Open Procurement Albania

Blerje pjesë këmbimi për automjete, për shërbime profilaktike - Loti I “Blerje goma për automjete”

Autoritet Prokurues Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara
Institucion Kontraktues
Objekti i Tenderit Blerje pjesë këmbimi për automjete, për shërbime profilaktike - Loti I “Blerje goma për automjete”
Nr. Reference REF-91152-03-25-2021
Vlera / Fondi Limit 18 489 171,00
Lloji i Kontrates Publike Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 26-03-2021
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 19-04-2021
Data e mbajtjes se tenderit 19-04-2021
Nr. i Operatoreve Konkurues 3
Operatore Konkurues 1) GAJD Company” SHPK
2) “KLOSI-R COMPANY” SHPK
3) “R&R GROUP” SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues
 • KLOSI-R COMPANY
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 10 694 700,00
  Data e shpalljes se fituesit 09-06-2021
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates Duke filluar nga data e lidhjes së kontratës/kontratave me përfundim deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor, sipas marrëveshjes kuadër, për secilin lot.
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Ka pasur ankesa.
  Ka marrë përgjigje nga organi qendror blerës më datë: 24.05.2021.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:
  1) “GAJD Company” SHPK
  2) “R&R GROUP” SHPK
  1. “GAJD Company” SHPK
  • Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 1, gërma “a” të seksionit 2, “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, pasi nuk ka paraqitur Formularin e ofertës sipas Shtojcës 1. Ofertuesi nuk ka paraqitur cmimet për artikullin me nr. rendor 43 në Tabelën e Përgjithshme si dhe për artikullin me nr. rendor 8 tek Tabela e Veçantë për Autoritetin Kontraktor Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve.

  2. R&R GROUP” SHPK:
  • Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 1, gërma “a” të seksionit 2 “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, pasi nuk ka paraqitur Formularin e ofertës sipas Shtojcës 1. Ofertuesi ka ofertuar me cmime të ndryshme për të njëjtin artikull. Konkretisht, tek Formulari Ofertës Ekonomike në tabelën e përgjithshme, për artikullin me nr. rendor 42 ka ofertuar me cmimin për njësi 12,000 lekë pa tvsh, ndërsa tek tabelat e vecanta të Autoritetit Kontraktor Garda e Republikës, për të njëjtin artikull ka ofertuar me 9,500 lekë pa tvsh. Bazuar në shtojcën 1 “Formulari i Ofertës” të DST, Operatorët ekonomik duhet të plotësojnë të gjitha tabelat, si tabelën e përgjithshme dhe tabelat e veçanta të autoriteteve kontraktore me të dhënat e paraqitura dhe për artikuj të njëjtë të ofertojnë me çmim të njëjtë, pa tejkaluar fondin e marrëveshjes kuadër të cdo autoriteti, në të kundërt oferta e tyre do të konsiderohet e pavlefshme.

  Arsyeja e Anulimit
  Shenime Autoriteti kontraktor/Autoritetet kontraktore të cilat do të lidhin marrëveshjen kuadër: Organi Qëndror Blerës, në emër dhe për llogari të autoriteteve kontraktore të mëposhtme:

  1. Qëndra e Shërbimit Administrimit të Mjeteve të Transportit, me fond të marrëveshjes kuadër: 484,637 (katërqind e tetëdhjetë e katër mijë e gjashtëqind e tridhjetë e shtatë) Lekë (pa TVSH).
  2. Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve, me fond të marrëveshjes kuadër: 7,492,252 ( shtatë milion e katërqind e nëntëdhjetë e dy mijë e dyqind e pesëdhjetë e dy) Lekë pa TVSH.
  3. Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, me fond të marrëveshjes kuadër: 1,178,255 (një milion e njëqind e shtatëdhjetë e tetë mijë e dyqind e pesëdhjetë e pesë) Lekë pa TVSH.
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara REF-91152-03-25-2021
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Shpallja e Fituesit

  MBESHTETES
  logo_amb_suedeze.png

  Databaza është pjesë e projektit “Open Data, Access and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” mbështetur financiarisht nga The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data