Open Procurement Albania

Blerje ushqime koloniale” për Drejtorinë e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit

Autoritet Prokurues Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara
Institucion Kontraktues Drejtoria e Pergjithshme e Rezervave Materiale te Shtetit
Objekti i Tenderit Blerje ushqime koloniale” për Drejtorinë e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit
Nr. Reference REF-43918-09-29-2022
Vlera / Fondi Limit 51 378 735,00
Lloji i Kontrates Publike Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures E hapur, mbi kufirin e lartë monetar
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 30-09-2022
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 01-11-2022
Data e mbajtjes se tenderit 01-11-2022
Nr. i Operatoreve Konkurues 7
Operatore Konkurues 1.“SINANI TRADING” SH.P.K
2.“PROINFINIT” SH.P.K.
3.“3- SH” SH.P.K
4.“M.C. CATERING” SH.P.K
5.“GERTI 1987” SH.P.K.
6.“NELSA” SH.P.K.
7.“HYSEN XHANGOLLI” PF

Janë identifikuar si të suksesshëm operatorët ekonomikë të mëposhtëm me vlerat ofertuese perkatese:
1.“SINANI TRADING” SH.P.K. - 37,430,000 Leke
2. “PROINFINIT” SH.P.k - 40,776,600 Leke
3. “M.C. CATERING” SH.P.K - 41,570,000 Leke
4. “GERTI 1987” SH.P.K - 41,600,000 Leke
5. “NELSA” SH.P.K -42,468,000 Leke
Operator Ekonomik Kontraktues
 • Oferta fituese Leke pa TVSH
  Data e shpalljes se fituesit 22-11-2022
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates Me afat të marrëveshjes kuadër 12 (dymbëdhjetë muaj)
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1.“3- SH” SH.P.K, per arsye:
  - nuk plotëson pikën 1, te seksionit 2.3 “Kapaciteti teknik” të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi nuk ka paraqitur deshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në vlerën jo më pak se 40% e vlerës së fondit limit.
  - nuk ploteson piken 6, te seksionit 2.3 “Kapaciteti teknik” të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi nuk ka deklaruar kontratat e furnizimit sipas tabeles nr. 1 te kerkuar ne DST. Ofertuesi ka paraqitur ne SPE nje kontrate bashkepunimi, e cila nuk percakton daten e nenshkrimit te fillimit te kontrates se furnizimit dhe daten e perfundimit te afatit te kontrates se furnizimit, sic kerkohet ne tabelen nr. 1.

  2. “HYSEN XHANGOLLI” PF , per arsye:
  - nuk plotëson pikën 1, te seksionit 2.3 “Kapaciteti teknik” të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi nuk ka paraqitur deshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në vlerën jo më pak se 40% e vlerës së fondit limit.
  -nuk plotëson pikën 2.2.2, te seksionit 2.2 “Kapaciteti ekonomik dhe financiar”, të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi nuk ka paraqitur raportet e auditimit ligjor te pasqyrave financiare te viteve 2019, 2020 dhe 2021. Kjo, pasi OE eshte ne kushtet e percaktimeve te nenit 41 te ligjit nr. 10091 date 05.03.2009.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara REF-43918-09-29-2022
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve për kualifikim "
  Formulari i njoftimit te operatoreve ekonomike te suksesshem ne Marreveshjen Kuader

  MBESHTETES

  Ketu mund te keni REKLAMEN tuaj

  Kontakto ne [email protected]

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data