Open Procurement Albania

"Përfundim i Punimeve në segmentet rrugore Ura e Kranesë Qafë Botë, Ura e Kranesë Ura e Gajdarit dhe përmirësimi i segmentit rrugor Shijan Ura e Gajdarit”

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit
 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit

Autoritet Prokurues Autoriteti Rrugor Shqiptar
Institucioni Prokurues Autoriteti Rrugor Shqiptar
Objekti i Tenderit "Përfundim i Punimeve në segmentet rrugore Ura e Kranesë Qafë Botë, Ura e Kranesë Ura e Gajdarit dhe përmirësimi i segmentit rrugor Shijan Ura e Gajdarit”

Sipas Buletinit Nr. 93 datë 13 Nëntor 2023, Bazuar në Nenin 127 të Ligjit nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, jemi në kushtet e modifikimit të kontratës sipas përcaktimit të këtij neni.
Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe e Operacioneve me shkresën nr. 6963 prot, datë 30.08.2023, ka paraqitur relacionin teknik, të miratuar nga ana juaj, në të cilin janë paraqitur dhe prezantuar të gjitha shkaqet që kanë çuar në nevojën për këtë modifikim kontrate.
Mbikëqyrësi i punimeve BOE “INVICTUS” SHPK & “G B Civil Engineering” SHPK me shkresën nr. 11046 prot, datë 18.11.2022 protokolluar në ARRSH ka përcjellë propozimet e kontraktorit BOE “AGBES CONSTRUKSION” SHPK & “ALB SHPRESA” SHPK & “MELA.” SHPK në lidhje me ripunimin e objektit: “Përfundim i punimeve në segmentet rrugore Ura e Kranesë Qafë Botë, Ura e Kranesë Ura e Gajdarit dhe përmirësimi i segmentit rrugor Shijan Ura e Gajdarit”.
Propozimet, të cilat janë shqyrtuar dhe miratuar nga Mbikëqyrësi i Punimeve, janë bërë për arsye të mëposhtme:
1. Ndryshime të volumeve për shkak të mospërputhjes së projektit me preventivin.
2. Ndryshime të volumeve për shkak të mospërputhjes së projektit me faktin në terren.
3. Rishikim i projektit të sinjalistikës horizontale dhe vertikale në tërësi.
4. Plotësimi i preventivit fillestar me zëra të rinj të nevojshëm për realizimin e punimeve.
Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë me shkresën nr. 982/3 prot, datë 22.02.2023 “Detajimi i Buxhetit” ka miratuar këtë projekt, me detajimin përkatës. Financimi për vitin 2023 është 65,000,000 Lekë me TVSH.
Vlera totale e kontratës së nënshkruar/marrëveshjes kuadër: 1 353 893 916.80 Lekë, pa përfshirë vlerën e TVSH-së.
Vlera e ndryshuar (nëse është rasti): 1.588,110,316.85 Lekë, pa përfshirë vlerën e TVSH-së.
Kohëzgjatja e kontratës / Marrëveshjes Kuader 18 muaj
Dhe afati i ri (nëse është rasti): 22 muaj
Nr. Reference REF-08254-10-14-2021
Vlera / Fondi Limit 1 416 561 808,00
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures E hapur, mbi kufirin e lartë monetar
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 15-10-2021
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 17-11-2021
Data e mbajtjes se tenderit 17-11-2021
Nr. i Operatoreve Konkurues 7
Operatore Konkurues 1. “TREMA ENGINEERING 2” & “ELMAZAJ KONSTRUKSION”
2. “CURRI” & “BE - IS”
3. “VELLEZRIT HYSA” & “SIRETA 2F”
4. “2 T”
5. “COBIAL” & “BILGIN TAAHHUT INSAAT MADENCILIK SANAYI VE TICARET LTD” & NDREGJONI”
6. “AGBES CONSTRUKSION” & “MELA” & “ALB SHPRESA”
7. “ALB-BUILDING”
Operator Ekonomik Kontraktues
 • “AGBES CONSTRUKSION” - “MELA” - “ALB SHPRESA”
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 1 353 893 916,00
  Data e shpalljes se fituesit 13-12-2021
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 1624672700
  Data e lidhjes se kontrates 24-12-2021
  Kohezgjatja e kontrates 24 muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “TREMA ENGINEERING 2” & “ELMAZAJ KONSTRUKSION”, për këto arsye:
  - Nuk permbush piken 2.3.3, pasi nuk ploteson numrin e punonjesve te kerkuar ne perputhje me % e bashkepunimit. Ka vetdeklaruar 121 punonjes, nga 142 qe duhet te paraqese sipas % se bashkepunimit
  2. “CURRI” & “BE - IS”, për këto arsye:
  - Operatori ekonomik “Curri” nuk permbush piken 2.3.8, per mjetet e kerkuara, pasi nuk ka paraqitur mjete sipas perqindjes se bashkepunimit, pikerisht Autobetoniere, Rula te vetdeklaruar nga curi nuk kane percakduar tipin e rulit dhe peshen ne ton. Nuk disponon 1 Ekskavator me krahe te gjate,
  - Operatori ekonomik “BE IS” nuk permbush punen e ngjashme (bazuar ne perqindjen e bashkepunimit operatori BE IS duhet te parqiste pune te ngjqshme ne nje vlere 1.274.905.627,81 pa tvsh, ka paraqittur pune te ngjashme ne vlere 894.434.496,6 pa tvsh
  3. “VELLEZRIT HYSA” & “SIRETA 2F”, për këto arsye:
  - Nuk permbushin piken 2.3.1 pune e ngjashme Vellezrit Hysa sipas % se bashkepunimit lidhur me piken b duhet te realizoje 2.268.765.392 leke pune te ngjashme , punet e ngjashme te konsideruara te permbushura sipas objektit qe prokurohet ,kapin vleren 2.065500844 lek.
  4. “2 T”, për këto arsye:
  - Sipas shtojces 8 te vetedeklarimit nuk permbush piken 2.3.4 ne lidhje me personelin drejtues teknik.
  5. “COBIAL” & “BILGIN TAAHHUT INSAAT MADENCILIK SANAYI VE TICARET LTD” & NDREGJONI”, për këto arsye:
  - Operatoreve ekonomike “Cobial” nuk ploteson piken 2.3.4, 2.3.5 lidhur me stafin e kerkuar pasi ne kontraten e bashkepunimit ka 67 % te punimeve, ne kete perqindje duhet te plotesoje edhe stafin e kerkuar ne DST
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime Buletini I lidhjes së kontratës Nr. 192 datë 31 Dhjetor 2021
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per “AGBES CONSTRUKSION” viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per “AGBES CONSTRUKSION” viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per “AGBES CONSTRUKSION” viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per “AGBES CONSTRUKSION” viti 2019-2020

  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per “MELA” viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per “MELA” viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per “MELA” viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per “MELA” viti 2019-2020

  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per “ALB SHPRESA” viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per “ALB SHPRESA” viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per “ALB SHPRESA” viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per “ALB SHPRESA” viti 2019-2020
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Specifikim Teknik
  Raport Teknik
  Preventiv
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates
  Anulimi i Tenderit
  "Formulari i Njoftimit te Modifikimit te Kontrates "

  MBESHTETES

  Ketu mund te keni REKLAMEN tuaj

  Kontakto ne [email protected]

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data