Open Procurement Albania

Loti I “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil), me kartë elektronike”

Autoritet Prokurues Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara
Institucion Kontraktues Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara
Objekti i Tenderit Loti I “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil), me kartë elektronike”
Për Lotin I. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil), me kartë elektronike”, me afat të marrëveshjes kuadër deri në 3 (tre) vite, me fond limit: 209,024,391
Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore, me fond limit në vlerën 2,500,002 (dy milion e pesëqind mijë e dy) lekë (pa TVSH).
2. Drejtoria e Shërbimit Spitalor Përmet, me fond limit në vlerën 7,810,036 (shtatë milion e tetëqind e dhjetë mijë e tridhjetë e gjashtë) lekë (pa TVSH).
3. Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Lezhë, me fond limit në vlerën 79,181,103 (shtatëdhjetë e nëntë milion e njëqind e tetëdhjetë e një mijë e njëqind e tre) lekë (pa TVSH)
4. Njesia Vendore e Kujdesit Shendetesor Berat, me fond limit në vlerën 4,209,699 (katër milion e dyqind e nëntë mijë e gjashtëqind e nëntëdhjetë e nëntë) lekë (pa TVSH).
5. Njesia Vendore e Kujdesit Shendetesor Vlorë, me fond limit në vlerën 3,223,200 (tre milion e dyqind e njëzet e tre mijë e dyqind) lekë (pa TVSH).
6. Drejtoria e Shërbimit Spitalor Malesi e Madhe, me fond limit në vlerën 2,833,333 (dy milion e tetëqind e tridhjetë e tre mijë e treqind e tridhjetë e tre) lekë (pa TVSH).
7. Universiteti i Arteve, me fond limit në vlerën 2,500,000 (dy milion e pesëqind mijë) lekë (pa TVSH).
8. Dega e Doganes Fier, me fond limit në vlerën 1,249,854 (një milion e dyqind e dyzet e nëntë mijë e tetëqind e pesëdhjetë e katër) lekë (pa TVSH).
9. Njesia Vendore e Kujdesit Shendetesor Pukë, me fond limit në vlerën 1,333,331 (një milion e treqind e tridhjetë e tre mijë e treqind e tridhjetë e nje) lekë (pa TVSH).
10. Agjencia Telegrafike Shqiptare, me fond limit në vlerën 1,199,923 (një million e njëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e nëntëqind e njëzet e tre) lekë (pa TVSH).
11. Spitali Rajonal Shkodër, me fond limit në vlerën 20,255,300 (njëzet milion e dyqind e pesëdhjetë e pesë mijë e treqind) lekë (pa TVSH).
12. Njesia Vendore e Kujdesit Shendetesor Gjirokastër, me fond limit në vlerën 3,424,400 (tre million e katërqind e njëzet e katër mijë e katërqind) lekë (pa TVSH).
13. Spitali Rajonal “Memorial” Fier, me fond limit në vlerën 4,166,287 (katër milion e njëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e dyqind e tetëdhjetë e shtatë ) lekë (pa TVSH).
14. Garda e Repubilkës, me fond limit në vlerën 53,401,022 (pesëdhjetë e tre milion e katërqind e një mijë e njëzet e dy) lekë (pa TVSH).
15. Drejtoria e Shërbimit Spitalor Mat, me fond limit në vlerën 5,261,500 (pesë milion e dyqind e gjahtëdhjetë e një mijë e pesëqind ) lekë (pa TVSH).
16. Hekurudha Shqiptare, me fond limit në vlerën 2,975,400 (dy milion e nëntëqind e shtatëdhjetë e pesë mijë e katërqind) lekë (pa TVSH).
17. Drejtoria e Shërbimit Spitalor “Dr.Stefan Gjoni” Krujë, me fond limit në vlerën 6,300,000 (gjashtë milion e treqind mijë) lekë (pa TVSH).
18. Autoriteti Kombëtar për Sigurinë dhe Emergjencat në Miniera, me fond limit në vlerën 3,000,000 (tre milion) lekë (pa TVSH).
19. Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor Mat, me fond limit në vlerën 750,000 (shtatëqind e pesëdhjetë mijë) lekë (pa TVSH)
20. Drejtoria Rajonale e Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve Vlorë, me fond limit në vlerën 3,450,000 (tre milion e katërqind e pesëdhjetë mijë ) lekë (pa TVSH)
Nr. Reference REF-06275-05-23-2024
Vlera / Fondi Limit 209 024 391,00
Lloji i Kontrates Publike Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures E hapur, mbi kufirin e lartë monetar
Statusi i Tenderit Shpallur Procedura
Data e Njoftimit te Tenderit 24-05-2024
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 24-06-2024
Data e mbajtjes se tenderit 24-06-2024
Nr. i Operatoreve Konkurues
Operatore Konkurues
Operator Ekonomik Kontraktues
 • Oferta fituese Leke pa TVSH
  Data e shpalljes se fituesit
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates Me afat të marrëveshjes deri 3 (tre) vite
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara REF-06275-05-23-2024
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
  Katalog

  MBESHTETES

  Ketu mund te keni REKLAMEN tuaj

  Kontakto ne [email protected]

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data