Open Procurement Albania

Blerje, Kontenier

Procuring Authority / Buyer ECO-ELB sh.a
Procuring Authority / Buyer ECO-ELB sh.a
Tender object Blerje, Kontenier
Reference No. REF-81414-09-27-2023
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 2 000 000,00
Type of Contract
Procurement Method Simplified open procedure
Stage Procedure Re-Proclaimed and Signed the Contract
Tender Publication Date 28-09-2023
Last date of Submitted Documents 09-10-2023
Tender Held Date 09-10-2023
No. of Bidders 3
Bidders 1. GENTIAN SADIKU
2. 2 - MJ
3. Bledi Loci
4. Compi Tel
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • GENTIAN SADIKU
 • The winning bid ALL without vat 1 960 000,00
  Bidder Announcement date 19-10-2023
  Award and Contract Amount ALL with VAT 2352000
  Contract date 01-11-2023
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 30 dite nga data e lidhjes së kontratës
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.

  Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1. 2 MJ, per arsye:
  -Nuk ka ngarkuar asnje nga dokumentat e kerkuar nga AK

  2. Bledi Loci,per arsye:
  -Nuk ka ngarkuar asnje nga dokumentat e kerkuar nga AK

  3. Compi Tel, per arsye:
  -Nuk ka dorezuar sigurimin e ofertes.
  -Nuk ka ngarkuar Certifikatat Iso te prdhuesit sipas kerkeses se Dst .
  -Nuk ka paraqitur as katalog dhe as skede teknike per artikujt qe ofron.
  -Nuk ka ngarkuar asnje deklarate konformiteti ose performance sipas kerkeses se AK.
  -Nuk ka ngarkuar asnje deklarate ne lidhje me furnizimin sipas kerkeses se AK .
  Cancellation reason
  Additions Njoftuar lidhja e kontrates ne Buletinin Nr. 90 datë 6 Nëntor 2023
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for GENTIAN SADIKU viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for GENTIAN SADIKU viti 2014
  Monitor treasury transaction for GENTIAN SADIKU viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for GENTIAN SADIKU viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Procesverbal" Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim "

  Blerje, Kontenier

  Procuring Authority / Buyer ECO-ELB sh.a
  Procuring Authority / Buyer ECO-ELB sh.a
  Tender object Blerje, Kontenier
  Reference No. REF-76916-08-07-2023
  Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 2 000 000,00
  Type of Contract
  Procurement Method Simplified open procedure
  Stage Procedure Cancelled Procurement
  Tender Publication Date 08-08-2023
  Last date of Submitted Documents 18-08-2023
  Tender Held Date 18-08-2023
  No. of Bidders
  Bidders
  Successful Bidder /Supplier / Provider
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 30 dite nga data e lidhjes së kontratës
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals
  Cancellation reason Bazuar në Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", Neni 98, pika 1:
  b) Nuk eshte paraqitur asnje oferte e pershtatshme ne procedurat me nje faze.
  Additions Buletini i Anulimit te Procedures: Buletini Nr. 80 datë 25 Shtator 2023
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Procesverbal" Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim "

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data