Open Procurement Albania

Riparim, mirëmbajtjeje sistemi të ngrohje-ftohjeve për spitalin COVID-4

Autoritet Prokurues Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara
Institucion Kontraktues
Objekti i Tenderit Riparim, mirëmbajtjeje sistemi të ngrohje-ftohjeve për spitalin COVID-4
Nr. Reference REF-85848-02-03-2021
Vlera / Fondi Limit 2 533 760,00
Lloji i Kontrates Publike Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Kërkesë për Propozim
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 04-02-2021
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 15-02-2021
Data e mbajtjes se tenderit 15-02-2021
Nr. i Operatoreve Konkurues 7
Operatore Konkurues 1) “ALTEC” SHPK
2) “SULOLLARI-KLIMA” SHPK
3) “SUPERIOR GROUP KLIMA” SHPK
4) “CLIMACASA” SHPK
5) “MENI” SHPK
6) “NEAL-86” SHPK
7) “RAFIN COMPANY” SHPK & “TEOREN” SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues
 • SULOLLARI-KLIMA
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 1 195 750,00
  Data e shpalljes se fituesit 09-03-2021
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates Duke filluar nga data e lidhjes së kontratës/kontratave me përfundim deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktore, sipas marrëveshjes kuadër
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

  1) “SUPERIOR GROUP KLIMA” SHPK :
  - Ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në gërmën dh), pika 1 të Kritereve të Veçanta të Kualifikimit, pasi nuk arriti të provojë se ka shlyer të gjitha detyrimet e maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik. Referuar Vërtetimit të Debisë datë 07.01.2021 të paraqitur në SPE nga ofertuesi, rezulton se ky i fundit nuk ka shlyer detyrimet e energjisë elektrike për muajin Dhjetor 2020.

  2) “MENI” SHPK
  - Ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 1 të seksionit 2.3 “Per kapacitetin teknik” të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi nuk arriti të paraqesë, dëshmi për shërbimet e mëparshme të ngjashme të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës. Kontrata nr. 780/9 datë 27.04.2020 e lidhur me Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, e paraqitur në SPE nga ofertuesi, nuk ka për objekt të saj shërbime të ngjashme me objektin që prokurohet.

  3) “RAFIN COMPANY” SHPK & “TEOREN” SHPK :
  - Ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 1 të seksionit 2.1 “Per kapacitetin ligjor/profesional” të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi anëtari i BOE “TEOREN” SHPK nuk rezulton të jetë i pajisur me liçensë profesionale që lidhet me realizimin e shërbimeve objekt prokurimit, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore, për kategoritë:
  •NS12-A Impiante teknologjik, termike dhe të kondicionimit.
  • NS-14 A Impiante të brendshme elektrike.
  - Ofertuesi nuk plotëson kriteret e përcaktuara në pikat 2, 3 dhe 4 të seksionit 2.1 “Per kapacitetin ligjor/profesional” të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi anëtari i BOE “RAFIN COMPANY” SHPK nuk rezulton të jetë i pajisur me Certifikatat ISO 9001, OHSAS 18001 ose ISO 45001 dhe ISO 14001 sipas fushës së objektit që prokurohet.
  - Ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 1 të seksionit 2.3 “Per kapacitetin teknik” të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi anëtari i BOE “RAFIN COMPANY” SHPK nuk arriti të paraqesë, në raport me përqindjen e pjesëmarrjes në këtë bashkim të përkohshëm, dëshmi për shërbimet e mëparshme të ngjashme të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës. Kontrata nr. 3029/4 datë 24.10.2018 e lidhur me Universitetin e Tiranës, e paraqitur në SPE nga anëtari i BOE “RAFIN COMPANY” SHPK, nuk ka për objekt të saj shërbime të ngjashme me objektin që prokurohet.

  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara REF-85848-02-03-2021
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Shpallja e Fituesit

  MBESHTETES
  logo_amb_suedeze.png

  Databaza është pjesë e projektit “Open Data, Access and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” mbështetur financiarisht nga The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data