Open Procurement Albania

Mbikqyerje të punimeve për investimin me objekt: “Ndërtim ujësjellësi për furnizimin me ujë të fshatrave të Njësisë Administrative Derjan dhe Rukaj, Loti III”

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Sh.A Ujesjelles Mat
Procuring Authority / Buyer Local Unit Mat
Tender object Mbikqyerje të punimeve për investimin me objekt: “Ndërtim ujësjellësi për furnizimin me ujë të fshatrave të Njësisë Administrative Derjan dhe Rukaj, Loti III”
Reference No. REF-47875-10-30-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 1 993 797,00
Type of Contract
Procurement Method Simplified open procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 31-10-2022
Last date of Submitted Documents 10-11-2022
Tender Held Date 10-11-2022
No. of Bidders 3
Bidders 1. “E.B.S” Sh.p.k.,
2. “NOVATECH STUDIO” Sh.p.k.,
3. “INSTITUTI DEKLIADA - ALB” Sh.p.k.,
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • E.B.S
 • The winning bid ALL without vat 1 791 323,00
  Bidder Announcement date 23-11-2022
  Award and Contract Amount ALL with VAT 2149587
  Contract date 09-12-2022
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 6 (gjashtë) muaj nga data e dorëzimit të sheshit të ndërtimit (i njëjtë me afatin e realizimit te punimeve nga shoqëria ndërtimore e cila do të zbatojë punimet).
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.

  Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1.NOVATECH STUDIO Sh.p.k., per arsye:
  -nuk permbush te gjithe dokumentacionin e kerkuar ne perputhje me Kriteret e Veçanta te Perzgjedhjes/ Kualifikimit, se nuk disponon minimumi 1 (nje) Inxhinier Mjedisi, pasi inxhinieri i deklaruar si i tille rezulton i diplomuar si Kimist Teknolog.

  2.INSTITUTI DEKLIADA – ALB Sh.p.k.,per narsye:
  -Nuk eshte permbushur percaktimi i pikes 1, germa “b”/ 2. Kriteret e Veanta te Kualifikimit -nuk eshte kryer per kete proçedure prokurimit, por i referohet nje procedure tjeter te zhvilluar. -nuk eshte paraqitur Akt Ekspertiza e Ekspertit Kontabel te Autorizuar per Bilancin e vitit 2019, pasi permbushen kushtet e nenit 41 te Nr.10 091, date 05.03.2009.
  -Nuk eshte permbushur percaktimi i pikes 2.3.1/ 2.3 Kapaciteti teknik/ 2. Kriteret e Vecanta te Kualifikimit
  -Nuk eshte permbushur percaktimi i pikes 2.3.8/ 2.3 Kapaciteti teknik/ 2. Kriteret e Vecanta te Kualifikimit
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr. 176 datë 27 Dhjetor 2022
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data