Open Procurement Albania

Blerje hekur,rrjetë teli etj

Procuring Authority / Buyer Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane
Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Tender object Blerje hekur,rrjetë teli etj
Reference No. REF-41743-09-14-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 2 992 500,00
Type of Contract
Procurement Method Simplified open procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 15-09-2022
Last date of Submitted Documents 26-09-2022
Tender Held Date 26-09-2022
No. of Bidders 2
Bidders 1.“KUPA” sh.p.k
2.“NDERTIMI” shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • KUPA SHPK
 • The winning bid ALL without vat 2 896 774,00
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 3578256
  Contract date 01-11-2022
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Duke filluar nga data e lidhjes së kontratës/kontratave me përfundim deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor, sipas marrëveshjes kuadër.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Eshte skualifikuar operatori ekonomik i meposhtem:
  -“NDERTIMI” shpk, per arsye:
  -nuk ka paraqitur sigurimin e ofertës.
  - nuk ploteson piken 2.3.2 te kapacitetit teknik ”Operatori ekonomik duhet të paraqesë autorizim nga prodhuesi ose distributori i autorizuar nga prodhuesi ose kontratë furnizimi të lidhur para noterit, për mallrat objekt prokurimi. Në rast se do të paraqitet autorizim nga distributori, duhet të vërtetohet lidhja midis distributorit të autorizuar dhe prodhuesit. Autorizimi duhet të përmbajë të dhëna të plota të prodhuesit si: telefon, fax, e-mail, ëebsite kjo e nevojshme për Autoritetin Kontraktor në rast verifikimi nga ana e tij.” duke qene se nuk ka paraqitur asnje dokument per vertetimin e ketij kriteri.
  - nuk ploteson piken 2.3.2 te kapacitetit teknik ”Operatori ekonomik duhet të paraqesë autorizim nga prodhuesi ose distributori i autorizuar nga prodhuesi ose kontratë furnizimi të lidhur para noterit, për mallrat objekt prokurimi. Në rast se do të paraqitet autorizim nga distributori, duhet të vërtetohet lidhja midis distributorit të autorizuar dhe prodhuesit. Autorizimi duhet të përmbajë të dhëna të plota të prodhuesit si: telefon, fax, e-mail, website kjo e nevojshme për Autoritetin Kontraktor në rast verifikimi nga ana e tij.” duke qene se nuk ka paraqitur asnje dokument per vertetimin e ketij kriteri.
  - nuk ploteson piken 2.3.3 te kapacitetit teknik ”Operatori ekonomik duhet të paraqes raport testimi/ fletë analizë / skedë teknike/ katalog, për mallrat objekt prokurimi, ku të pasqyrohen të gjitha karakteristikat teknike të këtyre mallrave me qëllim që autoriteti kontraktor të verifikojë përmbushjen e specifikimeve teknike.” duke qene se nuk ka paraqitur asnje dokument per vertetimin e ketij kriteri.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for KUPA SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for KUPA SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for KUPA SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for KUPA SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement Buletini Nr. 143 datë 17 Tetor 2022
  Signing of the Contract Buletini Nr. 156 datë 14 Nëntor 2022

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data