Open Procurement Albania

Supervizim i Rikonstruksionit te Godines se Pediatrise - Marrëveshje Kuadër me disa Operatorë Ekonomik ku jo të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me afat 26 muaj

Autoritet Prokurues Spitali Rajonal Durrës
Institucion Kontraktues Spitali Rajonal Durrës
Objekti i Tenderit Supervizim i Rikonstruksionit te Godines se Pediatrise - Marrëveshje Kuadër me disa Operatorë Ekonomik ku jo të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me afat 26 muaj
Nr. Reference REF-81949-08-03-2018
Vlera / Fondi Limit 2 109 944,00
Lloji i Kontrates Publike Shërbime Publike
Lloji i Procedures Kërkesë për Propozim
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 06-08-2018
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 16-08-2018
Data e mbajtjes se tenderit 16-08-2018
Nr. i Operatoreve Konkurues 10
Operatore Konkurues TAULANT SHPK SHPK
B-VAAL ENGINEERING SHPK
C.E.C GROUP SHPK
DERBI-E SHPK
Gjeokonsult & co SHPK
HE & SK 11 SHPK
M.A.K.STUDIO SHPK
HMK-CONSULTING SHPK
NOVATECH STUDIO SHPK
Tirana New Supervisor SHPK & Vler Invest SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues
 • Tirana New Supervisor -VLER-INVEST - HMK - Consulting -TAULANT SHPK
 • Oferta fituese Leke pa TVSH
  Data e shpalljes se fituesit 14-09-2018
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 1 576 150,08
  Data e lidhjes se kontrates 07-12-2018
  Kohezgjatja e kontrates 26 muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1.B-VAAL ENGINEERING:
  Mosplotesim i Kritereve sipas kerkesave ne DST.

  2.DERBI-E :
  Mosplotesim i Kritereve sipas kerkesave ne DST.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime Fitues te procedures jane:
  1. TIRANA NEW SUPERVISOR Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake nr.7, Rruga Shefqet Musaraj, Pallati 52, Ap. 29, Kati 7, me Nipt L21311040P dhe VLER INVEST SHPK Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake nr.6, Rruga Shefqet Musaraj, Pallati nr.52, Kati 7, Ap.nr.29, Mbrapa Universitetit Europian me Nipt K81721022P;
  2. TAULANT SHPK Tirane Tirane TIRANE Njësia Bashkiake nr.5, Rruga "Gjik Kuqali", pallati nr.23/2, shkalla nr.1, apartamenti nr.1, kati I-rë. me Nipt K61617040L;
  3. HMK-CONSULTING SHPK Tirane Tirane TIRANE Rruga Zef Jubani, pallati ''Bjorn'', sh 3/5, ap.C/1, hyrja 20 me Nipt L57129604Q se ofertat e paraqitura, me një vlerë të përgjithshme prej 1.697.232 leke (nje miljon e gjashteqind e nentedhjet e shtate mije e dyqind e tridhjet e dy) janë identifikuar si ofertat e suksesshme.
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit
  Shpallja e Fituesit Nr.38 - Dt.24-09-2018
  Lidhja e Kontrates Nr.02 - Dt.14-01-2019