Open Procurement Albania

Zhvillim rrjeti TM/TU dhe plotësim rrjeti TU me kabllo ABC në kabinat Ksamil, Sarandë

Procuring Authority / Buyer Drejtoria Rajonale e OSSH Gjirokaster
Procuring Authority / Buyer
Tender object Zhvillim rrjeti TM/TU dhe plotësim rrjeti TU me kabllo ABC në kabinat Ksamil, Sarandë
Reference No. REF-74723-10-09-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 38 047 810,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 12-10-2020
Last date of Submitted Documents 16-11-2020
Tender Held Date 16-11-2020
No. of Bidders 3
Bidders Rosi sh.p.k & SENEKA sh.p.k
EN- EL sh.p.k
MANE/S sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • MANE/S
 • The winning bid ALL without vat 37,835,304
  Bidder Announcement date 09-12-2020
  Award and Contract Amount ALL with VAT 45,402,364
  Contract date 11-01-2021
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 4 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. EN- EL sh.p.k , për këto arsye:
  - Ky Operator Ekonomik ka paraqitur vetëm formularin e ofertës pa vlerë ekonomike dhe asnjë dokumentacion tjetër ligjor, ekonomik dhe teknik profesional të kërkuar nga Autoriteti Kontraktor në Dokumentat e Tenderit.
  2. Rosi sh.p.k & SENEKA sh.p.k, për këto arsye:
  - Nga ana e BOE pjesëmarrës për këtë procedurë tenderimi u paraqit shkresa me nr.12 prot, datë 23.11.2020, protokolluar pranë OSSH me nr.1168 prot, datë 25.11.2020, në të cilën kërkohej tëheqje nga oferta e paraqitur për procedurën me nr. REF-74723-10-09-2020.
  Cancellation reason
  Additions Buletini i lidhjes se kontrates: Nr.08 - Dt.18-01-2021
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for MANE/S viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for MANE/S viti 2014
  Monitor treasury transaction for MANE/S viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for MANE/S viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data