Open Procurement Albania

“Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Spitalin Rajonal Lezhë”

Contracted Institution Central Purchasing Agency
Tenderer Institution Regional Hospital Directorate of Lezha
Tender object “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Spitalin Rajonal Lezhë”
Reference No. REF-86724-02-11-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 17 984 553,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 12-02-2021
Last date of Submitted Documents 08-03-2021
Tender Held Date 08-03-2021
No. of Bidders 2
Bidders 1) “VILNIK MOTORS” SHPK
2) “ALSTEZO” SHA
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • VILNIK MOTORS
 • The winning bid ALL without vat 11 167 450,00
  Bidder Announcement date 28-05-2021
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Duke filluar nga data e lidhjes së kontratës/kontratave me përfundim deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor, sipas marrëveshjes kuadër.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Eshte paraqitur ankese ne KPP nga operatori ekonomik Alstezo me objekt shfuqizimin e vendimit te KVO-se mbi kualifikimin e Vilnik Motors SHPK.
  Kanë marrë përgjigje nga Komisoni i Prokurimit Publik: vendimi nr.233 prot., datë 21.05.2021 per mospranim te ankeses.

  Nuk ka ofertues të skualifikuar.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Agjencia e Blerjeve të Përqendruara REF-86724-02-11-2021
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  KPP Decision
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract

  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.