Open Procurement Albania

“Ndërtimin e Tunelit të Llogarasë” në seksionin rrugor Orikum-Himarë pjesë e Autostradës SH8 (Vlorë - Sarandë).

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit
 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit

Autoritet Prokurues Ministria e Infrastruktures dhe Energjise
Institucioni Prokurues Ministria e Infrastruktures dhe Energjise
Objekti i Tenderit “Ndërtimin e Tunelit të Llogarasë” në seksionin rrugor Orikum-Himarë pjesë e Autostradës SH8 (Vlorë - Sarandë).

_________________________
Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit
Kodi CPV :45221240-6 - Punime ndërtimi për tunele,
Nr. Reference REF-98814-06-22-2021
Vlera / Fondi Limit 18 967 810 952,00
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures E hapur, mbi kufirin e lartë monetar
Statusi i Tenderit Rishpallje me Njoftim Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 24-06-2021
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 28-07-2021
Data e mbajtjes se tenderit 28-07-2021
Nr. i Operatoreve Konkurues 5
Operatore Konkurues KANË MARRË PJESË OFERTUESIT E MËPOSHTËM:

1- Bashkimi i operatorëve ekonomikë JV Concord Engineering and Contracting &Alb Building shpk & Alb Star shpk

2- Albanian Glob Affaire

3- LIMAK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

4- Bashkimi i operatorëve ekonomikë INTEKAR YAPI TURIZM ELEKTRIK INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI and ASL INSAAT TAAHHUT VE SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI

5- Power Construction Corporation of China, Ltd.

Operator Ekonomik Kontraktues
 • INTEKAR YAPI TURIZM ELEKTRIK INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI - ASL INSAAT TAAHHUT VE SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 17 036 526 000,00
  Data e shpalljes se fituesit 08-10-2021
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates 37 muaj nga lidhja e kontratës.
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:
  1. BOE JV CONCORD ENGINEERING AND CONTRACTING &ALB BUILDING SHPK & ALB STAR SHPK
  ˗ BOE dështon të plotësojë kriterin 2.3 pasi nuk ka arritur të plotësojë kriterin c) sipas kërkesave të DST - Përvojën e suksesshme si kontraktor ose partner në një sipërmarrje të përbashkët, bashkim shoqërish apo shoqatë (JVCA) lidhur me ekzekutimin e të paktën 1 (një) kontrate për ndërtim urash në rrugë, të një natyre dhe kompleksiteti të krahasueshëm me kontratën aktuale, brenda 5 (pese) viteve të fundit, përpara afatit të dorëzimit të ofertës, kontratë që përfshijnë minimalisht ndërtimin e 1 (një) ure me gjatësi prej të paktën 120 m; pasi sipas kontratës së bashkëpunimit që BOE ka paraqitur në sistemin elektronik të prokurimeve operatori që ka marrë përsipër realizimin e seksionit rrugor dhe urave “Alb Star” nuk dëshmon se ka realizuar punë të ngjashme sipas kriterit të mësipërm. Puna e ngjashme e paraqitur nga operatori nuk është e certifikuar (pranuar, vlerësuar) nga Autoriteti Kontraktor (ARRSH) si pjesë e një kontrate (në proces zbatimi) me një ent publik. Operatori “Alb Star” nuk nuk është aprovuar si nënkontraktor pranë autoritetit kontraktor.
  - BOE në kontratën e bashkëpunimit të paraqitur ndarja e % respektive në këtë kontratë nuk korrespondon me % e marra përsipër të punimeve sipas shtojcës së preventivit bashkëngjitur kontratës së bashkëpunimit. Operatori “Alb Star” sipas kontratës ka marrë përsipër 10.3% ndërsa sipas ndarjes së punëve në preventiv rezulton se do të realizojë 10.48% të punimeve. Kjo nënkupton që edhe % e parashikuara në kontratë të dy operatorëve të tjerë ekonomik të BOE nuk përkojnë me sasitë e punëve të parashikuara në preventiv.
  2. LIMAK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
  ˗ Operatori ekonomik dështon të plotësojë kriterin 2.3 pasi nuk ka arritur të plotësojë kriterin b) sipas kërkesave të DST Përvojën e suksesshme si kontraktor ose partner në një sipërmarrje të përbashkët, bashkim shoqërish apo shoqatë (JVCA) lidhur me ekzekutimin e të paktën 1 (një) kontrate për ndërtim tunelesh në rrugë, të një natyre dhe kompleksitetin të krahasueshëm me kontratën aktuale, brenda 5 viteve te fundit, përpara afatit të dorëzimit të ofertës, që perfshin 1 (një) tunel me gjatësi (në rastin e tuneleve të dyfishtë / gjatësia e tubit me të gjatë) prej të paktën 5 km dhe me buxhet ndërtimi në një vlerë jo më të vogel se 50% të fondit limit...pasi në punën e ngjashme e paraqitur në sistemin elektronik të prokurimeve nuk dëshmon se ka realizuar një (1) tunel të vetëm në gjatësi minimalisht 5 km. Punët e ngjashme të paraqitura nga OE (edhe në rastet e tubave të dyfishtë) nuk përmbushin kriterin e tubit më të gjatë minimalisht 5 km. Edhe në tabelën përmbledhëse të paraqitura nga vetë Operatori Ekonomik (Tabela 2 – Tunele më të gjatë se 5000 m) rezulton se asnjë nga tubat nuk është më i gjatë se 5 km.
  - Operatori nuk ka përmbushur kriterin 2.2 a) Kopje të audituara të bilanceve gjatë 5 (pesë) viteve të fundit (2016, 2017, 2018, 2019,2020); dokumentacioni i paraqitur në sistemin elektronik të prokurimeve nuk është sipas kërkesave në DST pasi bilanci për vitin 2020 është i paplotë dhe mungojnë bilancet e viteve 2016 dhe 2018.
  3. POWER CONSTRUCTION CORPORATION OF CHINA, LIMITED
  Operatori ekonomik ka ofertuar mbi fondin limit të parashikuar nga autoriteti kontraktor në kundërshtim me nenin 12 të VKM nr.285 datë 19.05.2021.
  4. ALBANIAN GLOB AFFAIRE
  - Operatori Ekonomik nuk plotëson asnjë nga kriteret e përcaktuara në DST. Operatori ekonomik nuk ka paraqitur asnjë dokument në sistemin elektronik të prokurimeve që provon përmbushjen e kërkesave e autoritetit kontraktor.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime NË KËTË PROCEDURË KANË MARRË PJESË OFERTUESIT E MËPOSHTËM ME KËTO VLERA PËRKATËSE TË OFRUARA:
  _________________________________________________________________________________
  1. Bashkimi i operatorëve ekonomikë - JV Concord Engineering and Contracting &Alb Building shpk & Alb Star shpk me NIPT 24495, NIPT J69102508C, dhe NIPT J62903512W me ofertë 15,848,808,298.78 Lekë pa TVSH.
  ______________________________________________________________________________
  2. Albanian Glob Affaire me NIPT L02103019U, me ofertë ekonomike 18,000,000,000 Lekë pa TVSH.
  ______________________________________________________________________________
  3. LIMAK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ me NIPT 31872, me ofertë ekonomike 18,690,597,185.62 Lekë pa TVSH.
  ______________________________________________________________________________
  4. Bashkimi i operatorëve ekonomikë - INTEKAR YAPI TURIZM ELEKTRIK INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI and ASL INSAAT TAAHHUT VE SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI me NIPT 4780437420 dhe NIPT 0860072787 me ofertë 17,036,526,000 Lekë pa TVSH.
  ______________________________________________________________________________
  5. Power Construction Corporation of China, Ltd. me NIPT 91110000717825966F, me ofertë ekonomike 185,754,927.28 Euro
  ______________________________________________________________________________
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Preventiv
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates
  Anulimi i Tenderit
 • Notice of Contract
 • Standard tender documents for the open procedure
 • Procesverbali i argumentimit te kritereve
 • Projekt zbatim
 • Projektimi i detajuar - Sistemet mekanike - Specifikimet teknike
 • Seksioni Tërthor Karakteristik
 • Struktura
 • Armatura dhe Gërmimi
 • SEKSION TËRTHOR B-B
 • Render 1/3
 • Paraqitje në plan - Plani +7.00 m, +11.50 m
 • Profili Gjatësor- Tuneli Kryesor
 • Sistemi i Shuarjes së Zjarrit - Mbështetës amortizuesi
 • MBESHTETES
  logo_amb_suedeze.png

  Databaza është pjesë e projektit “Open Data, Access and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” mbështetur financiarisht nga The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data