Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Paraqitje grafike e rezultateve sipas kritereve te perzgjedhura

Rezultate permbledhese sipas kritereve te perzgjedhura

Nr. i institucioneve tenderuese Operator Ekonomik Kontraktues Nr. i tenderave te shpallur Fondi limit per tenderat e shpallur (ne Leke, pa TVSH Nr. i tenderave te shpallur me fitues Fondi limit per tenderat e shpallur me fitues (ne Leke, pa TVSH Vlera totale e shpallur fituese (ne Leke, pa TVSH
24 MONTAL SHPK - BIOMETRIC ALBANIA SHPK 112 2,412,989,436 112 2,412,989,436 2,049,278,891

Lista e tenderave

Autoritet Prokurues Institucion Kontraktues/Tenderues Objekti i Tenderit Vlera / Fondi Limit Leke Statusi i Tenderit Operator Ekonomik Kontraktues Vlera fituese
Spitali Rajonal “Memorial” Fier Spitali Rajonal “Memorial” Fier “Blerje materiale mjekimi të përgjithshme për nevoja spitalore, Marrëveshje Kuadër me një operatorë ekonomik - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara 13,705,188 Njoftuar Fituesi MONTAL SHPK - BIOMETRIC ALBANIA SHPK 12,625,000.00
Ministria e Shëndetësisë Drejtoria e Shërbimit Spitalor Pogradec Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me titull: Lot. 1 – Materiale mjekimi të përgjithshme për nevoja spitalore Lidhur Kontrata MONTAL SHPK - BIOMETRIC ALBANIA SHPK
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë Lot. 1 – Materiale mjekimi të përgjithshme për nevoja spitalore 950,240,614 Njoftuar Fituesi MONTAL SHPK - BIOMETRIC ALBANIA SHPK 930,666,935.00
Ministria e Shëndetësisë Drejtoria e Shërbimit Spitalor Bulqizë Lot. 1 – Materiale mjekimi të përgjithshme për nevoja spitalore. Lidhur Kontrata MONTAL SHPK - BIOMETRIC ALBANIA SHPK
Ministria e Shëndetësisë Drejtoria e Shërbimit Spitalor Bulqizë Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër: Lot. 1 – Materiale mjekimi të përgjithshme për nevoja spitalore. Lidhur Kontrata MONTAL SHPK - BIOMETRIC ALBANIA SHPK
Ministria e Shëndetësisë Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër: Lot. 1 – Materiale mjekimi të përgjithshme për nevoja spitalore. Lidhur Kontrata MONTAL SHPK - BIOMETRIC ALBANIA SHPK
Ministria e Shëndetësisë Spitali Psikiatrik Vlorë Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër: Lot. 1 – Materiale mjekimi të përgjithshme për nevoja spitalore. Lidhur Kontrata MONTAL SHPK - BIOMETRIC ALBANIA SHPK
Ministria e Shëndetësisë Drejtoria e Shërbimit Spitalor Bulqizë Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër: Lot. 1 – Materiale mjekimi të përgjithshme për nevoja spitalore. Lidhur Kontrata MONTAL SHPK - BIOMETRIC ALBANIA SHPK
Ministria e Shëndetësisë Drejtoria e Spitalit Rajonal Lezhë Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër: Lot. 1 – Materiale mjekimi të përgjithshme për nevoja spitalore. Lidhur Kontrata MONTAL SHPK - BIOMETRIC ALBANIA SHPK
Ministria e Shëndetësisë Drejtoria e Shërbimit Spitalor Librazhd Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër: Lot. 1 – Materiale mjekimi të përgjithshme për nevoja spitalore. Lidhur Kontrata MONTAL SHPK - BIOMETRIC ALBANIA SHPK
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë Lot. 1 – Materiale mjekimi të përgjithshme për nevoja spitalore. 412,758,153 Njoftuar Fituesi MONTAL SHPK - BIOMETRIC ALBANIA SHPK 407,935,893.70
Ministria e Shëndetësisë Drejtoria e Shërbimit Spitalor Bulqizë Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: MM2 - Blerje materiale konsumi për respirim, aspirim, infuzion, kirurgji. Lidhur Kontrata MONTAL SHPK - BIOMETRIC ALBANIA SHPK
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë Lot 2: “Furnizim vendosje pajisje salle operatore” 58,520,377 Njoftuar Fituesi MONTAL SHPK - BIOMETRIC ALBANIA SHPK 45,584,500.00
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë Lot. 3: “Furnizim vendosje pajisje biomjekësore dhe pediatrike” 53,471,119 Njoftuar Fituesi MONTAL SHPK - BIOMETRIC ALBANIA SHPK 35,678,090.00
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë Lot. 3: “Furnizim vendosje pajisje biomjekësore dhe pediatrike” 53,471,119 Lidhur Kontrata MONTAL SHPK - BIOMETRIC ALBANIA SHPK 35,678,090.00
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë Lot. 3: “Furnizim vendosje pajisje biomjekësore dhe pediatrike” 53,471,119 Lidhur Kontrata MONTAL SHPK - BIOMETRIC ALBANIA SHPK
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë Lot 2: “Furnizim vendosje pajisje salle operatore” 58,520,377 Lidhur Kontrata MONTAL SHPK - BIOMETRIC ALBANIA SHPK 45,584,500.00
Ministria e Shëndetësisë Drejtoria e Shërbimit Spitalor Sarandë Lot 2: “Furnizim vendosje pajisje salle operatore” 58,520,377 Lidhur Kontrata MONTAL SHPK - BIOMETRIC ALBANIA SHPK 45,584,500.00
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Loti 4 - Filtra, Linja. Age Hemodialize 31,678,400 Lidhur Kontrata MONTAL SHPK - BIOMETRIC ALBANIA SHPK 31,480,500.00
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë MM1 - Blerje materiale konsumi me bazë tekstil dhe konsumable të përgjithshme, sisteme infuzioni - Marrëveshje Kuadër me një operator ekonomik - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 1 vjeçar (12 muaj) . 194,282,802 Njoftuar Fituesi MONTAL SHPK - BIOMETRIC ALBANIA SHPK 17,202.3 leke per njesi
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë MM2 - Blerje materiale konsumi për respirim, aspirim, infuzion, kirurgji- Marrëveshje Kuadër me një operator ekonomik - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 1 vjeçar (12 muaj). 110,630,751 Njoftuar Fituesi MONTAL SHPK - BIOMETRIC ALBANIA SHPK 105,560,615.50
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Loti 1 “Materiale mjekimi MM1” 4,140,175 Lidhur Kontrata MONTAL SHPK - BIOMETRIC ALBANIA SHPK 3,970,200.00
Drejtoria e Shërbimit Spitalor Korçë Drejtoria e Shërbimit Spitalor Korçë Blerje materiale mjekimi konsumabël dhe kirurgjikale, Spitali Korcë MM1 1,599,130 Lidhur Kontrata MONTAL SHPK - BIOMETRIC ALBANIA SHPK 1,544,730.00
Qendra Spitalore "Xhafer Kongoli" Elbasan Qendra Spitalore "Xhafer Kongoli" Elbasan Shtesë kontrate: Blerje materiale konsumi mjekësor 180,959 Lidhur Kontrata +Shtesë MONTAL SHPK - BIOMETRIC ALBANIA SHPK 180,959.17
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Blerje materiale mjekësore për Shërbimin e Hemodializës. Loti 3 - Filtra, Linja, Age Hemodialize 6,494,000 Njoftuar Fituesi MONTAL SHPK - BIOMETRIC ALBANIA SHPK 6,492,400.00
Drejtoria e Shërbimit Spitalor Kavajë Drejtoria e Shërbimit Spitalor Kavajë Shtesë kontrate: Blerje materiale mjekimi për nevojat spitalore 116,700 Lidhur Kontrata +Shtesë MONTAL SHPK - BIOMETRIC ALBANIA SHPK 116,700.00
Ministria e Shëndetësisë Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Blerje materiale mjekimi konsumabël dhe kirurgjikale për nevojat e institucioneve spitalore (MM1) (Tender i Përqëndruar nga Ministria e Shëndetësisë) 6,574,813 Lidhur Kontrata MONTAL SHPK - BIOMETRIC ALBANIA SHPK 6,574,812.50
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Blerje materiale mjekësore për hemodializën në QSUT, e ndarë në Lote. Loti 4 - Filtra, Linja, Age Hemodialize 18,732,500 Lidhur Kontrata MONTAL SHPK - BIOMETRIC ALBANIA SHPK 18,688,500.00
Ministria e Shëndetësisë Drejtoria e Shërbimit Spitalor Mirditë Blerje materiale mjekimi konsumabël dhe kirurgjikale për nevojat e institucioneve spitalore (MM1) (Tender i Përqëndruar nga Ministria e Shëndetësisë). Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit 2017/shpenzime 353,532 Lidhur Kontrata MONTAL SHPK - BIOMETRIC ALBANIA SHPK 318,820.00
Ministria e Shëndetësisë Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder Blerje materiale mjekimi konsumabël dhe kirurgjikale për nevojat e institucioneve spitalore (MM1) (Tender i Përqëndruar nga Ministria e Shëndetësisë) 6,722,894 Lidhur Kontrata MONTAL SHPK - BIOMETRIC ALBANIA SHPK 6,722,894.00

MBESHTETES


Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk perfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Donatorëve.