Open Procurement Albania

Blerje maska dhe dizinfektues në kuadër të masave për parandalimin e COVID-19

Procuring Authority / Buyer SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane
Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Tender object Blerje maska dhe dizinfektues në kuadër të masave për parandalimin e COVID-19
Reference No. REF-16778-12-30-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 1 706 667,00
Type of Contract
Procurement Method Simplified open procedure
Stage Procedure Announced Procurement
Tender Publication Date 31-12-2021
Last date of Submitted Documents 11-01-2022
Tender Held Date 11-01-2022
No. of Bidders 13
Bidders 1.”Florifarma”sh.p.k
2. “Egian Med” sh.p.k
3. “Anbim” sh.p.k
4. ”Enea Masllavica”
5. ”Euromega 2010” sh.p.k
6. “General Plus”
7. ”Albanian Distribution Chemicals” sh.p.k
8. ”Carpathia Albania” sh.p.k
9. ” Malvina Visoka”
10. ” Moto-Mania”
11. ”Westec” sh.p.k
12. “Univers Promotions” sh.p.k
13. “Albadent Group” sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • ”Carpathia Albania” sh.p.k
 • The winning bid ALL without vat 1 280 020,00
  Bidder Announcement date 08-03-2022
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. ”Florifarma”sh.p.k, për këto arsye:
  - nuk ka arritur të paraqesë dokumentacion të saktë për të dëshmuar përmbushjen e pikës 2.3 të kushteve të veçanta të kualifikimit.
  2. “Egian Med” sh.p.k, për këto arsye:
  - nuk ka arritur të paraqesë dokumentacion të saktë për të dëshmuar përmbushjen e pikës 2.3 të kushteve të veçanta të kualifikimit.
  3. “Anbim” sh.p.k, për këto arsye:
  - nuk ka arritur të paraqesë dokumentacion të saktë për të dëshmuar përmbushjen e kushtit të kërkuar pika 2.4 e DST-së.
  4. ”Enea Masllavica”, për këto arsye:
  - nuk ka arritur të paraqesë dokumentacion të saktë për të dëshmuar përmbushjen e pikës 2.3 të kushteve të veçanta të kualifikimit.
  5. ” Euromega 2010” sh.p.k, për këto arsye:
  - nuk ka arritur të paraqesë dokumentacion të saktë për të dëshmuar përmbushjen e kushtit të kërkuar pika 2.4 e DST-së.
  6. “General Plus”, për këto arsye:
  - nuk përmbush specifikimet teknike të kërkuar në DST.
  7. ”Albanian Distribution Chemicals” sh.p.k, për këto arsye:
  - Operatori ekonomik pjesëmarrës është skualifikuar në mbështetje të nenit 76 pika pika 3 gërma g) të ligjit nr.162, datë 23.12.2020 ”Për Prokurimin Publik”.
  8. ” Moto-Mania”, për këto arsye:
  - nuk ka arritur të paraqesë dokumentacion të saktë për të dëshmuar përmbushjen e kushtit të kërkuar pika 2.4 e DST-së.
  9. ”Westec” sh.p.k, për këto arsye:
  - nuk ka arritur të paraqesë dokumentacion të saktë për të dëshmuar përmbushjen e kushtit të kërkuar pika 2.4 e DST-së.
  10. “Univers Promotions” sh.p.k, për këto arsye:
  - nuk ka arritur të paraqesë dokumentacion të saktë për të dëshmuar përmbushjen e kushtit të kërkuar pika 2.4 e DST-së.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data