Open Procurement Albania

Loti IV. “Blerje ushqime Koloniale”

Autoritet Prokurues Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara
Institucion Kontraktues Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara
Objekti i Tenderit Loti IV. “Blerje ushqime Koloniale”
1. Qendra e Zhvillimit Rezidencial Durrës, me fond limit në vlerën 2,654,581 (dy milion e gjashteqind e pesedhjete e kater mije e peseqind e tetedhjete e nje) lekë (pa TVSH) ose 26,437 ( njezet e gjashte mije e katerqind e tridhjete e shtate) EURO pa TVSH.
2. Drejtoria e Sherbimit Spitalor Mat, me fond limit në vlerën 829,372 (teteqind e njezete e nente mije e treqind e shtatedhjete e dy) lekë (pa TVSH) ose 8,260 ( tetemije e dyqind e gjashtedhjete) EURO pa TVSH.
3. Drejtoria e Sherbimit Spitalor Librazhd, me fond limit në vlerën 2,753,254 (dy milion e shtateqind e pesedhjete e tre mije e dyqind e pesedhjete e kater) lekë (pa TVSH) ose 27,420 ( njezet e shtate mije katerqind e njezet) EURO pa TVSH.
4. Drejtoria e Sherbimit Spitalor “Shenjta Mari” Mirditë, me fond limit në vlerën 513,669 (peseqind e trembedhjete mije e gjashteqind e gjashtedhjete e nente) lekë (pa TVSH) ose 5,116 ( pese mije e njeqind e gjashtembedhjete) EURO pa TVSH.
5. Shtëpia e të Moshuarve Tiranë, me fond limit në vlerën 4,157,498 (katër milion e njeqind e pesëdhjete e shtate mijë e katerqind e nentedhjete e tete) lekë (pa TVSH) ose 41,405 ( dyzet e njemije katerqind e pese) EURO pa TVSH.
6. Qendra Pritjes për Azil, me fond limit në vlerën 3,313,238 (tre milion e treqind e trembedhjete mije e dyqind e tridhjete e tete) lekë (pa TVSH) ose 32,997 ( tridhjete dy mije e nenteqind e nentedhjete e shtate) EURO pa TVSH.
7. Qendra Polivalente Ditore Kamëz, me fond limit në vlerën 941,506 (nenteqind e dyzet e njemijë e peseqind e gjashte) lekë (pa TVSH) ose 9,377 ( nentemije e treqind e shtatedhjete e shtate) EURO pa TVSH.
8. Drejtoria e Sherbimit Spitalor Pogradec, me fond limit në vlerën 3,320,564 (tre milion e treqind e njezet mijë e peseqind e gjashtedhjete e kater) lekë (pa TVSH) ose 33,070 ( tridhjete e tremije e shtatedhjete) EURO pa TVSH.
Nr. Reference REF-06425-05-24-2024
Vlera / Fondi Limit 18 483 681,00
Lloji i Kontrates Publike Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures E hapur, mbi kufirin e lartë monetar
Statusi i Tenderit Shpallur Procedura
Data e Njoftimit te Tenderit 27-05-2024
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 26-06-2024
Data e mbajtjes se tenderit 26-06-2024
Nr. i Operatoreve Konkurues
Operatore Konkurues
Operator Ekonomik Kontraktues
 • Oferta fituese Leke pa TVSH
  Data e shpalljes se fituesit
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates Me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite.
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara REF-06425-05-24-2024
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Specifikim Teknik
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"

  MBESHTETES

  Ketu mund te keni REKLAMEN tuaj

  Kontakto ne [email protected]

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data