Open Procurement Albania

Blerje purteka (16 mm, 22 mm dhe 25mm)

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Sh.A Albpetrol
Procuring Authority / Buyer
Tender object Blerje purteka (16 mm, 22 mm dhe 25mm)
Reference No. REF-48683-11-04-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 17 585 000,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 07-11-2022
Last date of Submitted Documents 22-11-2022
Tender Held Date 22-11-2022
No. of Bidders 2
Bidders 1.“NGRACAN 1934” shpk
2.“USAlb & Co” shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • USAlb & Co shpk
 • The winning bid ALL without vat 17 319 100,00
  Bidder Announcement date 07-12-2022
  Award and Contract Amount ALL with VAT 20782920
  Contract date 22-12-2022
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 90 ditë nga nënshkrimi i kontratës
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Eshte skualifikuar operatori ekonomik i meposhtem:
  “NGRACAN 1934” shpk, per arsye:
  -nuk plotëson kërkesat e Shtojcës 5, “Formulari I Specifikimeve Teknike” të DST-së. Në specifikimet teknike të paraqitura shumë nga parametrat kryesorë të purtekave nuk plotësohen ose mungojnë. Nga shqyrtimi i katalogut të paraqitur konstatohet se nuk plotësohen të dhënat për:
  -Përbërjen kimike
  -Të dhënat mekanike
  -Për të dhënat fizike dhe konstruktive të purtekave 16 mm(5/8”), 22 mm(7/8:0, dhe 25 mm(1”), në skedën teknike të paraqitur nga OE mungojnë të dhënat për zërat e kërkuar:
  • Gjatësia e purtekës
  • Hapi i fletës në kokën e purtekave
  • Lartësia e pjesës së filetuar
  • Kuadrati ku shtrëngohet purteka
  • Pikëmbështetja në qafën e purtekës
  Cancellation reason
  Additions Buletini i Lidhjes se Kontrates: Buletini Nr. 179 datë 30 Dhjetor 2022
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Procesverbal" Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim "

  SUPPORTERS

  Here you can have your ADVERTISEMENT

  Contact at [email protected]

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data