Open Procurement Albania

Blerje pajisje instrumente, vegla elektrike dhe dixhitale (Pajisje per kontrollin dhe matjen e mbrojtjes katodike CIPS dhe DCVG)

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Albanian Gas Service Company Sh.a
Procuring Authority / Buyer
Tender object Blerje pajisje instrumente, vegla elektrike dhe dixhitale (Pajisje per kontrollin dhe matjen e mbrojtjes katodike CIPS dhe DCVG)
Reference No. REF-66587-04-19-2023
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 4 854 422,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 20-04-2023
Last date of Submitted Documents 05-05-2023
Tender Held Date 05-05-2023
No. of Bidders 6
Bidders 1.“LI.BO-ALBANIA BRANCH” SHPK
2.“RAIMONDO G.P” SHPK
3.“TRINITY TRADE COMPANY” SHPK
4.“TRAKMAR” SHPK
5.“LIGUS” SHPK
6.“ALEN-CO” SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • “RAIMONDO G.P” SHPK
 • The winning bid ALL without vat 3 640 000,00
  Bidder Announcement date 26-05-2023
  Award and Contract Amount ALL with VAT 4368000
  Contract date 23-02-2024
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 2 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.

  Eshte skualifikuar operatori ekonomik i meposhtem:
  - “LI.BO-ALBANIA BRANCH” SHPK , per arsye:
  - Nuk plotëson piken 2.1.1 te kritereve të vecanta të kualifikimit, pjesë e Shtojcës 7 të DST.
  -Nuk plotëson piken 2.2.1 te kritereve të vecanta të kualifikimit, pjesë e Shtojcës 7 të DST.
  -Nuk plotëson piken 2.2.2 te kritereve të vecanta të kualifikimit, pjesë e Shtojcës 7 të DST.
  Cancellation reason
  Additions Njoftuar lidhja e kontrates ne Buletinin Nr. 13 datë 4 Mars 2024

  Më datë 01.06.2023, pranë Komisionit të Prokurimit Publik është paraqitur ankesa e operatorit ekonomik “Trakmar” SHPK dhe objekti i ankesës lidhet me vendimmarrjen e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave mbi kualifikimin e ofertës të paraqitur nga operatori ekonomik “Raimondo G.P” SHPK

  Më datë 31.05.2023, pranë Komisionit të Prokurimit Publik, është administruar ankesa e operatorit ekonomik “Li.Bo Albania Branch” SHPK dhe objekti i ankesës lidhet me vendimmarrjen e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave mbi skualifikimin e ofertës të paraqitur nga “Li.Bo Albania Branch” SHPK.

  Më datë 31.01.2024, Komisioni i Prokurimit Publik, pasi shqyrtoi informacionin e paraqitur vendosi:
  1. Të mbyllë çështjen për pjesën e pranuar të ankesës së operatorit ekonomik “Li.Bo Albania Branch” SHPK
  2. Të pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Li.Bo Albania Branch” SHPK
  3. Të mos pranojë pjesërisht ankesën e operatorit ekonomik “Trakmar” SHPK
  3. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së mbi skualifkimin e operatorit ekonomik “Li.Bo Albania Branch” SHPK dhe të korrigjojë shkeljet e konstatuara, duke e kualifikuar.
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Procesverbal" Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim "
  Kodi i Etikes
  Formular Ankimimi “Trakmar” SHPK
  Formular Ankimimi “Li.Bo Albania Branch” SHPK SHPK
  Formular Vendimi KPP
  Formular i Njoftimit te Fituesit Pas Afatit te Ankimimit

  SUPPORTERS

  Here you can have your ADVERTISEMENT

  Contact at [email protected]

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data