me vendim te KPP.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. VALE RECYCLING - Ne zbatim te vendimit te KPP-se Nr. 604/1 Dt.29.12.2020.

  2. MEDI -TEL Me arsyetimin se OE nuk ploteson kriterin nr. 3.1., kapaciteti ligjor/ profesional, pika 2., operatori ekonomik duhet te disponoje leje mjedisore tipi A (me kod III.I.C), se bashku me Akt miratimin perkates, si dhe license profesionale perkatese te kategorise III.2.B (per trajtimin e mbetjeve te rrezikshme spitalore), qe te perfshijne mbetjet me kod 18 01 02, 18 01 06, 18 01 07, 18 01 08 dhe 18 01 09 ku procedura e asgjesimit te jete me incenerim. Pasi O.E ka paraqitur Akt – marreveshjen bashkepunimi me nje shoqeri te licensuar per trajtimin e mbetjeve te rrezikshme spitalore me kod 18 01 08 (medikamente citostatike dhe citotoksike) nderkohe qe lejet dhe licensat duhet ti disponoje vete O.E. Ky arsyetim bazohet edhe ne vendimin e KPP-se Nr. 488/2020 dt 16.10.2020 pika III.I.7, ku KPP shprehet se pretendimi i OE ne lidhje me Akt marreveshje bashkepunimi me nje shoqeri te licensuar per trajtimin e mbetjeve te rrezikshme spitalore me kod 18 01 08, nuk qendron.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë REF-71161-09-10-2020
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  KPP Decision
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract

  SUPPORTERS


  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.