Open Procurement Albania

Te dhenat per shoqerite publike qe zoterohen nga bashkite datojne qe prej korrikut 2015. Shoqerite e tjera publike datojne nga prilli 2018

Graphical display of results by searched conditions

Summary results by searched conditions

Tenderer institution no. Successful Bidder /Supplier / Provider No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
25 Besnik Meçi 49 129,901,878 28 47,220,683 43,161,600

Tenders list

Procuring Authority / Buyer Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korçe Riparim- shërbimi i automjeteve 5,109,850 Signed the Contract Besnik Meçi 4,021,800.00
Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane Shërbim për riparimin dhe mirëmbajtjen e motoçikletave 594,500 Signed the Contract Besnik Meçi 514,500.00
Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane Minikontrata 1-Shërbim për riparimin dhe mirëmbajtjen e automjeteve Signed the Contract Besnik Meçi
Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane Shërbim për riparimin dhe mirëmbajtjen e automjeteve 4,197,900 Announced the Winner Besnik Meçi 3,629,800.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Shërbime tek të tretët, për automjete dhe mjetet e tonazhit të rëndë (eskavator, furgona, pick up,autovetura) 15,000,000 Announced the Winner Besnik Meçi 13,485,800.00
Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce Minikontrate 1-Riparime e mirembajtje mjete transporti Signed the Contract Besnik Meçi 2,399,800.00
Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane Blerje pjesë këmbimi, goma dhe bateri 936,600 Signed the Contract Besnik Meçi 874,800.00
Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce Riparime e mirembajtje mjete transporti 2,915,000 Announced the Winner Besnik Meçi 2,399,800.00
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Korçë SH.A Riparim- shërbimi i automjeteve 6,016,650 Signed the Contract Besnik Meçi 2,212,850.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Shërbime tek të tretët, për automjete dhe mjetet e tonazhit të rëndë (eskavator, furgona, pick up, autovetura) 7,200,000 Announced the Winner Besnik Meçi 5,809,800.00
Ndermarrja e Ujesjelles Kanalizimeve Kamez Pjesë Këmbimi, Goma, bateri, vaj, Filtra etj Announced the Winner Besnik Meçi 647,800.00
Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane Shërbim për riparimin dhe mirëmbajtjen e automjeteve 3,500,000 Announced the Winner Besnik Meçi 3,164,800.00
SH.A. Ujësjellës Kanalizime, Lushnjë Minikontrate 1-“Shërbime dhe pjesë këmbimi për automjetet e shoqërisë. – Marrëveshje Kuadër me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me afat 12 muaj”. Signed the Contract Besnik Meçi 3,610,900.00
Ndermarrja e Pasurive Publike Lushnje Pjese kembimi + Riparim sherbime mjeteve 1,577,200 Signed the Contract Besnik Meçi 1,499,800.00
SH.A. Ujësjellës Kanalizime, Lushnjë “Shërbime dhe pjesë këmbimi për automjetet e shoqërisë. – Marrëveshje Kuadër me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me afat 12 muaj”. 3,825,350 Announced the Winner Besnik Meçi 3,610,900.00
Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce Loti 1- Pjesë këmbimi,bateri 4,790,100 Announced the Winner Besnik Meçi 4,285,800.00
Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce Loti 2- Goma 1,040,000 Announced the Winner Besnik Meçi 996,800.00
Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit Tirane Sherbimin e ujitjes se bimesis dekorative me bot dhe autobot uji 2,800,000 Signed the Contract Besnik Meçi 2,758,350.00
ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) Blerje goma automjetesh 1,399,722 Signed the Contract Besnik Meçi 1,159,200.00
Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit Tirane Blerje Vaj 5,237,660 Signed the Contract Besnik Meçi 4,551,500.00
Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit Tirane Mirembajtje e mjeteve te transportit 8,302,987 Signed the Contract Besnik Meçi 7,392,700.00
Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane Shërbim për mirëmbajtjen e mjeteve të transportit 3,325,875 Announced the Winner Besnik Meçi 2,942,300.00
Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane Minikontrata 1 Shërbim për mirëmbajtjen e mjeteve të transportit Signed the Contract Besnik Meçi
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korce Riparim- shërbimi i automjeteve 3,600,000 Signed the Contract Besnik Meçi 2,728,500.00
Albanian Gas Service Company Sh.a Mirëmbajtja e automjeteve 12,237,670 Signed the Contract Besnik Meçi 9,836,280.00
Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce Riparime e mirembajtje mjetesh transporti 3,000,000 Announced the Winner Besnik Meçi 2,487,500.00
Ndermarrja Sherbimeve Komunale Plazh Blerje pjese kembimi 8,000,000 Announced the Winner Besnik Meçi 6,492,900
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korce Riparim- shërbimi i automjeteve 3,482,800 Signed the Contract Besnik Meçi 2.737.600
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korce Riparim- sherbimi i automjeteve 2,973,400 Signed the Contract Besnik Meçi 2,346,850.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder Blerje vaj dhe pjese kembimi per automjete 2,138,432 Signed the Contract Besnik Meçi 1,585,000.00

SUPPORTERS

Here you can have your ADVERTISEMENT

Contact at [email protected]

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data