Open Procurement Albania

Lot.4 “Rikonstruksion i disa QSH- ve në qarqet Gjirokastër, Vlorë dhe Fier”

Autoritet Prokurues Ministria e Shëndetësisë
Institucion Kontraktues Ministria e Shëndetësisë
Objekti i Tenderit Lot.4 “Rikonstruksion i disa QSH- ve në qarqet Gjirokastër, Vlorë dhe Fier”
Nr. Reference REF-16406-04-02-2019
Vlera / Fondi Limit 95 246 385,00
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 03-04-2019
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 08-05-2019
Data e mbajtjes se tenderit 03-04-2019
Nr. i Operatoreve Konkurues 7
Operatore Konkurues Colombo SHPK
Ndregjoni & Vllaznia & Kthella SHPK
B-93 & Totila & Rafin Company SHPK
Mane-S & BE-IS SHPK
Gjikuria SHPK
SIRETA – 2F SHPK
Ante Group SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues
 • B-93 -TOTILA
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 76 134 140,83
  Data e shpalljes se fituesit 09-07-2019
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 91 360 969,00
  Data e lidhjes se kontrates 09-07-2019
  Kohezgjatja e kontrates 154 dite
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Ka pasur ankesa.
  Ka marrë përgjigje në datë 07.06.2019, 10.06.2019, 25.06.2019,
  Vendim KPP Nr. 396/2019 Prot., datë 25.06.2019.

  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. Colombo Sh.p.k:
  Ky bashkim operator ekonomik nuk e ka paraqitur të gjithë dokumentacionin e kerkuar në kriteret e përgjithshme per kualifikim konkretisht nuk ka paraqitur një dokument që të provojë se plotëson kriterin e përgjithshëm në pikën 1, gërma d) ku kërkohet se ….Ofertuesi duhet të deklarojë se: d) ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.
  OE COLOMBO ka paraqitur një Akt-Marreveshje të nënshkruar me Tatimet ku deklaron pagesën me këste të detyrimeve tatimore në shumën prej 1,700,000 lekë. Nisur dhe nga praktikat e KPP-se kjo lloj akt-marrëveshje quhet detyrim tatimor pasi paraqitja e një marrëveshje të lidhur me administratën tatimore për pagimin me këste nuk pasqyron në asnjë rast se operatori ekonomik nuk ka detyrime fiskale (për reference vendim nr.384/2017 i KPP-së).

  2. Ndregjoni & Vllaznia & Kthella Sh.p.k:
  BOE nuk plotëson në mënyrë akumulative për Lot3 dhe Lot4 (kërkohen 7 për të dy lotet), Inxhinierët elektrik pasi ka vetëm 4 Inxhinierë Elektrik të cilët i ka të angazhuar për Lot3 për të cilin kualifikohet.
  BOE nuk plotëson në mënyrë akumulative për Lot3 dhe Lot4 (kërkohen 10 për të dy lotet), Elektricistët me IQT, pasi ka vetëm 7 Elektricistë me IQT (1 Elektricist M.N me IQT nuk ka kontratë) të cilët i ka të angazhuar për Lot.3( për të cilin kualifikohet).
  Pjesëtari i BOE: Ndregjoni Shpk nuk plotëson me një punonjes nr. e kërkuar në mënyrë akumulative për Lot3 dhe Lot4 duke qenë se është kualifikuar te Lot3. Nga 80 punonjës ka paraqitur 79.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per TOTILA viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per TOTILA viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per TOTILA viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per TOTILA viti 2019-2020
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Vendim KPP
  Shpallja e Fituesit Nr. 28 datë 15 Korrik 2019
  Lidhja e Kontrates Nr. 29 datë 22 Korrik 2019