Open Procurement Albania

Loti VI“Blerje Fruta Perime"

Autoritet Prokurues Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara
Institucion Kontraktues Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara
Objekti i Tenderit Loti VI“Blerje Fruta Perime"
1. Qendra e Zhvillimit Rezidencial Durrës, me fond limit në vlerën 4,951,619 (kater milion e nenteqind e pesedhjete e nje mije e gjashteqind e nentembedhjete) lekë (pa TVSH) ose 49,314 (dyzet e nentemije e treqind e katermbedhjete) EURO pa TVSH.
2. Drejtoria e Sherbimit Spitalor Mat, me fond limit në vlerën 350,486 (treqind e pesedhjete mije e katerqind e tetedhjete e gjashte) lekë (pa TVSH) ose 3,490 ( tremije e katerqind e nentedhjete) EURO pa TVSH.
3. Drejtoria e Sherbimit Spitalor Librazhd, me fond limit në vlerën 1,223,613 (nje milion e dyqind e njezet e tre mije e gjashteqind e trembedhjete ) lekë (pa TVSH) ose 12,186 ( dymbedhjete mije e njeqind e tetedhjete e gjashte) EURO pa TVSH.
4. Drejtoria e Sherbimit Spitalor “Shenjta Mari” Mirditë, me fond limit në vlerën 179,161 (njeqind e shtatedhjete e nente mije e njeqind e gjashtedhjete e nje) lekë (pa TVSH) ose 1,784 ( nje mije e shtateqind e tetedhjete e kater) EURO pa TVSH.
5. Shtëpia e të Moshuarve Tiranë, me fond limit në vlerën 2,935,855 (dy million e nenteqind e tridhjete e pese mije e teteqind e pesedhjete e pese) lekë (pa TVSH) ose 29,239 ( njezet e nente mije e dyqind e tridhjete e nente) EURO pa TVSH.
6. Qendra Pritjes për Azil, me fond limit në vlerën 2,636,339 (dy milion e gjashteqind e tridhjete e gjashte mije e treqind e tridhjete e nente ) lekë (pa TVSH) ose 26,256 (njezet e gjashte mije e dyqind e pesedhjete e gjashte) EURO pa TVSH.
7. Shtëpia e Foshnjes Tiranë, me fond limit në vlerën 2,568,757 (dy milion e peseqind e gjashtedhjete e tete mije e shtateqind e pesedhjete e shtate) lekë (pa TVSH) ose 25,583 ( njezet e pese mije e peseqind e tetedhjete e tre) EURO pa TVSH.
8. Qendra Polivalente Ditore Kamëz, me fond limit në vlerën 175,268 (njeqind e shtatedhjete e pese mije e dyqind e gjashtedhjete e tete) lekë (pa TVSH) ose 1,746 ( njemije shtateqind e dyzet e gjashte) EURO pa TVSH.
9. Drejtoria e Sherbimit Spitalor Pogradec, me fond limit në vlerën 1,562,655 (nje milion e peseqind e gjashtedhjete e dy mije e gjashteqind e pesedhjete e pese) lekë (pa TVSH) ose 15,563 ( pesembedhjete mije e peseqind e gjashtedhjete e tre) EURO pa TVSH.
10. Drejtoria e Sherbimit Spitalor Bulqizë, me fond limit në vlerën 315,032 (treqind e pesembedhjete mijë e tridhjete e dy) lekë (pa TVSH) ose 3,137 ( tremije e njeqind e tridhjete e shtate) EURO pa TVSH.
Nr. Reference REF-06432-05-24-2024
Vlera / Fondi Limit 16 898 785,00
Lloji i Kontrates Publike Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures E hapur, mbi kufirin e lartë monetar
Statusi i Tenderit Shpallur Procedura
Data e Njoftimit te Tenderit 27-05-2024
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 26-06-2024
Data e mbajtjes se tenderit 26-06-2024
Nr. i Operatoreve Konkurues
Operatore Konkurues
Operator Ekonomik Kontraktues
 • Oferta fituese Leke pa TVSH
  Data e shpalljes se fituesit
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates Me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite.
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara REF-06432-05-24-2024
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Specifikim Teknik
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"

  MBESHTETES

  Ketu mund te keni REKLAMEN tuaj

  Kontakto ne [email protected]

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data