Open Procurement Albania

Per sherbimin e lavanderise dhe hotelerise ne pavionet e S.U.O.GJ “Mbreteresha Geraldine

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • The Procuring Authority has disqualified all competitive operators with a bid lower than the winning bid

Contracted Institution "Mbreteresha Geraldine" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana
Tenderer Institution "Mbreteresha Geraldine" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana
Tender object Per sherbimin e lavanderise dhe hotelerise ne pavionet e S.U.O.GJ “Mbreteresha Geraldine
Reference No. REF-89811-03-11-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 199 936 050,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 12-03-2021
Last date of Submitted Documents 12-04-2021
Tender Held Date 12-04-2021
No. of Bidders 3
Bidders 1. “D E V I S” SH.P.K
2. “SANITARY CLEANING” SH.P.K
3. “W.CENTER” SH.P.K
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Devis SHPK
 • The winning bid ALL without vat 199 596 600,00
  Bidder Announcement date 22-11-2021
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 48 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “SANITARY CLEANING” SH.P.K, për këto arsye:
  - nuk i permbushte te gjitha kriteret e pergjithshme te kualifikimit dhe me konkretisht kriterin e percaktuar ne shtojcen 7 te DT, duke çuar njekohesisht ne pamundesine e verifikimit nga KVO te faktit nese ndonjeri prej personave perkates (perfaqesues te OE) ka qene apo jo i denuar me pare per ndonje nga veprat penale te percaktuara ne nenin 45 te Ligjit nr. 9643, date 20.11.2006 “Per prokurimin publik”, i ndryshuar
  - nga verifikimi ne terren i pajisjeve/makinerive te OE “SANITARY SCEANING” SH.P.K., rezultoi qe disa prej tyre nuk i plotesonin kriteret e percaktuara ne piken 3.3.11 dhe ne Shtojcen nr. 9 te D
  - nga verifikimi ne terren i pajisjeve/makinerive te OE “SANITARY SCEANING” SH.P.K., KVO konstatoi qe peshorja elektronike e markes “STEINBERG” me nr. serial SB9-PF-300/50, prodhuar ne Poloni, pa vit prodhimi, nuk ishte ne gjendje funksionale pune (pranuar dhe nenshkruar nga vete OE ne procesverbalin e mbajtur nga KVO ne terren) dhe madje sipas dokumentacionit te paraqitur OE “SANITARY SCEANING” SH.P.K. rezultonte qe te kishte bere kualidimin e kesaj pajisje perpara se ta blinte ate
  2. “W.CENTER” SH.P.K , për këto arsye:
  - Nuk ka paraqitur asnje oferte ekonomike.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for Devis SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for Devis SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for Devis SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for Devis SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik "Mbretëresha Geraldinë", Tiranë REF-89811-03-11-2021
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract

  SUPPORTERS


  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.