Open Procurement Albania

Trajtimi i mbetjeve të rrezikshme spitalore anatomike të lëngëta dhe të ngurta“ për QSUNT

Contracted Institution "Nënë Tereza"  University Hospital Center
Tenderer Institution "Nënë Tereza"  University Hospital Center
Tender object Trajtimi i mbetjeve të rrezikshme spitalore anatomike të lëngëta dhe të ngurta“ për QSUNT
Reference No. REF-91780-03-30-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 2 070 000,00
Type of Contract
Procurement Method Request for Proposal
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 31-03-2021
Last date of Submitted Documents 12-04-2021
Tender Held Date 12-04-2021
No. of Bidders 2
Bidders 1. “PURA-MEDICAL” sh.p.k
2. “ECO Riciklim” sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • PURA-MEDICAL
 • The winning bid ALL without vat 1 980 000,00
  Bidder Announcement date 05-05-2021
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 muaj.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals NUk ka pasiur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

  1. “ECO Riciklim” sh.p.k :
  Nga shqyrtimi i dokumentacionit u konstatua se OE “ECO Riciklim” sh.p.k përvec formularit të ofertës ekonomike nuk ka dorëzuar në SPE asnjë dokumentacion të kërkuar në dokumentet e tenderit, në mbështetje të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “ Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” kreu VII, neni 66, pika 3. Nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje me Nenin 53 të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin publik” i ndryshuar si dhe dokumentave të tenderit të miratuara, u konstatua se oferta operatorit ekonomik “ECO Riciklim” sh.p.k, nuk është në përputhje me kërkesat e tenderit, duke e cilësuar si ofertë të pavlefshme për procedurën “Trajtimi i mbetjeve të rrezikshme spitalore anatomike të lëngëta dhe të ngurta për QSUNT për 12 muaj”.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" REF-91780-03-30-2021
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract

  SUPPORTERS


  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.