Open Procurement Albania

Loti II “ Blerje Bulmet dhe Vezë ”

Autoritet Prokurues Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara
Institucion Kontraktues Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara
Objekti i Tenderit Loti II “ Blerje Bulmet dhe Vezë ”
1. Qendra e Zhvillimit Rezidencial Durrës, me fond limit në vlerën 4,691,506 ( kater milion e gjashte qind e nentedhjete e nje mije e peseqind e gjashte) lekë (pa TVSH) ose 46,723 ( dyzet e gjashte mije e shtateqind e njezet e tre) EURO pa TVSH.
2. Drejtoria e Sherbimit Spitalor Mat, me fond limit në vlerën 1,410,158 (nje milion e katerqind e dhjete mije e njeqind e pesedhjete e tete) lekë (pa TVSH) ose 14,044 ( katermbedhjete mije e dyzet e kater) EURO pa TVSH.
3. Drejtoria e Sherbimit Spitalor Librazhd, me fond limit në vlerën 2,421,480 (dy milion e katerqind e njezet e njemije e katerqind e tetedhjete) lekë (pa TVSH) ose 24,116 ( njezet e kater mije e njeqind e gjashtembedhjete ) EURO pa TVSH.
4. Drejtoria e Spitalit “Ihsan Çabej” Lushnje, me fond limit në vlerën 5,991,365 (pesë milion e nenteqind e nentedhjete e nje mije e treqind e gjashtedhjete e pese) lekë (pa TVSH) ose 59,669 ( pesedhjete e nente mije e gjashteqind e gjashtedhjete e nente) EURO pa TVSH.
5. Drejtoria e Sherbimit Spitalor “Shenjta Mari” Mirditë, me fond limit në vlerën 1,189,245 (një milion e njeqind e tetedhjete e nente mije e dyqind e dyzet e pese) lekë (pa TVSH) ose 11,844 ( njembedhjete mije e teteqind e dyzet e kater) EURO pa TVSH.
6. Shtëpia e Fëmijëve Shkollor “Zyber Hallulli” Tiranë, me fond limit në vlerën 502,498 lekë (pesëqind e dymije e katerqind e nentedhjete e tete) (pa TVSH) ose 5,004 ( pesemije e kater) EURO pa TVSH.
7. Shtëpia e të Moshuarve Tiranë, me fond limit në vlerën 722,304 (shtateqind e njezet e dymije e treqind e kater) lekë (pa TVSH) ose 7,193 ( shtate mije e njeqind e nentedhjete e tre) EURO pa TVSH.
8. Drejtoria e Sherbimit Spitalor Gjirokaster, me fond limit në vlerën 647,156 (gjashteqind e dyzet e shtate mije e njeqind e pesedhjete e gjashte) lekë (pa TVSH) ose 6,445 ( gjashtemije e katerqind e dyzet e pese) EURO pa TVSH.
9. Drejtoria e Spitalit Rajonal Fier, me fond limit në vlerën 7,214,312 (shtate milion e dyqind e katermbedhjete mije e treqind e dymbedhjete) lekë (pa TVSH) ose 71,848 ( shtatedhjete e nje mije e tete qind e dyzet e tete) EURO pa TVSH.
10. Drejtoria e Sherbimit Spitalor “Dr.Stefan Gjoni” Kruje , me fond limit në vlerën 1,498,810 (nje milion e katerqind e nentedhjete e tete mije e teteqind e dhjete) lekë (pa TVSH) ose 14,927 ( katermbedhjete mije e nenteqind e njezet e shtate) EURO pa TVSH.
11. Drejtoria e Sherbimit Spitalor Pogradec, me fond limit në vlerën 10,468,260 (dhjete milion e katerqind e gjashtedhjete e tete mije e dyqind e gjashtedhjete) lekë (pa TVSH) ose 104,255 ( njeqind e kater mije e dyqind e pesedhjete e pese) EURO pa TVSH.
12. Drejtoria e Sherbimit Spitalor Bulqizë, me fond limit në vlerën 1,736,470 ( nje milion e shtateqind e tridhjete e gjashte mije e katerqind e shtatedhjete) lekë (pa TVSH) ose 17,294 ( shtatembedhjete mije e dyqind e nentedhjete e kater) EURO pa TVSH.
Nr. Reference REF-06419-05-24-2024
Vlera / Fondi Limit 38 493 563,00
Lloji i Kontrates Publike Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures E hapur, mbi kufirin e lartë monetar
Statusi i Tenderit Shpallur Procedura
Data e Njoftimit te Tenderit 27-05-2024
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 26-06-2024
Data e mbajtjes se tenderit 26-06-2024
Nr. i Operatoreve Konkurues
Operatore Konkurues
Operator Ekonomik Kontraktues
 • Oferta fituese Leke pa TVSH
  Data e shpalljes se fituesit
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates Me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite.
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara REF-06419-05-24-2024
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Specifikim Teknik
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"

  MBESHTETES

  Ketu mund te keni REKLAMEN tuaj

  Kontakto ne [email protected]

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data